Druk in de klas

Leerkrachtmethode

Druk & Dwars voor leerkracht

Druk in de klas’ is een methode bedoeld voor alle leerkrachten in het reguliere onderwijs, groep 3 tot en met 8, die te maken hebben met druk en dwars gedrag van leerlingen. De methode is ontwikkeld binnen de internationaal erkende afdeling Klinische Neuropsychologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Een ervaren leerkrachtenpanel heeft het schrijfproces bijgestaan.

Hoe werkt

DE METHODE

Wanneer je als leerkracht signaleert dat een leerling erg druk is in de klas, of problemen heeft met concentreren, dan kan deze methode ingezet worden om het gedrag van de leerling te verbeteren. Druk, dwars en ongeconcentreerd gedrag kan tot twee problemen leiden in de klas; namelijk problemen die storend zijn voor de andere leerlingen in de klas (zoals schreeuwen) en problemen bij de leerling zelf (zoals snel afgeleid raken). Deze methode is bedoeld voor het aanpakken van beide soorten problemen. Ongewenst gedrag, zoals niet goed luisteren naar de instructies van de leerkrachten of rennen door de klas, wordt omgebogen in gewenst gedrag. Met Druk in de klas creëer je een heldere en voorspelbare structuur. Van deze veranderingen profiteert niet alleen de drukke en dwarse leerling, maar ook de klasgenoten en de leerkracht zelf.

 

‘Druk in de klas’

DE HANDLEIDING

De handleiding is zo geschreven dat de methode zonder verdere training in de klas toegepast kan worden. De toevoeging van werkbladen, overzichtsboxen, en concrete voorbeelden bij de tekst, maken deze handleiding tot toegankelijk en effectiefgereedschap. Het is wel aan te raden dat eén persoon op de school de methode goed kent, bijvoorbeeld de intern begeleider of de schoolpsycholoog. Deze kan helpen met het opstarten van de methode in de klas. Bovendien kan hij of zij de ervaringen van leerkrachten met deze methode verzamelen, die de volgende leerkrachten weer kunnen helpen met het toepassen van de methode.

 

Bedoeld voor: leerkrachten uit groep 3 t/m 8. Deze leerkrachten hebben in ieder geval één of twee leerlingen met druk en/of dwars gedrag in de klas.

De methode: een gedragstherapeutische interventie voor zowel wel- en niet gediagnosticeerde kinderen met ADHD effectief. Ontwikkelt door de VU in Amsterdam, na 3 jaar effectief gebleken en nu uitgegeven door Boom.

Bestaat uit: een whiteboard, markers, de methode en een digitale omgeving met werkbladen, effect checks om te zien welk niveau voor het individuele kind geschikt is en een online helpdesk.

Opbouw: 6 weken niveau basis voor de hele klas (klasseninrichting, communicatie en beloningssysteem d.m.v. kleurencode whiteboard). Vervolgens voor 1 of 2 leerlingen een individueel niveau (werken met goed gedrag kaart). Na 3 weken korte check of het niveau voor het kind intensiever moet of juist niet.

Onderzoek: Voor promotieonderzoek is het een programma van 18 weken. Hiervoor vragen we de leerkracht drie keer een vragenlijst in te vullen (voor de start van de methode, na 6 weken en na 18 weken). De school kan het uiteraard het hele jaar door gebruiken.

Werving scholen/leerkrachten: We spelen graag in op de behoeften van de scholen, leerkrachten en ib’ers wat betreft voorlichting en informatie en toelichting over onze werkwijze en methode. Dit kan ook betekenen dat er een presentatie wordt gegeven op een school, voorlichting voor geïnteresseerden of een trainingsdag voor ib’ers die graag leren hoe de methode in elkaar zit.

Kosten: Een totaalpakket (methode, whiteboard, markers en toegang tot de digitale omgeving) kost ongeveer 125 euro voor de school.

Waar: De leerkrachtenbegeleiding wordt aangeboden aan reguliere basisscholen in de gemeente Appingedam, Loppersum, Groningen, Delfzijl, Stadskanaal en Haren.