Start oudergroep Druk & Dwars: 13 september in Groningen

Op maandag 13 september 10:00-12:00 start er weer een groepscursus voor ouders van drukke en dwarse kinderen. In de periode van 13 september tot en met 8 november vinden er 7 bijeenkomsten plaats en leren ouders op een positieve manier dit gedrag bij te sturen. Uit onderzoek weten we dat ouders na het volgen van deze cursus minder opvoedstress en minder druk en dwars gedrag van hun kind ervaren. Bovendien is de communicatie in het gezin verbeterd.

Dankzij subsidie van de gemeente Groningen is deelname aan de cursus gratis.

Er zijn nog een paar plekken vrij en u kunt zich dus nog opgeven voor de groep die op 13 september start!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Loes Roeleveld, één van de twee trainers. Loes is bereikbaar via loes.roeleveld@wij.groningen.nl.

Een inclusieve tolerante samenleving

In de pas uitgekomen Nieuwsbrief voor Alumni Orthopedagogiek staan twee bijdragen vanuit Druk & Dwars. In het eerste artikel beschrijven Marieke van Roy en Laura Batstra hoe het team van Druk & Dwars en de specialisten van het Noordelijk Onderwijsgilde hun krachten gaan bundelen ten behoeve van een sterk, kindvriendelijk en veilig opvoedklimaat in een inclusieve tolerante samenleving. In dit artikel komt de in maart overleden Jeannette Doornenbal, die Druk & Dwars sinds 2014 vleugels gaf, al ter sprake. In de tweede bijdrage blikt Laura samen met Mineke van Essen – vriendin van Jeannette en emeritus hoogleraar historische pedagogiek – terug op het leven en werk van de bijzondere en liefdevolle vrouw die we zo missen.

Je leest de twee bijdragen hier.

Is er toekomst voor ADHD?

Ezeltherapie, een kinderboek uit 1846, dikke moeders, sputterende psychiaters, vergaderstress en tendentieuze berichtgevingen. Het komt allemaal aan de orde in het betoog waarin Laura Batstra antwoord geeft op de vraag ‘Is er toekomst voor ADHD?’. Dit artikel is gepubliceerd in het Juni nummer van De Psycholoog, en ook via deze link te lezen.

Klassenfeestjes nu ook in het strandpaviljoen op de Luchtstroom

Het Suikerterrein is hard op weg om een van de pareltjes van Stad te worden. Er valt veel te ontdekken voor jong en oud. En nu is daar bij de Luchtstroom de 12e locatie in Groningen waar klassenfeestjes gehouden kunnen worden.

Gisteren opende de Luchtstroom haar eigen strandtent. Na jaren als surfclub in Noordwijk te hebben gestaan, vind je deze strandtent nu “gewoon” in Groningen. Hierin kan gewerkt, vergaderd of gechilld worden. En je kan het reserveren voor een klassenfeestje. De strandtent is groot genoeg om het feestje ook bij regen door te laten gaan. En is het droog, dan is er op de Luchtstroom genoeg ruimte om te spelen. Binnenkort is er zelfs een heel bijzondere minigolfbaan. En op het Suikerterrein kan je geweldige speurtochten uitzetten.

De kosten voor een klassenfeestje bij de Luchtstroom zijn relatief laag. Je betaalt een vast bedrag van € 30,- voor gebruik van de buitenruimte en de strandtent. De kinderen mogen dan gratis onbeperkt limonade drinken. Daarnaast is er in overleg van alles mogelijk. Van catering tot aan een kindertheatervoorstelling en van een speurtocht tot een yogaworkshop.

En wat is een klassenfeestje? Een klassenfeestje is een verjaardagsfeestje waarbij de hele klas mag komen en  niemand buitengesloten wordt. Want er zijn nog steeds kinderen die nog nooit uitgenodigd zijn voor een verjaardagsfeestje. En dat doet pijn. Dus: Klassenfeestjes, de leukste manier om buitensluiting tegen te gaan!

Informatie en reserveren: https://www.luchtstroom.com

Praktische tips en gratis handboek: https://www.klassenfeestjes.nl

Met Andere Ogen: Druk & Dwarsers over Normaliseren

Druk & Dwars gaat over de grenzen! En wel naar buurprovincie Friesland. De regio Noord Oost Friesland organiseert namelijk een online collegereeks over Normaliseren waarbij drie van de vier sprekers uit het team van Druk & Dwars komen. Bert Wienen is in 2019 bij ons gepromoveerd op een proefschrift over de rol van medicalisering en leefstijlpolitiek in het onderwijs. Hij is nu (onder andere) projectleider bij het onderwijszorgproject Foar Fryske Bern en vertelt donderdag 27 mei over diagnosedenken in het onderwijs. Laura Batstra is op dinsdag 15 juni de tweede spreker, zij vertelt over Druk & Dwars en over wat Klassenfeestjes met normaliseren te maken hebben. Marieke van Roy is onze nieuwste promovendus, haar verhaal op 16 september gaat over de rol van IB’ers, gedragsdeskundigen en leerkrachten bij het al te medisch klinisch benaderen van leer- en gedragsproblemen van kinderen. Job van ’t Veer is geen Druk & Dwarser maar Lector Digitale Innovatie Zorg en Onderwijs aan de NHL/Stenden. Hij sluit de collegereeks op 30 september af door op basis van de voorgaande colleges verder in te gaan op de hamvraag: Hoe kunnen we creatief werk maken van normaliserende initiatieven?

De organisatie is in handen van de regio Noord Oost Friesland en hun primaire doelgroep is dan ook professionals, ouders en andere betrokkenen uit Noord Oost Friesland. De Friezen zijn echter een gastvrij volk, waardoor iedereen uit andere gemeenten en provincies ook van heel hartelijk welkom is. 

Deelname is GRATIS en kan via aanmelding bij l.neuvel@noardeast-fryslan.nl

Druk & Dwars van 2011 naar 2021

“Ik vind het nogal wat, een psychiatrische diagnose ADHD. Je maakt een kind immers probleemeigenaar: ik heb een afwijking. Het kind kan worden gepest, het kan een deuk krijgen in zijn zelfbeeld. Door een psychiatrische diagnose verander je het leven van het kind, dat is een enorme verantwoordelijkheid.”
 
Het is alweer een decennium geleden dat Laura Batstra in dit interview uit 2011 pleitte voor het ondersteunen van ouders van drukke en dwarse kinderen zonder daarbij het kind te belasten met een psychiatrisch stempel. In de afgelopen 10 jaar is Druk & Dwars ontstaan en uitgegroeid tot een invloedrijke beweging. De groepsoudercursus die we in samenwerking met het werkveld en ouders ontwikkeld, geimplementeerd, onderzocht en geoptimaliseerd hebben, heeft gunstige effecten: na het volgen van de cursus rapporteren ouders minder opvoedstress en minder druk en dwars gedrag van hun kinderen. Op verzoek van het werkveld  hebben we ons aanbod uitgebreid naar onderwijs en kinderopvang. Daarnaast zetten we ons al tien jaar lang in voor eerlijke voorlichting over ADHD en bekritiseren en corrigeren we bestaande misleidende voorlichting. Drie promovendi hebben binnen Druk & Dwars hun proefschrift geschreven en de vierde is net van start gegaan. Met het publiceren van dit interview uit de oude doos staan wij als team dankbaar stil bij wat we met elkaar bereikt hebben. We zijn alle partijen die ons de afgelopen jaren (financieel) gesteund hebben zeer erkentelijk: Elann (Eerste Lijns Advies Noord-Nederland), het Achterstands Ondersteunings Fonds (AOF), de gemeenten Groningen (in het bijzonder Hinke de Boer), Stadskanaal en Eemsdelta, de provincie Groningen (Transformatiefonds), Stichting Kinderpostzegels (voor de klassenfeestjes), Fonds NutsOhra, Zon-MW, het ministerie van VWS, de SKSG en Effectief Onderwijs. Last but not least, een groot DANKJEWEL naar alle ouders, kinderen, en beroepsopvoeders voor hun enthousiasme en feedback. Zij zijn de motor achter Druk & Dwars.

Bekijk het kind in zijn context

“Je wordt zelf een beter mens als je je leert verhouden tot mensen die anders zijn dan jij. Daarmee gaat je blik op de wereld open”.
In 2019 promoveerde Bert Wienen bij Druk & Dwars en wat zijn we trots en blij omdat Bert zo goed zijn en onze visie kan verwoorden, uitdragen, en omzetten in actie. Lees het hele interview hier.

Even voorstellen: Marieke van Roy

Als onderwijsmens word ik warm van mooie initiatieven om kinderen te helpen zich optimaal te ontwikkelen tot gelukkige en volwaardige volwassenen.

Door mijn ervaringen als docent (vo), docent/onderzoeker (RuG), auditor (Hobéon/ NQA/ Effectief Onderwijs) en directeur (Noordelijk Onderwijsgilde), heb ik een enorme drive ontwikkeld om te strijden voor goed onderwijs. Bij goed onderwijs zie ik bevlogen professionals voor me die bij elk kind blijven puzzelen met wat ze zelf kunnen doen om dit kind verder te helpen. Op die manier ontwikkel je namelijk vakmanschap. En vakmanschap zorgt er op haar beurt weer voor dat kinderen uitgedaagd, geïnspireerd en geactiveerd worden, zonder dat ze gefrustreerd raken. Maar vakmanschap is veel meer dan enkel goed lesgeven of opvoeden; het veronderstelt bijvoorbeeld ook dat je kinderen leert om op te komen voor zichzelf, om met moeilijke situaties om te gaan, of om het positieve van anderen in te zien en anderen niet buiten te sluiten.

Daarom ben ik heel blij om als coördinator van Druk & Dwars ook een steentje te mogen bijdragen.  De kracht van dit project ligt in het consequent, voorspelbaar en langdurig volhouden van effectief pedagogische handelen. Zo leer je als ouder, pedagogisch medewerker of leerkracht hoe je constructief kunt omgaan met het drukke en dwarse gedrag van kinderen. Want ook deze kinderen verdienen het om niet steeds negatief aangesproken of buiten gesloten te worden!

Maruschka Sluiter heeft de afgelopen jaren de rol als coördinator met verve verricht. Voor Maruschka bestond echter de wens om zelf meer in de praktijk aan de slag te gaan. Tegenwoordig werkt Maruschka met veel inzet en enthousiasme als gezinsbehandelaar.