Skip to content

In 2021 heeft de werkgroep voorlichting ADHD de Richtlijn voorlichting ADHDuitgebracht. De richtlijn geeft handvatten om veelvoorkomende misvattingen te voorkomen, bijvoorbeeld over erfelijkheid en vermeende tekorten aan stofjes in de hersenen.

De komende maanden houdt Sanne te Meerman, onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen, om de 1 of 2 weken uitspraken over ADHD in publicaties en op websites van relevante organisaties kritisch tegen het licht aan de hand van de Richtlijn voorlichting ADHD.

Met deze blogserie nodigen we de auteurs en organisaties van de besproken publicaties en websites uit om hun stellingen en keuzes toe te lichten en zo nodig aan te passen. De auteurs van de Richtlijn kunnen op hun beurt dankzij reacties op de blogs onvolkomenheden in de Richtlijn verbeteren.

We realiseren ons dat sommigen de terugkoppeling als ‘ongevraagd advies’ kunnen opvatten. Daar staat tegenover dat mensen en hun naasten met een ADHD-classificatie ook ongevraagd geconfronteerd kunnen worden met interpretaties van het huidige ADHD-onderzoek die vaak veel verder gaan dan wat onderzoek daadwerkelijk laat zien. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben. We hopen dat we samen met schrijvers kunnen zorgen voor de accurate ADHD-voorlichting waar kinderen/volwassenen met een ADHD-classificatie recht op hebben.

Thuisarts: goede voorlichting, maar ‘de’ oorzaak van ADHD vinden we nooit

Dit is de tiende blog in de serie van blogs over ADHD-voorlichting. Sanne te Meerman en eventuele…

Lees meer

ADHD… levenslang?

Dit is de negende blog in de serie van blogs over ADHD-voorlichting. Sanne te Meerman en eventuele…

Lees meer

Kun je ADHD ‘herkennen’?

Dit is de achtste blog in de serie van blogs over ADHD-voorlichting. Sanne te Meerman en eventuele…

Lees meer

ADHD bij meisjes

Dit is de zevende blog in de serie van blogs over ADHD-voorlichting. Sanne te Meerman en eventuele…

Lees meer

De belangrijkste risicofactor voor ADHD?

Dit is de zesde blog in de serie van blogs over ADHD-voorlichting. Sanne te Meerman en eventuele…

Lees meer

Wat is ADHD dan wel?

Dit is de 5e blog in de serie van blogs over ADHD-voorlichting. Sanne te Meerman en eventuele…

Lees meer

ADHD een hersenstoornis?

Dit is de vierde blog in de serie van blogs over ADHD voorlichting. Sanne te…

Lees meer

Genvarianten bij ADHD

Dit is de derde blog in de serie van blogs over ADHD voorlichting. Sanne te…

Lees meer

ADHD & erfelijkheid

Dit is de tweede blog in de serie van blogs over ADHD voorlichting. Sanne te…

Lees meer

ADHD & hersenen – Hersenstichting

Dit is de eerste blog in de serie van blogs over ADHD voorlichting. Sanne te…

Lees meer
Back To Top