Skip to content

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt jaarlijks subsidies beschikbaar waarmee leraren promotieonderzoek kunnen doen. Met deze beurzen krijgen leerkrachten de kans zich verder te ontwikkelen, kan een impuls worden gegeven aan de onderwijskwaliteit van de eigen school en wordt de aansluiting tussen onderzoek en praktijk versterkt.

Het team van Druk & Dwars is op veler verzoek samen met het Noordelijk Onderwijsgilde bezig om onze goedlopende basisschoolleerkrachttraining uit te breiden en toe te spitsen op het voortgezet onderwijs. We willen ook graag onderzoek realiseren naar deze interventie die bedoeld is om ongeconcentreerd, druk en opstandig gedrag van leerlingen in het VO op pedagogische wijze bij te sturen. Ben je leerkracht in het VO en heb je interesse om samen met ons subsidie aan te vragen voor jouw promotie op dit onderwerp? Neem dan contact op met prof. dr. Laura Batstra via l.batstra@rug.nl.

Zie voor meer informatie:

https://www.rug.nl/research/groningen-institute-for-educational-research/research/promolokaal/druk-en-opstandig-gedrag-van-leerlingen-in-het-voortgezet-onderwijs

Back To Top