Skip to content

Teacherneeds

Beste Leerkracht,

U heeft de tutorial van Laura Batstra bekeken die afsluit met het verzoek om deze enquête in te vullen. De enquête bestaat uit 1 vraag waar u zoveel antwoorden op kunt geven als u maar kwijt wilt. Uw antwoorden kunnen niet herleid worden naar uw persoon, maar worden samen met alle andere inzendingen anoniem verwerkt in een verslag waarin we inventariseren wat leerkrachten nodig hebben om hun groep goed les te kunnen geven. Met het opsturen van uw reactie geeft u toestemming voor het gebruik van uw antwoorden ten behoeve van dit verslag. We hopen op veel respons en zullen de resultaten van deze enquete over enkele weken publiceren via drukendwars.nl

Wat heeft u als leerkracht nodig om uw klas goed les te kunnen geven?

De enquête is inmiddels gesloten. Wij hebben vele waardevolle reacties ontvangen. Aan de hand van de reacties hebben wij een top 10 kunnen samenstellen. De top tien leest u hier.

Back To Top