Hoe kan een leerkracht omgaan met druk en ongeconcentreerd gedrag?

Hoe kan een leerkracht omgaan met druk en ongeconcentreerd gedrag? Een zeer relevante vraag nu er maatschappelijk debat is over het effect van volle klassen op het gedrag van leerlingen in het algemeen en in het bijzonder op dat van leerlingen die snel zijn afgeleid en beweeglijk zijn. Marjolein Luman en Anouck Staff geven concrete handvatten voor leerkrachten.

Meer weten? Kijk op www.adhdendrukgedrag.nl, of abonneer je op het Youtube van de Academische Werkplaats door op ‘Abonneren’ (rechtsonder het filmpje). 

 

Hanze Jeugdlezing op 7 maart

​Weten we van gekkigheid nog wel wat normaal is? Dat was onlangs een uitspraak van een leraar naar aanleiding van een gesprek over stoornissen, prestatiedruk en de rol van het steeds medischer kijken naar gedrag van kinderen.

Waarom kijken we steeds meer met een medische blik naar het gedrag van kinderen? Hoe kan het dat er zoveel kinderen met een diagnose zijn? En welke rol speelt de manier waarop we het onderwijs organiseren – en de verwachtingen die we hebben van kinderen in dat onderwijs – daarin een rol? Een lezing over ‘normaal’ en inclusief/passend onderwijs.

Bert Wienen is associate lector bij de Hogeschool Windesheim en heeft ervaring binnen de jeugdhulp en binnen het onderwijs. Hij is opgeleid als psycholoog, onderwijskundige en bedrijfskundige. Hij werkt, binnen de onderzoeksgroep Druk & Dwars, aan een promotieonderzoek over medicalisering binnen het onderwijs.

Locatie : De grote zaal in de Energy Academy

Toegang gratis via tickets

Deze Hanze Jeugdlezing is georganiseerd i.s.m. Studium Generale en het Lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving.

 

Is ADHD een erfelijke stoornis?

De Academische werkplaats ADHD en druk gedrag, gefinancierd door ZonMW, heeft een verrassende vloggenserie over druk gedrag en ADHD opgeleverd, waarbij wetenschappers antwoord geven op vragen die bij veel ouders en/of kinderen met druk gedrag leven. In deze vlog geeft Druk & Dwars medewerker Sanne te Meerman antwoord op de vraag: Is ADHD een erfelijke stoornis?

De media hebben, de afgelopen jaren, al veel aandacht aan deze vraag besteed. Dit leidde soms tot felle debatten tussen onderzoekers. Sanne te Meerman zal deze vraag beantwoorden aan de hand van uitkomsten uit tweelingstudies en moleculair genetische studies en beschrijft hoe daar vaak verwarrend over geschreven wordt in studieboeken.

Meer weten? Kijk op www.adhdendrukgedrag.nl, of abonneer je op het Youtube van de Academische Werkplaats door op ‘Abonneren’ (rechtsonder het filmpje). 

 

Ritalin is populair onder scholieren en studenten. Is dit schadelijk?

Ritalin is alleen verkrijgbaar op doktersrecept, maar lang niet iedereen met een aandachtsstoornis als ADHD of ADD slikt de pillen. Veel scholieren en studenten gebruiken Ritalin om de toetsweek door te komen. Hoe schadelijk is dit? Loliet Witteveen geeft antwoord op deze vraag, in een artikel dat vandaag verscheen op trouw.nl. 

Het artikel is hier te lezen. 

Druk gedrag en vergeetachtigheid

In de vloggenserie die Sanne mede coördineert met Nanda Rommelse, komen er ook onderwerpen voorbij die wat verder van Druk & Dwars afliggen. Deze vlog, over ADHD en werkgeheugen, is er een van. Het liefst praten we wat minder mechanisch over kinderen en gebruiken we computermetaforen als ‘werkgeheugen’ niet te vaak. Maar toch kunnen dit soort ingangen best helpen om je kind te begrijpen. Niet iedereen zit hetzelfde in elkaar en sommige kinderen zijn vergeetachtiger dan anderen. Daar eens over nadenken kan geen kwaad, en praktische tips (schrijf het op!) kunnen best handig zijn.

Meer weten? Kijk op www.adhdendrukgedrag.nl, of abonneer je op het Youtube van de Academische Werkplaats door op ‘Abonneren’ (rechtsonder het filmpje). 

 

Forse daling in gebruik ADHD-medicatie

Goed nieuws! Er is een forse daling in het gebruik van het ADHD-medicatie zichtbaar. De laatste jaren was deze trend al zichtbaar, maar in 2018 was er een forsere daling van 7,8 procent.

De NOS heeft hier op 24 januari 2019 een interessant nieuwsbericht over geschreven, waar ook Geja Rikkers aan het woord komt. Zij is jeugdarts en ook aangesloten bij onze Academische Werkplaats. “Er heerst nog steeds de aanname dat alle drukke kinderen in de klas Ritalin zouden moeten slikken. Maar de diagnose ADHD is geen kwestie van: juf vindt een kind druk, een psycholoog kijkt er een keer naar en de psychiater schrijft wel een pilletje voor. Van dat beeld willen we afkomen”, aldus Geja. In het nieuwsbericht vertelt Geja onder andere over het advies van de Gezondheidsraad uit 2014 waarin wordt benadrukt dat terughoudendheid geboden is bij het voorschrijven van medicatie en de nieuwe zorgstandaard die is ontwikkeld voor diagnostiek en behandeling van ADHD.

Geïnteresseerd? Lees het hele bericht via de NOS-website. Daar kun je ook een filmpje vinden waarin verteld wordt over wat ADHD is, hoe dit wordt vastgesteld en wat de voor- en nadelen zijn van medicatie.

 

Meld je nu aan voor de ouderbegeleiding in Lewenborg, vol=vol!

Ervaar jij tijdens de opvoeding druk en dwars gedrag bij jouw kind(eren)? En gaat dit samen met stressvolle situaties in het gezin? Wellicht is de ouderbegeleiding van Druk & Dwars dan iets voor jou. Wij bieden handvatten om met deze situaties om te gaan.

De ouderbegeleiding in Lewenborg (gemeente Groningen) start 19 maart 2019.

Voor meer informatie over de ouderbegeleiding en voor aanmelding kijk hier.

 

Kijk naar het kind, maar vergeet ook zijn omgeving niet

Een prachtig stukje van psychiater Monique Verburg over de beperkingen van het huidige classificeren van problemen op kindniveau en de vreemde of-of discussies en polarisatie die steeds opnieuw ontstaan doordat we in ziekte-entiteiten denken (Trouw, 21-12-’18).

Nog geen bewijs voor erfelijkheid adhd

Recentelijk publiceerde de Radboud Universiteit van Nijmegen een persbericht over onderzoek van Barbara Franke met de kop ‘eerste genen voor ADHD gevonden’. Druk&Dwars medewerkers Sanne te Meerman en Laura Batstra maken gehakt van deze voorbarige conclusie en het Algemeen dagblad publiceerde vandaag een ingekorte versie van hun kritiek en argumenten. Hier leest u hun volledige tekst:

Recent verscheen een persbericht van de Radboud Universiteit Nijmegen over onderzoek van hoogleraar Barbara Franke met de misleidende maar mediagenieke kop ‘Eerste genen voor ADHD gevonden’. Dit is niet de eerste keer dat deze onderzoeksgroep een sterk verdraaide conclusie verspreidt. In 2017 kopten ze ‘ADHD op 5 plekken in de hersenen zichtbaar’. Er kwam veel kritiek op deze bewering, want het betreffende onderzoek liet juist zien dat er nauwelijks waarneembare hersenverschillen zijn tussen mensen met en zonder de classificatie ADHD: veel mensen met een ADHD-classificatie hebben helemaal geen kleinere hersenen en er zijn heel veel mensen met relatief kleine hersenen die geen ADHD gedrag vertonen. Helaas was ondertussen de boodschap dat ‘nu bewezen is dat ADHD een hersenziekte is’ al wijd verspreid. De kritiek op deze onjuiste en schadelijke voorlichting kreeg veel minder aandacht.

Voorlichting over erfelijkheid
Gedrag dat beloond wordt (in dit geval met media aandacht, wetenschappelijk scoren, en een subsidie voor de eerste auteur van het wetenschappelijke artikel) herhaalt zich doorgaans, en dat zien we ook gebeuren met het bericht vanuit de onderzoeksgroep van Franke over genen en ADHD. Bij de voorlichting over de erfelijkheid van ADHD gaat al langere tijd iets goed mis. Veel bronnen noemen percentages van 75 procent of hoger. Deze getallen zijn echter gebaseerd op tweelingstudies die nauwelijks de invloed van genen en omgeving van elkaar kunnen scheiden. Echt DNA-onderzoek, zoals dat van Franke, schat de invloed van genvariaties op ADHD op slechts een paar procent. De meeste mensen met ADHD hebben die genvariaties dus niet, en heel veel mensen zonder ADHD hebben ze wel. Franke vond zelfs dat de 4 procent gezamenlijke invloed die een aantal eerder ontdekte genetische variaties zou hebben, er waarschijnlijk niet is.

Appel subsidievertrekkers
Vreemd genoeg noemt Franke de eigen bevindingen baanbrekend en claimt ze dat “de zoektocht naar de biologische mechanismen achter ADHD nu pas echt kan beginnen”. Met de suggestie dat voor de praktijk bruikbare resultaten nu binnen handbereik zijn, wordt een groot appel op subsidieverstrekkers gedaan om dit wonder mogelijk te maken. Een nieuwe grote zak geld zal de toekomst van de onderzoeksgroep zeer goed doen, maar de kans dat ze de voorbarige titel van het persbericht ‘genen voor ADHD gevonden’ ooit waar zal maken is minimaal. Daarvoor is de invloed van omgeving op (als) druk en ongeconcentreerd gedrag (ervaren) te groot en de groep die we scharen onder de parapluterm ADHD te heterogeen.

Erfelijk is niet afwijkend
En zelfs als men ooit een ADHD gen vindt, wat kan de praktijk daar dan mee? Volgens Franke is het van belang dat een genetische oorzaak en biologische mechanismen achter ADHD duidelijker worden, “… omdat er nog steeds mensen zijn die ADHD niet als een echte aandoening beschouwen.” Een kromme redenatie, want als een genetische oorzaak ‘bewijst’ dat een kenmerk een aandoening is, dan is rood haar dus ook een ‘echte aandoening’.

Stigmatiserend
Wij vrezen dat de door de Radboud verspreide generaliserende en stigmatiserende boodschap dat ADHD een erfelijke hersenaandoening is, de klinische praktijk en gediagnosticeerde kinderen en volwassenen vaak juist niet zal helpen. Het containerbegrip ADHD ten onrechte neerzetten als één probleem dat in individuen huist, maakt alle mensen met deze classificatie eigenaar van de problemen die er zijn en verkleint de kans dat we mogelijkheden in de omgeving zien en benutten. Zonde, want vermoedelijk valt er nog veel winst te behalen met bijvoorbeeld investeringen in het onderwijs, armoedebestrijding, en het versoepelen van de nauwe normen waar steeds meer kinderen en volwassenen buiten vallen.

Dr. Laura Batstra (Universitair Hoofddocent bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen) en Drs. Sanne te Meerman (onderzoeker bij de Hanze Hogeschool Groningen) zetten zich vanuit de door ZON-MW geïnitieerde ‘Academische Werkplaats ADHD en Druk gedrag’ in voor juiste voorlichting op het gebied van ADHD en druk gedrag.

Meld je nu aan voor de ouderbegeleiding, vol=vol!

Ervaar jij tijdens de opvoeding druk en dwars gedrag bij jouw kind(eren)? En gaat dit samen met stressvolle situaties in het gezin? Wellicht is de ouderbegeleiding van Druk & Dwars dan iets voor jou. Wij bieden handvatten om met deze situaties om te gaan.

De nieuwe startdata zijn bekend:

Maart 2019, start ouderbegeleiding in Haren, DAL-gemeenten, Groningen & Stadskanaal;

Voor meer informatie over de ouderbegeleiding en voor aanmelding kijk hier.