Skip to content

Veel ouders krijgen tijdens de opvoeding te maken met druk en dwars gedrag van hun kind(eren) en kunnen daardoor veel opvoedstress ervaren. Soms kunnen kleine veranderingen in de dagelijkse bezigheden van het gezin, al tot oplossingen leiden. Hierdoor kan opvoedstress afnemen en kan ook het kind zich minder druk en dwars gaan gedragen.

De ouderbegeleiding van Druk en Dwars richt zich op ouders van kinderen tussen de 4 en 12 jaar met milde gedragsproblematiek. Samen met een professional zal u kijken naar uw thuissituatie en worden er gedurende de groepstraining verschillende handvatten toegereikt die eenvoudig toepasbaar zijn in uw thuissituatie.

Het doel van de cursus

Draagkracht
Het vergroten van draagkracht bij de ouders

Stress
Het verminderen van stress bij de ouders

Empowerment
Eigen krachten van het gezin vergroten

Communicatie
Het verbeteren van de communicatie in het gezien

Gedrag
Het verminderen van ongewenst gedrag van het kind

Delen
Het delen van ervaringen met andere ouders

Hoe werkt het?

Intakegesprek: voorafgaand aan de ouderbegeleiding kijkt u samen met een professional of de ouderbegeleiding aansluit bij uw hulpvragen.

Aantal bijeenkomsten: 7 wekelijkse groepsbijeenkomsten met maximaal 4 ouderparen.

Opzet: Tijdens elke bijeenkomst zal er een nieuw onderwerp met nieuwe handvatten aan bod komen.

Nagesprek: na de 7 bijeenkomstenĀ voert u samen met uw professional een individueel nagesprek om de cursus te evalueren.

Contactmomenten: tijdens de groepsbijeenkomsten ontvangt u huiswerkopdrachten en zijn er tussentijdse telefonische contacten met de professional.

Materiaal: uĀ ontvangt tijdens de begeleiding een eigen Druk & Dwars handleiding.

Back To Top