Skip to content

Bij Stichting Kinderopvang Stad Groningen (SKSG) zijn de eerste Druk & Dwars trainingen specifiek voor de kinderopvang van start gegaan. In een zestal bijeenkomsten krijgen groepen van circa 15 pedagogisch medewerkers informatie over druk en dwars gedrag en praktische handvatten om het in goede banen te leiden.

De training

Over de opbouw van de bijeenkomsten is zorgvuldig nagedacht. De training start met aandacht voor randvoorwaarden voor het positief en kindvriendelijk omgaan met druk en opstandig kindgedrag. Het gaat dan om contact maken, juist met de kinderen waarmee dat stroef of lastig verloopt, en om goed zorgen voor jezelf, zodat je er ook optimaal voor de kinderen kunt zijn. In een volgende bijeenkomst gaat het om preventie, oftewel het voorkomen van ongewenst en lastig gedrag door onder andere positief gedrag te zien en te benoemen, doe-instructies te geven en voorspelbaar te zijn. Er blijft altijd nog wel wat gedrag over waar toch op gereageerd moet worden en daarover gaat de derde bijeenkomst. Hoe stuur je gedrag vriendelijk doch beslist bij? Hoe reageer je op positief gedrag? Soms vertonen kinderen hardnekkig vervelend gedrag, ze slaan bijvoorbeeld voortdurend andere kinderen. In de vierde bijeenkomst krijgen de pedagogisch medewerkers handvatten om te kijken achter het gedrag. Waarom doet een kind dit? Die vraag is belangrijk, want als je weet wat de eventuele reden voor het gedrag is, dan weet je ook wat de beste benadering voor een kind is. Bij overprikkeling zet je vooral in op het verminderen van prikkels, maar als het slaan voortkomt uit een grote behoefte aan aandacht dan ga je samen met het kind oefenen met andere manieren van aandacht vragen. De vijfde en zesde bijeenkomst staan in het teken van reflectie, bezinking en verdere oefening van de besproken vaardigheden.

Consistent en normaliserend

Door bovengenoemde principes zowel in de kinderopvang als in het onderwijs als aan ouders aan te bieden, hoopt het team van Druk&Dwars een voorspelbare en consistente opvoedomgeving voor drukke en dwarse kinderen te creëren, waarin op een normaliserende wijze gesproken, gedacht en gehandeld wordt. Met normaliserend bedoelen we dat weliswaar erkend wordt dat het managen van druk en dwars kindgedrag een uitdaging kan zijn, maar dat het lang niet altijd nodig is om te denken en te spreken in termen van psychiatrische ziektelabels, zoals ADHD of een oppositionele gedragsstoornis (ODD).

De trainers

Karin van Laer en Eva Helmholt van onze samenwerkingspartner het Noordelijk Onderwijsgilde zijn de trainers van de eerste groepen bij SKSG. Hun ervaring met de training zijn positief: “Wij hebben twee energieke, enthousiaste groepen mogen ontvangen, waarin hard gewerkt werd, maar ook zeker veel gelachen. Bijzonder is, hoeveel herkenning er bij de medewerkers is en hoeveel er van elkaar geleerd wordt door het delen van ervaringen. Het praktische van deze training maakt ook dat de pedagogisch medewerker er direct wat aan heeft en de besproken principes kan toepassen op de groep.  We horen dat collega’s elkaar zelfs  enthousiast maken om de training te gaan volgen. Door de toegenomen werkdruk binnen de kinderopvang is het soms zoeken naar momenten om aan de opdrachten te werken. Wanneer dit lukt, merken de cursisten dat het ook veel oplevert. Wij zelf vinden het enorm leuk om met een groep te zoeken naar inspirerende werkvormen en praktische tips, waardoor er optimaal geleerd wordt. Het is prachtig om te zien, dat medewerkers met de nieuwe handvaten zelf plannen gaan maken. We kijken uit naar de volgende groepen!“

De cursisten

Ook de pedagogisch medewerkers zijn enthousiast. Ze geven aan dat ze niet alleen veel van de trainers geleerd hebben, maar ook veel van elkaar. Dit omdat er steeds ruimschoots gelegenheid was om ervaringen en tips uit te wisselen. Een van de cursisten verwoordt het als volgt:  “We leren hier zoveel, het zou mooi zijn, wanneer iedere medewerker deze training volgt, dan spreken we dezelfde taal!”.

Toekomstmuziek

De komende jaren zullen er nog eens 50 medewerkers van SKSK de training van Druk & Dwars gaan volgen. Daarnaast volgen enkele professionals van SKSG de train-de-trainer cursus van Druk & Dwars, zodat ze in de toekomst zelf de groepstraining kunnen blijven geven binnen deze organisatie. De trainers van Druk & Dwars kunnen dan een volgende organisatie voorzien van voorlichting en handvatten voor het omgaan met energieke en eigenzinnige kinderen op de groep.


Back To Top