Categorie: Nieuws

Ouderbijeenkomst op 2 oktober

Op woensdag 2 oktober van 19:00 tot 21:00 uur organiseert de Academische Werkplaats voor ADHD en Druk Gedrag een bijeenkomst voor ouders van kinderen met druk gedrag en ADHD! Oudervereniging Balans zal op deze avond ook aanwezig zijn.

Doel van de bijeenkomst?

Voorlichtingsmateriaal (PowerPoint en folder over druk gedrag en ADHD) laten zien aan ouders en met hen bespreken. Waarom?

  • Zo komt u als ouder meer te weten over druk gedrag & ADHD,
  • Kan aan de hand van uw tips het voorlichtingsmateriaal verder verbetert worden,
  • Én wordt u op de hoogte gehouden van recente ontwikkelingen van de Academische Werkplaats (zoals nieuwe behandelingen).

Voor wie?

Ouders van kinderen met druk gedrag of ADHD

Waar?

HNK, Arthur van Schendelstraat 650 (Utrecht)
Goed bereikbaar met OV en auto (zie Routebeschrijving incl plattegrond).

Geïnteresseerd?

Stuur dan een mail naar Betty Veenman via adhdendrukgedrag@accare.nl

De uitnodiging voor de ouderbijeenkomst kunt u ook downloaden.

 

‘Diagnoseloos goede dingen doen’

Steeds meer kinderen hebben hulp nodig. Dat baarde Bert Wienen zorgen. Veel kinderen krijgen te snel een stempel, zo vond hij uit.

Omgevingsfactoren beïnvloeden de manier waarop een leerkracht naar een kind kijkt en hebben zo effect op het ‘label’ dat een kind krijgt. Dat is het belangrijkste resultaat van het promotieonderzoek van Druk & Dwars medewerker en onderzoeker Bert Wienen.

Voor zijn proefschrift Inclusive Education: from individual to context onderzocht Wienen welke contextfactoren hierop van invloed zijn. Steeds meer kinderen in het regulier onderwijs krijgen psychische hulp of medicatie vanwege AD(H)D, angst of depressie. Het aantal kinderen dat jeugdhulp krijgt steeg de afgelopen jaren met 12 procent. In Assen – waar Wienen in de gemeenteraad zit – krijgt zo’n een op de zeven kinderen jeugdhulp.

En dat baart Wienen zorgen: ,,Er groeit een generatie op die professionele hulp nodig heeft om staande te blijven in onze samenleving. Die stijging heeft onder meer te maken met de manier waarop ons onderwijs georganiseerd is en de verwachtingen die we hebben van kinderen”, legt de onderzoeker uit. ,,Omgevingsfactoren die bepalend zijn voor een diagnose.”

Wienen pleit er daarom voor dat er niet alleen naar het kind gekeken wordt, maar ook naar zijn of haar onderwijsomgeving. ,,Er zijn veel factoren rondom het kind die van invloed zijn op of een kind als ‘normaal’ of ‘afwijkend’ gezien wordt. Denk aan de klas of het perspectief van de leerkracht.”

Als voorbeelden noemt hij het aantal jongens of de hoeveelheid ‘lastige’ kinderen in een klas. Factoren die een uitwerking hebben op het referentiekader van de leerkracht. ,,Ik denk echt dat als we meer aandacht hebben voor deze omgevingsfactoren en bijvoorbeeld investeren in onderwijs, veel minder kinderen als afwijkend worden gezien en dus jeugdhulp nodig hebben. Ik ben echt niet tegen jeugdhulp. Integendeel zelfs. Maar dan wel voor de groep kinderen die het écht nodig heeft.”

Wienen kwam op het idee voor zijn promotieonderzoek toen hij zelf in de jeugdhulp werkzaam was. ,,Een prachtige tijd. Ik mocht veel aan projecten werken waarbij jeugdhulp en onderwijs samenkwamen. Maar dat zijn echt twee totaal verschillende werelden. Daar liep ik iedere keer weer tegenaan. Door mijn onderzoek kon ik op het snijvlak van die twee werelden gaan werken.

Het onderwijs leren kennen en tegelijkertijd die stijging proberen te begrijpen”, vertelt hij. Volgens Wienen heeft het vaker labelen van kinderen nog een andere oorzaak: de classificaties worden uitgebreider en wetenschappers en psychologen vinden steeds sneller een kind afwijkend. ,,De voorwaarden worden steeds meer opgerekt, waardoor kinderen sneller ergens onder passen en sneller een stoornis lijken te hebben. Dat vind ik zorgelijk. Je bestempelt een kind wel als ziek of afwijkend, waardoor al die kinderen opgroeien met het idee dat ze dat zijn. Natuurlijk kunnen we kinderen daardoor zorg geven, maar dat kan ook zonder een diagnose. We kunnen ook diagnoseloos goede dingen voor kinderen doen.”

Toch ervaren veel volwassenen wél voordelen van een diagnose bij kinderen, zo ziet Wienen. ,,We leven in een wereld waarin ieder kind een soort van gouden weg moet afleggen. Zowel ouders als leerkrachten willen zo graag dat het goed gaat, dat het bijna niet mag misgaan. Loopt een kind achter, of valt het op in de klas? Dan is de eerste vraag al snel wat er met het kind aan de hand is.” Een diagnose kan dan de schuldvraag weghalen, waardoor de spanning tussen ouders en leerkrachten afneemt. ,,Het geeft ze de bevestiging dat ze er zelf niets aan kunnen doen, het kind is immers ziek. Dat wordt dan ervaren als een nieuw startpunt voor een samenwerking.”

Wienen pleit voor meer ruimte en tijd voor leerkrachten. ,,Ik zou het leerkrachten gunnen dat ze gewoon kunnen aangeven dat het even niet lukt met een kind. Dat ze eenvoudig om hulp of ondersteuning kunnen vragen. We moeten leerkrachten en hun vak veel serieuzer nemen. Als het even niet lukt, willen we gelijk alles oplossen via het kind. Terwijl belangrijke oplossingen ruimte, tijd en rust zijn. Dat zijn we namelijk nodig om kinderen weer te zien zoals ze zijn.”

Bron: Dagblad van het Noorden, & Bennema, J. (2019, 20 juni). ‘Diagnoseloos goede dingen doen’. Geraadpleegd 20 juni 2019, van https://www.e-pages.dk/dvhn/9900/article/921397/35/1/render/?token=843885540727814674bb54b9715cb93c

Promotie Sanne te Meerman

Op 20 juni, 14:30, promoveert Sanne te Meerman in het academiegebouw van de universiteit, de verdediging is openbaar. Zijn proefschrift is getiteld: ADHD and the power of generalization; Exploring the faces of reification. 

Dat klinkt waarschijnlijk een stuk ingewikkelder dan het is, omdat ‘reïficatie’ niet zo’n bekend woord is. Het lijkt op personificatie -zoals bijvoorbeeld ‘de duivel’ wel eens de personificatie van het kwaad wordt genoemd. Bij reïficatie wordt ergens een ‘ding’ van gemaakt, want ‘res’ betekent letterlijk ‘ding’, en ‘facere’ betekent ‘maken’. Met het geven van de naam ‘ADHD’ aan drukke, rusteloze en/of dromerige kinderen, op basis van zogenoemde ‘symptomen’ -een medisch woord- suggereren we al dat er ‘iets’ medisch aan de hand is, dat ADHD echt een medisch ‘ding’ is. Maar eigenlijk zijn die symptomen gewoon gedragingen -soms hinderlijk-, zoals elkaar in de rede vallen, gaan staan in de klas, etc. Heel anders dus, en normaler  dan bijvoorbeeld een symptoom als ‘koorts’, wat kan wijzen op griep, maar ook op iets ergers. 

Naast het gebruik van medisch jargon, is de generalisatie een veelvoorkomende manier waarop ADHD ‘gereïficeerd’ wordt. Uit hersenonderzoek blijkt bijvoorbeeld dat de hersenen van kinderen met een ADHD-classificatie gemiddeld iets achterlopen. Vaak wordt er niet bij gezegd dat het maar een gemiddelde is, zoals vrouwen ‘gemiddeld’ kleiner zijn dan mannen. Dan lijkt het alsof alle kinderen met een ADHD classificatie ‘afwijkende’ hersenen hebben, andere genen hebben, enzovoorts. In dit proefschrift worden veel van dit soort mechanismen besproken, en van een aantal mechanismen wordt gekeken hoe vaak ze voorkomen in studieboeken. Ook worden suggesties ter verbetering gedaan.

Iedereen is welkom om bij de promotie van Sanne aanwezig te zijn!

Studenten zetten zich in voor Druk & Dwars

Vandaag hebben de studenten van de minor Gezond Opgroeien van de Hanzehogeschool Groningen hun eindproduct voor hun project mogen presenteren. Deze vijf studenten deden hun project bij Druk & Dwars, met als opdracht: maak en onderbouw een handboek met workshopoefeningen voor ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers, gebaseerd op het protocol van Druk & Dwars, literatuur, bestaande oefeningen en eigen kennis (Social Work & Pabo) en creativiteit. Na maanden onderzoek doen, betrokkenen interviewen en oefeningen testen is het eindproduct af: een handboek boordevol leuke en leerzame workshopoefeningen!

Bedankt meiden voor jullie inzet!

ADHD and the power of generalization

Trots zijn we op onze Druk & Dwars medewerker Sanne te Meerman die een prachtig proefschrift schreef over de reïficatie van ADHD. Wat dat precies is leest u in deze korte samenvatting. Iedereen is van harte welkom bij de promotie op donderdag 20 juni aanstaande in het Academiegebouw te Groningen. 

 

Intrainingsdag 10 september

Op 10 september vindt van 10.00 uur tot 16.00 uur een intrainingsdag van Druk & Dwars plaats. Tijdens de dag bespreken Laura Batstra en Maruschka Sluiter de visie en werkwijze van Druk & Dwars en oefenen ze met de deelnemers de sessies van onze ouderbegeleiding. De training vindt plaats in de Brugsmaborg van de Hanzehogeschool.

De training is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in het werkveld en geïnteresseerd is om onze ouderbegeleiding te gaan geven. Daarnaast is de training bedoeld voor hen die geïnteresseerd zijn in het protocol van Druk & Dwars.

Deelname is gratis voor behandelaars die de ouderbegeleiding gaan geven in het kader van het Druk & Dwars project. Voor de overige deelnemers bedragen de kosten 250,- inclusief lunch, oefenmateriaal voor de dag en het boek ‘ADHD: Macht en Misverstanden’ geschreven door Laura Batstra.

Belangstellende kunnen ze zich opgeven via: j.mujakovic@pl.hanze.nl

Zijn slimme kinderen per definitie druk en ongeconcentreerd?

Zijn slimme kinderen per definitie druk en ongeconcentreerd? Hierover bestaat veel onduidelijkheid. Sommige deskundigen geven aan dat slimme kinderen inderdaad vaker dan gemiddeld snel zijn afgeleid en druk gedrag vertonen doordat ze worden ondervraagd / ondergestimuleerd. Andere deskundigen geven aan dat hier geen sprake van is en dat slimme kinderen zich juist beter dan gemiddeld kunnen concentreren. Nanda Rommelse en Sanne te Meerman lichten beide kanten van dit vraagstuk toe.

Benieuwd naar onze eerdere vlogs?

•In vlog 1 geven Nanda Rommelse en Sanne te Meerman antwoord op de vraag: “Is ADHD jongensgedrag?”
•In vlog 2 geeft Tycho Dekkers antwoord op de vraag: “Kan bewegen helpend zijn voor kinderen met ADHD?”
•In vlog 3 geeft Sebastiaan Dovis antwoord op de vraag: “Waardoor kunnen kinderen met ADHD impulsief zijn?”
•In vlog 4 geeft Sanne te Meerman antwoord op de vraag: “Is ADHD een erfelijke stoornis?”
•In vlog 5 geven Marjolein Luman en Anouck Staff antwoord op de vraag: “Hoe kan een leerkracht omgaan met druk en ongeconcentreerd gedrag?”

Meer weten? Kijk op www.adhdendrukgedrag.nl, of abonneer je op het Youtube van de Academische Werkplaats door op ‘Abonneren’ (rechtsonder het filmpje). 

 

Hoe kan een leerkracht omgaan met druk en ongeconcentreerd gedrag?

Hoe kan een leerkracht omgaan met druk en ongeconcentreerd gedrag? Een zeer relevante vraag nu er maatschappelijk debat is over het effect van volle klassen op het gedrag van leerlingen in het algemeen en in het bijzonder op dat van leerlingen die snel zijn afgeleid en beweeglijk zijn. Marjolein Luman en Anouck Staff geven concrete handvatten voor leerkrachten.

Meer weten? Kijk op www.adhdendrukgedrag.nl, of abonneer je op het Youtube van de Academische Werkplaats door op ‘Abonneren’ (rechtsonder het filmpje). 

 

Hanze Jeugdlezing op 7 maart

​Weten we van gekkigheid nog wel wat normaal is? Dat was onlangs een uitspraak van een leraar naar aanleiding van een gesprek over stoornissen, prestatiedruk en de rol van het steeds medischer kijken naar gedrag van kinderen.

Waarom kijken we steeds meer met een medische blik naar het gedrag van kinderen? Hoe kan het dat er zoveel kinderen met een diagnose zijn? En welke rol speelt de manier waarop we het onderwijs organiseren – en de verwachtingen die we hebben van kinderen in dat onderwijs – daarin een rol? Een lezing over ‘normaal’ en inclusief/passend onderwijs.

Bert Wienen is associate lector bij de Hogeschool Windesheim en heeft ervaring binnen de jeugdhulp en binnen het onderwijs. Hij is opgeleid als psycholoog, onderwijskundige en bedrijfskundige. Hij werkt, binnen de onderzoeksgroep Druk & Dwars, aan een promotieonderzoek over medicalisering binnen het onderwijs.

Locatie : De grote zaal in de Energy Academy

Toegang gratis via tickets

Deze Hanze Jeugdlezing is georganiseerd i.s.m. Studium Generale en het Lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving.

 

Is ADHD een erfelijke stoornis?

De Academische werkplaats ADHD en druk gedrag, gefinancierd door ZonMW, heeft een verrassende vloggenserie over druk gedrag en ADHD opgeleverd, waarbij wetenschappers antwoord geven op vragen die bij veel ouders en/of kinderen met druk gedrag leven. In deze vlog geeft Druk & Dwars medewerker Sanne te Meerman antwoord op de vraag: Is ADHD een erfelijke stoornis?

De media hebben, de afgelopen jaren, al veel aandacht aan deze vraag besteed. Dit leidde soms tot felle debatten tussen onderzoekers. Sanne te Meerman zal deze vraag beantwoorden aan de hand van uitkomsten uit tweelingstudies en moleculair genetische studies en beschrijft hoe daar vaak verwarrend over geschreven wordt in studieboeken.

Meer weten? Kijk op www.adhdendrukgedrag.nl, of abonneer je op het Youtube van de Academische Werkplaats door op ‘Abonneren’ (rechtsonder het filmpje).