Orthopedagogen kom op voor jullie vak!

“Nog steeds wordt vanuit de medisch-psychiatrische hoek geadviseerd om kinderen met een classificatie ADHD te vertellen dat ze een hersenziekte hebben (Hoogman et al., 2017). Dit maakt kinderen tot probleemeigenaar en onderbelicht contextuele factoren als armoede, overbelaste en onderbetaalde leerkrachten, (v)echtscheidingen, problematische verwenning, verwaarlozing, et cetera; zaken waarin de (ortho)pedagogiek gespecialiseerd is.”
In het NVO blad De Pedagoog (nr 3) roept Laura Batstra pedagogen en orthopedagogen op om op te komen voor hun vak en daarmee voor het kind.

U leest het gehele artikel hier.

Nieuwsbrief Druk & Dwars september 2020

Een speciale editie van de nieuwsbrief van Druk & Dwars is uit!
 
In deze speciale nieuwsbrief staan we stil bij het afscheid van lector Jeannette Doornenbal die deze maand met pensioen gaat. Haar afscheid valt samen met de publicatie van een accentnummer van het blad Pedagogiek in Praktijk (PIP), waarin maar liefst drie artikelen aan Druk & Dwars gewijd zijn. Ook daarover leest u in deze nieuwsbrief meer.

De nieuwsbrief leest u hier.

Druk & Dwars op de groep van start

Zoals velen inmiddels weten of hebben ervaren, is de groepsoudercursus van Druk & Dwars een succes. Door ons ingetrainde zorgprofessionals geven de cursus met veel inzet en plezier aan ouders in verschillende Groninger gemeenten (en in toenemende mate daarbuiten). Onderzoek van promovendus Maruschka Sluiter heeft laten zien dat ouders na het volgen van de cursus minder opvoedstress en minder druk en dwars gedrag van hun kinderen ervaren.
 
Op verzoek van en gefinancierd door de gemeente en provincie Groningen en daarnaast partijen uit onderwijs en kinderopvang, heeft Laura Batstra nu een training ontwikkeld voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Deze groepstraining bestaat uit 5 bijeenkomsten en is opgebouwd volgens dezelfde Druk & Dwars principes als de oudercursus. Op deze manier wordt het mogelijk om kinderen een consistente benadering te bieden: thuis, op school en op de kinderopvang.
 
Dinsdag 22 september startte de eerste groep van 11 leerkrachten met de training. In het prachtige gebouw van RuG Campus Fryslan werd onder leiding van Henriëtte Pauwels (promovendus op dit project) en Laura gepraat, geoefend en gedeeld. Het was een volle, rijke en bijzondere bijeenkomst, die veel belooft voor de rest van deze training en de hierna volgende groepen.
 
Uiteraard doen de RUG en de Hanzehogeschool onderzoek naar hoe we ook dit aanbod optimaal kunnen afstemmen op de praktijk en naar wat de effecten van de trainingen zijn. Voor meer informatie en/of opgave voor onze nieuwsbrief zie www.drukendwars.nl  of mail naar l.batstra@rug.nl.

Pedagogiek in Praktijk

Ieder kind verdient een sterke opvoedingsomgeving; dat geldt zeker voor drukke en dwarse kinderen die in onze gemedicaliseerde maatschappij al snel het label ADHD krijgen. Daarmee worden zij tot probleemeigenaar gemaakt en lopen zij het risico om niet de opvoeding, opvang en het onderwijs te krijgen waar zij recht op hebben.

Daarom ontwikkelt Druk & Dwars vanuit een sociaalpedagogische visie handvatten voor ouders, sociale jeugdprofessionals, leraren en pedagogisch medewerkers, zodat zij beter kunnen omgaan met het drukke en dwarse gedrag van kinderen.

Deze maand lees je van alles over Druk & Dwars in het Pedagogiek in praktijk magazine. Benieuwd? Je koopt het magazine hier.

Ouderbegeleiding Groningen, start september 2020

Ervaar jij tijdens de opvoeding druk en dwars gedrag bij jouw kind(eren)? En gaat dit samen met stressvolle situaties in het gezin? Wellicht is de ouderbegeleiding van Druk & Dwars dan iets voor jou. Wij bieden handvatten om met deze situaties om te gaan.

21 september start een nieuwe ouderbegeleiding in Groningen. Elke maandag om 9:30 (behalve in de herfstvakantie), de exacte locatie volgt zo snel mogelijk.

Voor meer informatie over de ouderbegeleiding en voor aanmelding kijk hier

 

Brochure: Onrustig, Impulsief of onoplettend; ADHD of iets anders?

Met trots presenteren wij u de brochure “onrustig, impulsief of onoplettend; ADHD of iets anders?”. Binnen de themagroep Voorlichting van de Academische werkplaats ADHD en Druk Gedrag is de afgelopen maanden hard gewerkt aan deze nieuwe brochure. In de brochure besteden wij aandacht aan de mogelijke oorzaken van onrustig, impulsief en onoplettend gedrag, we geven tips en adviezen over wat je als ouder zelf kunt doen en geven advies over wanneer en waar je hulp kunt vragen.

Deze brochure is in lijn met de zorgstandaard 2019 en is onder leiding van Monique Verburg (kinder- en jeugdpsychiater, GGZ centrum Wageningen) en Sanne te Meerman (socioloog, Druk & Dwars) en met medewerking van de leden van de werkgroep Voorlichting van de Landelijke Academische Werkplaats voor ADHD en Druk Gedrag tot stand gekomen.

Benieuwd? Bekijk de digitale versie van de Brochure nu!

Dominant stoornisdenken, het pedagogische antwoord daarop

“Af en toe doe ik weer water bij de wijn, maar ik kan het ook niet”. Vlak voor de coronacrisis toogde Bas Levering, hoofdredacteur van het tijdschrift Pedagogiek in Praktijk (PiP), naar Groningen voor een interview met Druk & Dwars medewerker Laura Batstra. Het werd een open en bijzonder gesprek, over het dominante stoornisdenken, het pedagogische antwoord daarop, en nog veel meer. U leest het hier.

Studentenbillen, poepgewoonten en de wedstrijdcultuur – RUGDocent van het jaarverkiezing

Studentenbillen, rijstdieten, poepgewoonten en de wedstrijdcultuur - RUGDocent van het jaar verkiezing

Om uit te leggen hoe sommige ambitieuze ADHD wetenschappers goede hulp aan kwetsbare kinderen juist in de weg staan, heeft Laura Batstra van Druk & Dwars het tijdens de Rugdocent van het jaar verkiezing over onder andere studentenbillen, rijstdieten, poepgewoonten en de wedstrijdcultuur. En dat allemaal in 8 minuten!

Symposium Druk & Dwars

Op 10 september organiseert het team van Druk en Dwars een symposium!

Tijdens het symposium komen Laura Batstra, Bert Wienen, Sanne te Meerman, Maruschka Sluiter en Elin Hondebrink graag met u in gesprek over verschillende onderwerpen:

Wat is onze visie op ADHD en druk en dwars gedrag? Hoe kan je omgaan met druk en dwars gedrag in de klas of in de jeugdhulp? Hoe zorgen we voor een integrale aanpak tussen school, jeugdhulp en gezin? En hoe laten we merken aan kinderen dat iedereen erbij mag horen of je nou rustig, druk of dwars bent?

Het doel van dit symposium is u kennis laten maken met de visie van Druk & Dwars en het bieden van handvatten die u als professional en aankomend professional in het basisonderwijs of de jeugdhulpverlening in uw dagelijkse praktijk kan gebruiken.

Lees hier het programma en meldt u aan.

System Chrasher

Benni (Helena Zengel) is een negenjarige wildebras die door een jeugdtrauma worstelt met paniekaanvallen en agressief gedrag. Haar alleenstaande moeder kan de zorg niet aan, waardoor de sociale diensten zich over het meisje ontfermen. Ze houdt het alleen in geen enkel pleeggezin lang vol, ondanks de vele inspanningen van de wanhopige maatschappelijk werkster mevrouw Bafané (Gabriela Maria Schmeide).

Haar laatste hoop is Micha (Albrecht Schuch), een jonge anti-agressiecoach wiens taak het is om Benni naar school te begeleiden. Hun relatie wordt intenser en na een paar weken samen in het bos te hebben doorgebracht, beginnen de grenzen tussen werk en privé voor de jonge vader Micha al snel te vervagen. System Crasher is de Duitse Oscarinzending en won meerdere prijzen waaronder een Zilveren Beer op het Filmfestival van Berlijn. 

De film draait op het moment in verschillende filmhuizen in Nederland. 

Een citaat uit de film: ”Ik weet dat er van alles met Benni aan de hand is, en daar doe ik niet lichtvaardig over. Dus iedereen aan wie ik de film laat zien vraagt dat ook. Wat is er met haar aan de hand? Is er dan niets aan te doen? Er is van alles wat je over Benni zou kunnen zeggen. Dat ze een vorm van ADHD heeft, of een borderline persoonlijkheidsstoornis, en waarschijnlijk ook een trauma. Maar wat heeft een kind aan al die termen, en de bijbehorende behandeltrajecten? Diagnoses zijn hulplijnen voor volwassenen. Op het moment dat ze weten ‘wat er met iemand aan de hand is’ treden er allerlei protocollen in werking. Maar dat betekent ook dat mensen die om wat voor reden niet diagnosticeerbaar zijn automatisch buiten het systeem vallen.”