Skip to content

Training voor het onderwijs en kinderdagverblijven

Naar aanleiding van positieve geluiden en ervaringen betreffende de Druk & Dwars groepsouderscursus, kwam vanuit het veld de vraag of we een soortgelijke training voor onderwijs en kinderdagverblijven zouden kunnen ontwikkelen. Deze uitdagingen hebben we opgepakt, en in samenwerking met educatieve professionals van het Noordelijk Onderwijsgilde en de Stichting Kinderopvang Stad Groningen (SKSG) hebben we een programma van 6 groepsbijeenkomsten ontwikkeld, uitgetest, bijgesteld, en geoptimaliseerd. Het programma is gebaseerd op dezelfde principes als die in de oudercursus en bestaat uit de volgende bijeenkomsten waarin een duidelijke opbouw zit:

bijeenkomst 1: Randvoorwaarden (pedagogische visie op druk en dwars gedrag, zelfzorg, contact)
bijeenkomst 2: Voorkomen (positief klimaat, doe-instructies, regels en afspraken)
bijenkomst 3: Reageren (belonen, bijsturen)
bijeenkomst 4: Kijken achter gedrag (interventieniveaus, gedragsanalyses)
bijeenkomst 5: Reflectie (beeldanalyse, incidentenmethode, voornemens)
folllow up bijeenkomst 6 (terugblik, evalueren vaardigheden, casuïstiek)

Momenteel onderzoeken we de effecten van de trainingen in kinderopvang en in het onderwijs. De eerste ervaringen zijn zeer positief.

De trainingen en trainingsmappen voor leerkrachten en voor pedagogisch medewerkers zijn qua inhoud bijna gelijk maar wel toegeschreven naar de verschillende specifieke contexten. Om een beeld te geven van de inhoud van de trainingen staat hier het eerste deel van de cursusmap voor leerkrachten weergegeven.

Naast bovengenoemde basistrainingen leiden we educatieve professonals op om zelf de basistrainingen binnen hun organisatie te geven. Dit zogenoemde train-de-trainer traject bestaat uit één verplicht deel en minstens één keuzedeel:

* het deelnemen aan een intensieve intrainingsdag samen met andere toekomstige trainers (verplicht)
* het zelf volgen van de basistraining als cursist (keuze)
* in de side kick rol meedraaien tijdens een basistraining en daarbij feedback ontvangen (keuze)

Ons uiteindelijke doel is om in regio’s of gemeenten waarlijke beweging richting pedagogisch denken en handelen te bewerkstelligen, door ouders leerkrachten en pedagogisch medewerkers  dezelfde visies en handvatten te bieden waarmee ze op consistente en kindvriendelijke wijze kunnen omgaan met energiek en eigenzinnig kindgedrag.

Naast bovengenoemde basistrainingen leiden we educatieve professonals op om zelf de basistrainingen binnen hun organisatie te geven. Dit zogenoemde train-de-trainer traject bestaat uit één verplicht deel en minstens één keuzedeel:

* het deelnemen aan een intensieve intrainingsdag samen met andere toekomstige trainers (verplicht)
* het zelf volgen van de basistraining als cursist (keuze)
* in de side kick rol meedraaien tijdens een basistraining en daarbij feedback ontvangen (keuze)

Ons uiteindelijke doel is om in regio’s of gemeenten waarlijke beweging richting pedagogisch denken en handelen te bewerkstelligen, door ouders leerkrachten en pedagogisch medewerkers  dezelfde visies en handvatten te bieden waarmee ze op consistente en kindvriendelijke wijze kunnen omgaan met energiek en eigenzinnig kindgedrag.

Back To Top