Skip to content

Nieuws

het nieuws van Druk & Dwars

Start oudergroep Druk & Dwars: 13 september in Groningen

College van Laura Batstra over Druk & Dwars tot 28 juni te bekijken

Een inclusieve tolerante samenleving

Is er toekomst voor ADHD?

Klassenfeestjes nu ook in het strandpaviljoen op de Luchtstroom

Met Andere Ogen: Druk & Dwarsers over Normaliseren

Druk & Dwars van 2011 naar 2021

Bekijk het kind in zijn context

Even voorstellen: Marieke van Roy

Onderzoek betreffende ADHD medicatie bereikt de praktijk pas laat

Optimisme is een morele plicht

Onderzoek naar sociale uitsluiting in de bassischoolleeftijd

Promotie Maruschka Sluiter

De Fantast

Nieuwsbrief Druk & Dwars januari 2021

Promotie Maruschka Sluiter

Laura Batstra benoemd tot hoogleraar

Corona en kinderen: tips & tricks

Ontclassificeerpoli’s

Nieuwe versie van de brochure: Druk, impulsief of onoplettend… ADHD?

Passend Onderwijs: Anders handelen vereist Anders denken

Orthopedagogen kom op voor jullie vak!

Nieuwsbrief Druk & Dwars september 2020

Druk & Dwars op de groep van start

Intrainingsdag 29 oktober 2020

Pedagogiek in Praktijk

Brochure: Onrustig, Impulsief of onoplettend; ADHD of iets anders?

Dominant stoornisdenken, het pedagogische antwoord daarop

Studentenbillen, poepgewoonten en de wedstrijdcultuur – RUGDocent van het jaarverkiezing

Symposium Druk & Dwars

System Chrasher

Els Wolfers over haar ervaring als trainer

Intrainingsdag 23 juni 2020

Iedereen mag op het feest!

Nieuwsbrief januari 2020

Zes kinderen en een topbaan

Wildebras Adriaan van Dis

Sanne te Meerman valt in de prijzen

Verhoogt ADHD de kans op vroegtijdige zwangerschap en criminaliteit?

Intrainingsdag 10 september

Ouderbijeenkomst op 2 oktober

‘Diagnoseloos goede dingen doen’

Promotie Sanne te Meerman

Studenten zetten zich in voor Druk & Dwars

ADHD and the power of generalization

Intrainingsdag 10 september

Het verhaal van Julian

Klassenfeestje Lars & Ben

Zijn slimme kinderen per definitie druk en ongeconcentreerd?

Hoe kan een leerkracht omgaan met druk en ongeconcentreerd gedrag?