Druk & dwars gedrag

in het Primair onderwijs en kinderdagverblijf

Druk & Dwars voorlichting voor het PO en KDV

Wij komen graag bij u langs om lezingen, voorlichting en workshops aan medewerkers in het basisonderwijs en de kinderopvang te geven. Tevens werken wij nauw samen met het werkveld om de behoeftes omtrent het omgaan met druk en dwars gedrag in het primair onderwijs een de kinderdagverblijven te inventariseren en mogelijk passende ondersteuning hierbij te ontwikkelen. Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met Marieke van Roy: a.c.m.van.roy@rug.nl

Druk & Dwars op de groep

De komende jaren gaat het team van Druk & Dwars een vergelijkbare interventie als de ouderbegeleiding ontwikkelen voor educatieve professionals: voor leraren basisonderwijs en pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en de buitenschoolse opvang. Het blijkt dat zij het met regelmaat lastig vinden om om te gaan met drukke en dwarse kinderen op de groep. De principes waarmee we in de ouderbegeleiding werken, gaan we doorontwikkelen voor educatieve professionals, passend bij hun behoeftes en wensen.

De grootste maatschappelijke kinderopvangaanbieder SKSG in Groningen doet al mee. In opdracht van SKSG gaat het team van Druk & Dwars de komende 4 jaar 80 pedagogisch medewerkers intrainen. Leerkrachten kunnen tevens deelnemen aan de training.  

Ook een aantal schoolbesturen in het Noorden ondersteunen inmiddels ons plan. Met hen gaan we de komende maanden kijken wat hun vragen zijn. Het Druk & Dwars team streeft ernaar om een consistente benadering van kinderen door ouders, onderwijs en kinderopvang te realiseren.

Bent u ook geïnteresseerd of wilt u meedoen met Druk & Dwars op de groep, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met Marieke van Roy: a.c.m.van.roy@rug.nl