Project

Informatie over Druk & Dwars

Waarom druk & dwars

ADHD: hersenstoornis of niet?

De Gezondheidsraad concludeerde in 2014 dat druk gedrag steeds sneller en vaker ADHD genoemd wordt, terwijl het gedrag van de kinderen in Nederland in de afgelopen decennia niet is veranderd. ADHD wordt vaak neergezet als een aangeboren biologische hersenstoornis, waarbij medicatie de beste oplossing is. Druk & Dwars wil hulp bieden zonder medicatie. Want onnodige psychiatrische labels en behandelingen kunnen kinderen schaden. Daarnaast is het niet meer te betalen als we steeds meer kinderen voor steeds mildere problematiek in de dure specialistische zorg gaan behandelen. Ten slotte leidt het steeds ruimer toepassen van psychiatrische classificaties er toe dat kinderen met de meest ernstige problemen zorgtekort dreigen te krijgen. Want deze kinderen staan op wachtlijsten terwijl dure specialistische tijd en zorg naar kinderen gaan die het eigenlijk niet nodig hebben.

De stelling dat ADHD een aanwijsbare stoornis is in de hersenen, is achterhaald. Verreweg de meeste kinderen met ADHD hebben geen afwijkende hersenen. Er is niet te weinig aan een bepaald stofje en er zijn ook geen hersengebieden kleiner. ADHD is niet meer dan en naam die we gegeven hebben aan problematisch hyperactief, impulsief en afleidbaar gedrag. En dit gedrag is het gevolg van een complex van factoren. Naast aanleg van het kind spelen zaken als school, ouders, buurt en de veeleisende maatschappij een rol.

Hoe werkt het?

Academische Werkplaats voor ADHD en Druk Gedrag

Druk & Dwars is bedoeld om de omgeving van het kind te versterken door ouders en leerkrachten handvatten te bieden. Door hulp te bieden aan de omgeving van het kind, hoopt het onderzoeksteam van Druk & Dwars een bijdrage te leveren aan het bieden van zorg op maat voor ieder kind en gezin; specialistisch waar het moet, normaliserend en laagdrempelig waar het kan.

Druk & Dwars is een onderdeel van de academische werkplaats voor ADHD en druk gedrag. Deze academische werkplaats probeert gepaste hulp bij druk gedrag en ADHD te stimuleren door onderzoek, onderwijs, beleid en praktijk dichter bij elkaar te brengen. Voor meer informatie over de academische werkplaats, kijk hier. 

Missie & visie

Druk en dwars gedrag wordt steeds vaker ADHD genoemd. Dit heeft voordelen. Kinderen en gezinnen met ernstige problemen krijgen tegenwoordig vaker de specialistische hulp die ze nodig hebben. Er is minder vaak sprake van onderbehandeling. Tegelijk zijn er echter ouders en kinderen die tegen wil en dank in de specialistische hulpverlening terecht komen. Zij willen wel steun en handvatten, maar vinden psychiatrische zorg te zwaar voor hun problematiek. Deze gezinnen dreigen tussen wal en schip te vallen, omdat hulp zonder kindgebonden psychiatrische diagnose nauwelijks vergoed wordt.

Het project van Druk & Dwars biedt ouder-en leerkrachtbegeleiding aan in zes gemeentes in de provincie Groningen (Haren, Stadskanaal, Groningen, Appingedam, Loppersum en Delfzijl). Door de omgeving van het kind te versterken, hoopt het onderzoeksteam van Druk & Dwars een bijdrage te leveren aan het bieden van zorg op maat voor ieder kind en gezin; specialistisch waar het moet, normaliserend en laagdrempelig waar het kan.