Skip to content

Project

Informatie over Druk & Dwars

Waarom Druk & Dwars?

De Gezondheidsraad concludeerde in 2014 dat druk gedrag steeds sneller en vaker ADHD genoemd wordt. Gezinnen komen hiervoor steeds vaker in psychiatrische specialistische hulp terecht.

Aangezien het gedrag van de kinderen in Nederland de afgelopen decennia niet veranderd bleek, werd opgeroepen tot een andere, normaliserende, benadering en aanpak van dit gedrag. De kosten lopen op als steeds meer kinderen voor steeds mildere problematiek in de dure specialistische zorg worden behandeld, het kan leiden tot onnodige stigmatisering, en het steeds ruimer toepassen van psychiatrische classificaties leidt ertoe dat kinderen met de meest ernstige problemen zorgtekort dreigen te krijgen. Druk & Dwars wil daarom graag de visie op druk en dwars gedrag veranderen en meer laagdrempelige en niet medicamenteuze hulp bieden, zodat iedereen zorg op maat kan ontvangen.

Met Druk & Dwars versterken we de omgeving van het kind door ouders en professionals handvatten te bieden. 

Missie & visie

In sommige gevallen zijn problemen met druk en dwars gedrag niet direct ernstig en is psychiatrische zorg wellicht te zwaar, maar is er wel behoefte aan steun en handvatten. Er zijn veel ouders die druk ervaren om hun kind psychiatrisch te laten onderzoeken en te behandelen, mede omdat hulp en steun zonder diagnose nauwelijks vergoed wordt. Door hulp aan te bieden aan kinderen met milde gedragsproblematiek, voorafgaand aan een diagnose, kan overdiagnostiek van ADHD voorkomen worden zonder onderbehandeling te riskeren (Stepped Diagnosis).

Druk & Dwars hanteert een meer maatschappelijke benadering en zet in op het versterken van de omgeving van het kind. Hiermee hoopt het team van Druk & Dwars een bijdrage te leveren aan het bieden van zorg op maat voor ieder kind en gezin; specialistisch waar het moet, normaliserend en laagdrempelig waar het kan.

Academische Werkplaats voor ADHD en Druk Gedrag​

Druk & Dwars is een onderdeel van de academische werkplaats voor ADHD en Druk gedrag. Deze academische werkplaats probeert gepaste hulp bij druk gedrag en ADHD te stimuleren door onderzoek, onderwijs, beleid en praktijk dichter bij elkaar te brengen. Voor meer informatie over de academische werkplaats, kijk hier.