Skip to content

Begin dit jaar verscheen het proefschrift Wild and Willful, shifting perspective and approach towards ADHD oftewel ‘Druk en Dwars, anders denken en handelen rondom ADHD. In een artikel voor het blad Pedagogiek in Praktijk (PIP) geven promovendus Maruschka Sluiter en promotor Laura Batstra een overzicht van de belangrijkste bevindingen van dit juist nu zeer actuele en relevante promotietraject. Want dat er te snel geclassificeerd en gemedicaliseerd wordt, daar zijn we het inmiddels in Nederland wel over eens. Maar hoe keren we het tij? Maruschka’s proefschrift bevat hier concrete en onderbouwde aanwijzingen voor.

Het artikel lees je hier

Back To Top