Skip to content

Sinds enkele maanden behoort Druk & Dwars’er Laura Batstra tot het blogteam van Pedagogiek in Praktijk (PIP).

PIP is zowel een tweemaandelijks verschijnend Nederlands tijdschrift dat praktijkgerichte informatie biedt over opvoeding en onderwijs, als een veel bezocht platform voor discussie over pedagogische vraagstukken.

De eerste blogs van Laura gingen over labeldrift, over een pleidooi voor behoud en/of herstel van het gewone leven in geval van opvoedproblemen en over onpedagogische praktijken in het onderwijs.

De betreffende blogs zijn hier terug te lezen:

Voer het gesprek over niet-effectief gebleken labeldrift! – Pedagogiek Blog

Het gewone leven – Pedagogiek Blog

Pedagogische Flut – Pedagogiek Blog

Back To Top