Onderzoek

Druk & Dwars in detail

Uit onderzoek van de Gezondheidsraad (2014) is gebleken dat het medicatiegebruik voor ADHD onder Nederlandse kinderen in de afgelopen jaren tien jaar verviervoudigd, terwijl er geen aanwijzingen zijn dat het gedrag van kinderen is veranderd. Er zijn veel ouders die druk ervaren om hun kind psychiatrisch te laten onderzoeken en te behandelen, mede omdat hulp en steun zonder diagnose nauwelijks vergoed wordt. Door hulp aan te bieden aan kinderen met milde gedragsproblematiek, voorafgaand aan een diagnose, kan overdiagnostiek van ADHD voorkomen woorden zonder onderbehandeling te riskeren (Lees: Stepped Diagnosis). Kinderen met milde problematiek kunnen gebaat zijn bij deze hulp. Zo niet, indien de ouderbegeleiding onvoldoende helpt, dan kunnen zij alsnog doorverwezen worden naar de specialistische zorg. Alle kinderen, zowel met milde gedragsproblematiek als kinderen met ernstige gedragsproblematiek krijgen dan de juiste hulp aangeboden. De hulp die het project Druk en Dwars aanbiedt valt binnen het stappenplan van Stepped Diagnosis. Voorafgaand aan specialistische hulp, wordt eerst gekeken of het aanbieden van hulp in de omgeving (ouders en leerkrachten) de problematiek kan reduceren.

Kortom; Het project van Druk en Dwars biedt ouders en leerkrachten handvatten aan via een andere weg; wij helpen de omgeving van het kind te versterken, zonder een diagnose en zonder medicatie. En met dit project zullen wij onderzoeken of deze weg effectief is.

Publicaties Internationaal

 • Wienen, A.W., Reijnders, I. Van Aggelen, M.H, Bos, E.H., Batstra, L. & De Jonge, P. (2018). The relative impact of school-wide positive behavior support on teachers’ perceptions of student behavior across schools teachers and students. Psychology in the Schools, 25(2), 165–181.
 • Wienen, A. W., Batstra, L., Thoutenhoofd, E., de Jonge, P., & Bos, E. H. (2018). Teachers’ perceptions of behavioral problems in Dutch primary education pupils: The role of relative age. PLoS ONE, 13(10), [0204718]. DOI: 10.1371/journal.pone.0204718
 • Wienen, A.W., Batstra, L., Thoutenhoofd, E., Bos, E.H. & De Jonge, P. (2018). Do
  troublesome pupils impact teacher perception of the behavior of their classmates?European Journal of Special Needs Education. 1 – 10. doi.org/10.1080/08856257.2017.1421600
 • Meerman, te S., Batstra, L., Grietens, H. & Frances, A. (2017). ADHD: a critical update for educational professionals. Link
 • Meerman, te S., Batstra, L., Hoekstra, R. & Grietens, H. (2017). Study books on ADHD genetics: balanced or biased? Link
 • Batstra, L., Meerman, te S., Conners, K. & Frances, A. (2017). Correspondence. Link
 • Krabbe, E.E., Thoutenhoofd, E.D., Conradi, M., Pijl, S.J., Batstra, L. (2014).Birth month as a predictor of ADHD medication use in Dutch school classes. European Journal of Special Needs Education, 29(4), .. 571-578
 • Batstra, L., Nieweg, E.H., Hadders-Algra, M. (2014). Exploring five common assumptions on Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Acta Paediatrica, 103(7): 696-700.
 • Batstra, L., Nieweg, E.H., Pijl, S.J., Tol, D.G. van, Hadders-Algra, M. (2014). Childhood ADHD: A stepped diagnosis approach. Journal of Psychiatric Practice, 20(3), 169-177.
 • Batstra, L., Thomas, R., Mitchell, G. (2013). Attention-deficit/hyperactivity disorder: Authors’ reply to Cortese. BMJ 2013;347:f7080. link
 • Thomas, R., Mitchell, G., Batstra, L. (2013). Attention-deficit/hyperactivity disorder: are we helping or harming? BMJ;347:f6172. link
 • Frances, A. & Batstra, L. (2013) Why so many epidemics of childhood mental disorder? Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics, 34(4), 291-292. link
 • Batstra, L. & Thoutenhoofd, E.D. (2012) The risk that DSM-5 will further inflate the diagnostic bubble. Current Psychiatry Reviews , 8, 260-263. link
 • Batstra, L. & Frances, A. (2012) Diagnostic inflation: Causes and a suggested cure. Journal of Nervous and Mental Disease, 200(6):474-9. link
 • Batstra, L., Hadders-Algra, M., Nieweg, E.H., Tol, D.G. van, Pijl, S.J., Frances A. (2012) Child emotional and behavioral problems: reducing overdiagnosis without risking undertreatment. Developmental Medicine & Child Neurology, Jun;54(6):492-494. link
 • Batstra, L. & Frances, A. (2012) DSM-5 further inflates ADHD. Journal of Nervous and Mental Disease, 200(6):486-8. link
 • Batstra, L. & Frances, A. (2012). Holding the line against diagnostic inflation. Psychotherapy and Psychosomatics , 81, 5-10. link

Nederlandse publicaties

 • Wienen, A.W. (2019). Van kind naar context (februarinummer van Pedagogiek in de Praktijk)
 • Batstra, L. (2018). Wat is er mis met een stoornis? Passend Onderwijs Magazine, nr 3, pp6-9. Te lezen via http://www.drukendwars.nl/wat-is-er-mis-met-een-stoornis/
 • Batstra, L.  (2018). Interview over de misverstanden over ADHD. Tijdschrift voor Remedial Teaching, nr 2, pp26-28. Te lezen via  http://www.drukendwars.nl/laura-batstra-mistanden-van-adhd/
 • Te Meerman, S. (2018). Binnenkort heeft iedereen ADHD. Over reïficatie en bijgeloof. GGZTotaal, Mei, pp. 20-23. Te lezen via: http://www.drukendwars.nl/adhd-over-reificatie-en-bijgeloof/
 • Foget, L.E., Van Haeringen, C.J. Te Meerman, S., Batstra, L. (2017). Wat leert de jeugd van educatieve kinderboeken en ADHD? Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 56 (9-10), 170-182409 (september-oktober 2017). link
 • Batstra, L., Nieweg, E.H., Engelsman, R.C.A. & Hadders-Algra, M. (2014). Een ‘Stepped Diagnosis’ aanpak voordrukke, dwarse en dromerige kinderen. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 53 (10), 409 (oktober 2014).
 • Postma-van der Woude, P., Joolingen,J. van & Batstra, L. (2014). De visie op ADHD, standvastig of beïnvloedbaar? Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 53 (10), 384 (oktober 2014)
 • Batstra, L. (2013). Epiloog. In: Ingnaas Devisch (ed). Ziek van gezondheid. Voor elk probleem een pil? Antwerpen: De Bezige Bij, p 149-162.
 • Krabbe, E., Batstra, L., Conradi, M., Pijl, S. (2013). Jong gedrag vaak verward met ADHD: Vroege leerlingen krijgen te snel diagnose en medicatie. Medisch Contact, 23, 1241-1243.
 • Batstra, L. & Frances, A. (2013). Psychiatrische overdiagnostiek voorkomen zonder onderbehandeling te riskeren. De Psycholoog, 6, 10-17. link
 • Thoutenhoofd, E.D. & Batstra, L. (2013). Overleeft de psychiatrie de DSM-5? De Psycholoog, 48(3), 10-17.
 • Batstra, L. (2012) Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds link
 • Nieweg, E.H. & Batstra, L. (2012). Medicamenteuze behandeling van ADHD bij kinderen en adolescenten. Geneesmiddelenbulletin, 46(11), 121-129. link
 • Batstra, L. (2012). Red de diagnose ADHD. De Psycholoog, 47(7-8), 26-30.