'Druk & Dwars is een samenwerking tussen de Hanzehogeschool Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen en 5 gemeenten in Groningen en bestaat uit drie pijlers: Voorlichting, Ouderbegeleiding en Leerkrachtondersteuning. Doel is waar mogelijk onnodige ADHD-classificaties en behandelingen te voorkomen, en specialistische zorg te bewaren voor kinderen en gezinnen die dit het hardst nodig hebben.'

---

Inzet vanuit het hoger onderwijs

Op 14 juni presenteerden studenten van de minor Gezond Opgroeien van de Hanzehogeschool Groningen het eindproduct van hun project. Vijf studenten deden hun project bij Druk & Dwars, met als opdracht: maak en onderbouw een handboek met workshopoefeningen voor ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers, gebaseerd op het protocol van Druk & Dwars, literatuur, bestaande oefeningen en eigen kennis (Social Work & Pabo) en creativiteit. Na maanden onderzoek doen, betrokkenen interviewen en oefeningen testen is het eindproduct af: een handboek boordevol leuke en leerzame workshopoefeningen!

Bedankt meiden voor jullie inzet!

---

Het verhaal van Julian

'Het weekend voordat we zouden starten met de medicatie kon ik alleen nog maar huilen. Ik zag er zo tegenop mijn zoon een pilletje toe te dienen met allerlei nare bijwerkingen. Julian was echt nog te jong om te snappen wat er met zijn lijfje, zijn emoties, zijn slaap, zijn eetlust zou gebeuren. Het idee dat ik hem een pilletje zou gaan geven zodat hij beter in onze huidige maatschappij en schoolsysteem past stond me zo tegen. Ik zou mijn eigen kind het signaal geven: ‘jij bent niet goed zoals je bent, we gaan je veranderen zodat het op school en thuis wel goed gaat’.

Lees hier de aangrijpende worsteling van een moeder over het wel of niet medicijnen geven aan haar kind.

---

Nieuws vanuit Klassenfeestjes

Het deelproject inclusieve Klassenfeestjes van Druk & Dwars is opgezet om sociale uitsluiting tegen te gaan. Als één kind in iedere klas een keer voor zijn feestje de hele klas uitnodigt, dan zijn er geen kinderen meer die nooit een feestje hebben. 

Wil je een klassenfeestje geven of meer informatie over dit project, klink dan hier. 

Klassenfeestjes op RTV Noord
Het project is volop in de belangstelling. Op 7 juni verscheen Elin Hondebrink op RTV Noord om te vertellen over het project.

Luister de uitzending hier terug. Elin is te horen vanaf de 20ste minuut.

Nu ook gratis in het Trefpunt in Beijum!
In Groningen zijn er inmiddels twaalf locaties waar gratis gebruik van gemaakt kan worden bij het organiseren van een feestje voor de hele klas. Het Trefpunt in Beijum heeft zich hier nu ook bij aangesloten!

Wil je een klassenfeestje organiseren in het Trefpunt of in één van de andere locaties? Kijk dan hier.

---

Masterclass Gedragsstoornissen

Op 28 mei verzorgde Druk & Dwars medewerker Laura Batstra een masterclass voor het Noordelijke Onderwijsgilde. Het Noordelijk Onderwijsgilde is een professionaliseringscentrum voor specialistisch en passend onderwijs in Noord Nederland. Het biedt praktijkgerichte scholing voor leerkrachten, assistenten, interne begeleiders en directies van alle schoolsoorten. Deze scholing wordt samen met specialisten uit de praktijk, wetenschappers en de scholen zelf ontwikkeld, met als doel het onderwijs aan leerlingen met specialistische onderwijsbehoeften te verbeteren. Dit alles vanuit de gedachte: Meer kansen voor bijzondere leerlingen door beter onderwijs. Laura's betoog over wat ADHD wel en niet is en haar pleidooi om als problematisch ervaren gedrag ook vanuit een brede maatschappelijke context te beschouwen, werd gewaardeerd bij het Onderwijsgilde. In Februari 2020 zal Laura daarom nog eens terugkomen voor een bijdrage aan de scholing vanuit het Gilde. We houden u op de hoogte!

---

Nieuwe vloggenserie van start!

Na hard werken is het bijna zo ver! De lancering van de tweede vloggenserie van de Academische Werkplaats voor ADHD en druk gedrag, waarin antwoord wordt geven op vragen over druk gedrag en ADHD vanuit de praktijk. Ouders, kinderen en professionals stuurden vragen in die ze graag beantwoord wilden zien in een vlog. Ondertussen hebben alle experts hun vlog opgenomen en worden alle vlogs gemonteerd. De eerste vlog zal vlak na de zomervakantie geplaatst worden, dus nog even geduld! Benieuwd naar de vlogs uit de eerste vloggenserie? Bekijk deze hier!

---

Druk & Dwarsers promoveren

In juni promoveerden Druk & Dwars medewerkers Bert Wienen en Sanne te Meerman. Wij zijn als team erg trots op onze collega's!

Promotie Bert Wienen
Op 3 juni 2019 promoveerde Bert in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen.

Omgevingsfactoren beïnvloeden de manier waarop een leerkracht naar een kind kijkt en hebben zo effect op het ‘label’ dat een kind krijgt. Dat is het belangrijkste resultaat van het promotieonderzoek.

Voor zijn proefschrift 'Inclusive Education: from individual to context' onderzocht Bert welke contextfactoren hierop van invloed zijn. Steeds meer kinderen in het regulier onderwijs krijgen psychische hulp of medicatie vanwege AD(H)D, angst of depressie. Het aantal kinderen dat jeugdhulp krijgt steeg de afgelopen jaren met 12 procent.

En dat baart Bert zorgen. Waarom en wat mogelijk oplossingen zijn? Dat lees je hier

Het proefschrift is digitaal beschikbaar: b.wienen@windesheim.nl

Promotie Sanne te Meerman

Op 20 juni promoveerde Sanne net als Bert in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn proefschrift is getiteld: ADHD and the power of generalization; Exploring the faces of reification. 

Wat zegt het over ons en onze cultuur dat we kinderen ‘diagnosticeren’ op basis van lastige gedragingen die we ‘symptomen’ noemen? Waarom maken we letterlijk en figuurlijk zo’n ding van druk gedrag? Abstracte begrippen tot ‘ding maken’ - in letterlijke zin - heeft een naam: reïficatie. Reïficatie kan ervoor zorgen dat we de naam die we hebben gegeven aan druk en rusteloos gedrag, ADHD, gaan aanzien voor de oorzaak van datzelfde gedrag.

Het verwarren van ‘naming’ en ‘explaining’ is slechts één manier van reïficeren. Promovendus Sanne te Meerman beschrijft er meer en toont dat er in academische studieboeken vaak reïficerend geschreven wordt over ADHD. Kleine hersenverschillen die op groepsniveau gevonden zijn, worden bijvoorbeeld veelvuldig weergegeven alsof ze zouden gelden voor ieder individueel kind met ADHD. 

Dit is een misleidende generalisatie. Er zijn nooit lichamelijke kenmerken gevonden die onderscheidend zijn voor mensen met een ADHD-classificatie. Door te suggereren dat dergelijke kinderen een uniek (hersen)kenmerk delen wordt ADHD ten onrechte voorgesteld als een ziekte-entiteit die vergelijkbaar is met een neurologische aandoening.

De onjuiste suggestie dat ADHD een ziekte-entiteit in plaats van een beschrijvende classificatie is, maakt het kind probleemeigenaar en stimulerende middelen als Ritalin al snel tot ‘medicijn’. Dit is niet altijd in het belang van het kind. Het kinderrechtenverdrag, dat onder meer verplicht tot goede voorlichting, zou moeten waarborgen dat professionals beter worden geïnformeerd, onder andere over reïficatie.

Het proefschrift lees je hier.

---

Intrainingsdag Druk & Dwars

Op 10 september vindt van 10.00 uur tot 16.00 uur een intrainingsdag van Druk & Dwars plaats. Tijdens de dag bespreken Laura Batstra en Maruschka Sluiter de visie en werkwijze van Druk & Dwars en oefenen ze met de deelnemers de sessies van onze ouderbegeleiding. De training vindt plaats in de Brugsmaborg van de Hanzehogeschool.

De training is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in het werkveld en geïnteresseerd is om onze ouderbegeleiding te gaan geven. Daarnaast is de training bedoeld voor hen die geïnteresseerd zijn in het protocol van Druk & Dwars.

Deelname is gratis voor behandelaars die de ouderbegeleiding gaan geven in het kader van het Druk & Dwars project. Voor de overige deelnemers bedragen de kosten 250,- inclusief lunch, oefenmateriaal voor de dag en het boek ‘ADHD: Macht en Misverstanden’ geschreven door Laura Batstra.

Inmiddels zijn er ruim 50 professionals ingetraind!

Belangstellenden kunnen zich tot 3 september opgeven via: m.n.sluiter@pl.hanze.nl

---

Agenda

Na de zomervakantie starten er weer nieuwe groepen met de ouderbegeleiding in de deelnemende gemeenten

10 september - Intrainingsdag Druk & Dwars voor professionals

31 oktober t/m 19 november - Week van de Intern Begeleider, met Sanne te Meerman 

20 februari 2020 - Scholing 'Onderwijs over ADHD' bij de Noordelijke Onderwijsgilde, met Laura Batstra

---

In deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van de meest recente ontwikkelingen. Meer informatie vindt u op: www.drukendwars.nl