Skip to content
hands-2847508_960_720
Druk & Dwars
HULP BIJ DRUK EN DWARS GEDRAG VAN KINDEREN
fotp
Druk & Dwars
KLASSENFEESTJES VOOR DE HELE KLAS
Klassenfeestje
Druk & Dwars
Hulp, voorlichting & workshops

In herinnering: Jeannette Doornenbal

1954-2021

Jeannette is niet meer. Dat is moeilijk voor te stellen van iemand met zoveel liefde, leven en energie in zich. Jeannette is voor heel veel mensen en heel veel projecten van grote betekenis geweest, zo ook voor het team en de beweging – zoals zij het noemde – Druk & Dwars. 

Lees hier meer over ons boegbeeld.

Ouderbegeleiding

Hulp voor ouders bij het leren omgaan met het drukke en dwarse gedrag van kinderen (4-12 jaar).

PO & KDV

Voorlichting en workshops voor medewerkers in het basisonderwijs en de kinderopvang.

Gemeenten & professionals

Voor voorlichting, workshops en samenwerking met gemeenten en professionals.

Klassenfeestjes

Feestjes voor de hele klas, voor kinderen op de basisschool. Omdat iedereen erbij hoort.

Laatste nieuws

Er bestaan veel misverstanden over ADHD . Zo zou je volgens sommige wetenschappers en psychiaters geboren worden met ADHD, en andere hersenen hebben dan ‘normale’ mensen. Het zou een chronische hersenziekte zijn die medicamenteuze behandeling nodig heeft.

In het boek ADHD: macht en misverstanden ontkracht en weerlegt Laura Batstra deze hardnekkige misverstanden die in stand worden gehouden door onder andere wetenschappers, psychiaters en de farmaceutische industrie.

ADHD: macht en misverstanden is een aanrader voor elke ouder, leerkracht, volwassene, bejaarde, student en huisarts die te maken heeft met problematisch druk, dwars en dromerig gedrag.