Skip to content

Het is prachtig dat alle kinderen in Nederland naar school kunnen gaan. Maar of alle kinderen naar school m├│eten gaan is de vraag.

Neem de jongen die steeds vaker spijbelt en dan op straat omhangt met dubieuze oudere vriendjes. Ja, daar zal iedereen het over eens zijn, die jongen moet naar school en daar moet je als leerkracht, leerplichtambtenaar en sociaal team je uiterste best voor doen.

Maar het meisje dat hoogbegaafd is, weinig uitgedaagd en veel gepest wordt op school en daarom steeds meer angst en weerstand ontwikkelt om ernaartoe te gaan, moet die ook koste wat kost naar school? Of is het een oplossing dat ze thuisonderwijs gaat krijgen?

Voor beide kinderen zijn verschillende oplossingen passend en daar wringt het af en toe met het beleid. Algemeen beleid kan nu eenmaal moeilijk met individuele gevallen omgaan.

Een voorbeeld  hiervan is de aanbeveling die Ingrado (de landelijke vereniging van o.a. leerplichtambtenaren) doet om aanwezigheid van leerlingen te stimuleren door dit klassikaal te belonen. Leerkrachten en leerlingen worden aangemoedigd om gezamenlijk de aanwezigheidsscore te optimaliseren en dit in een soort klassenstrijd te belonen. Een aanwezigheidsscore op de informatieborden en een medaille voor de winnende klas wakkeren de strijd extra aan..

Dit kan misschien helpen bij het eerder genoemde jongetje, maar zal zich waarschijnlijk keren tegen het meisje. Zij zal onder grote druk komen te staan van haar klasgenoten en als zij degene is waardoor de gehele klas de medaille misloopt zal dat haar populariteit in de klas niet ten goede komen.

Kinderen oproepen elkaar te corrigeren kan behulpzaam zijn bij gedragingen van kinderen onderling, zoals pesten. Maar kinderen belonen om andere kinderen onder druk te zetten als ze om wat voor reden dan ook verzuimen, is pedagogisch niet te verantwoorden.

Het verzuimprobleem is een probleem van ouders, leerkrachten en leerplichtambtenaren. Die dienen dat gezamenlijk op te lossen en gezamenlijk hiervoor maatwerk te leveren. Elk kind is tenslotte uniek en verdient het om dat te mogen blijven.

Back To Top