De school praat mijn zoon een psychiatrische stoornis aan

Omdat zijn zoon onrustig was in de klas, drong de juf aan op een psychiatrische diagnose. Maar zo’n label geeft een kind een stigma voor het leven, schrijft Ermond van Beek in de onderwijsblog van het NRC.

Vanaf groep drie van de basisschool kregen mijn vrouw en ik klachten over het gedrag van ons zoontje. Hij verstoorde de lessen, lette niet op en was moeilijk aan het werk te krijgen. De juf drong aan op observatie door een psycholoog. De intern begeleidster deelde ons en passant mee dat ons kind autistisch was. Om onze zoon, met spoed, richting het speciaal onderwijs te manoeuvreren had ze alvast een plan op papier gezet.

Deze gehaaste gang van zaken verbaasde ons zeer, want wij merkten niets bijzonders aan ons kind. Luisteren en opdrachten uitvoeren waar hij geen zin in had, was niet zijn sterkste punt en soms had hij wel eens een driftbui, maar alarmbellen zijn er bij ons nooit gaan rinkelen. Ons zoontje leek ons een gewone jongen van 7 met veel vriendjes en veel vooral technische hobby’s. Voor ons was het beeld dat de school schiep van iemand met een psychiatrische stoornis totaal onherkenbaar. Onbegrijpelijk, des te meer aangezien de school al een diagnose gesteld had nog voordat er überhaupt iemand met medische kennis naar hem had gekeken.

De laatste 25 jaar is het aantal kinderen met een psychiatrische diagnose zoals ADHD, Autisme (ASS) en PDD-NOS exponentieel gestegen. Dit komt enerzijds doordat het aantal diagnosen, zoals beschreven in de Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders (DSM), sterk is uitgebreid en anderzijds omdat de druk die scholen op ouders uitoefenen om hun kind te laten diagnosticeren is toegenomen. De labeldrang van scholen stelt ouders voor het blok.

Maar is deze labeldruk terecht? Wat zijn de gevolgen van een label voor een kind? Moet je dit als ouder allemaal kritiekloos laten gebeuren of kan je je hier tegen verzetten en wat zijn hiervan de gevolgen?

Het volledige artikel vindt u hier

Bron: nrc.nl

Nieuw project Druk & Dwars: Klassenfeestjes om sociale uitsluiting tegen te gaan

 
Nieuw project Druk & Dwars: Klassenfeestjes om sociale uitsluiting tegen te gaan

In samenwerking met Muziekschool Wim Venema en onderzoeker Marc Conradi start het team van Druk & Dwars een project waarbinnen kinderfeestjes voor de hele klas georganiseerd en gepropageerd worden met als doel sociale uitsluiting van kinderen tegen te gaan. Stichting Kinderpostzegels subsidieert dit initiatief.

In elke klas zijn er helaas kinderen die om wat voor reden dan ook buiten de groep liggen; ze zijn bijvoorbeeld arm, lichamelijk beperkt, sociaal onhandig, druk, of ze beheersen de Nederlandse taal nog niet goed. Er niet bij horen is één van de ergste dingen die een kind en zijn/haar ouders kan overkomen. Maar wanneer we interventies direct richten op de kinderen die buiten de groep (dreigen te) vallen, dan benadrukken we hun ‘anders zijn’ nog eens extra. Dit is niet altijd wenselijk.

In Scandinavische landen is het de gewoonte om op kinderfeestjes de hele klas uit te nodigen. Zo wordt op een leuke en onopvallende manier voorkomen dat er kinderen zijn die nooit een feestje hebben. Wanneer drie of vier kinderen samen een feest geven, heeft dit als voordeel dat de kosten gedeeld kunnen worden zodat het voor iedere ouder betaalbaar is. Bovendien delen de kinderen dan de aandacht en leren ouders elkaar kennen.

Dit nieuwe project van Druk & Dwars staat onder leiding van Laura Batstra van Orthopedagogiek (RuG) en start aankomend schooljaar in vier klassen verdeeld over twee scholen in de provincie Groningen. Partycentrum De Halte in Niekerk biedt graag haar perfecte faciliteiten aan ten behoeve van dit kindvriendelijke project. Muziekleraar Wim Venema leidt de klassenfeestjes, bijgestaan door één van zijn gevorderde leerlingen, één van de promovendi van Laura en Laura zelf. Marc Conradi zal de leerkrachten van de betreffende klassen interviewen om een beeld te krijgen van het effect van klassenfeestjes op buitenbeentjes en op de klas als geheel. Er is nadrukkelijk gekozen voor gesprekken met leerkrachten als bron van informatie, om op die manier kinderen niet te belasten met onderzoek.

Het beoogde eindproduct is een gratis handleiding om te verspreiden onder gemeenten, scholen, buurthuizen, en via de Social Media. Deze handleiding bevat een onderbouwing van het belang van sociale inclusie op scholen, tips voor de voorbereiding en uitvoering van klassenfeestjes, alsmede voorbeelden van thema’s en activiteiten.

Hopelijk inspireert de handleiding ouders in Nederland om af en toe, in samenwerking met andere ouders, een verjaardagsfeestje voor de hele klas te geven. Het is één van de vele mogelijke manieren om onze kinderen het goede voorbeeld te geven en bij te dragen aan een sociale samenleving, waarin voor iedereen plek is.

Voor meer informatie: l.batstra@rug.nl

Lees hier een artikel in het Dagblad van het Noorden over dit project.

Druk en Dwars promovendus Bert Wienen verzorgt presentatie op het ZonMw congres jeugd en onderzoek

Druk & Dwars promovendus Bert Wienen vertelt maandag 13 maart op het ZonMw congres ‘Jeugd in onderzoek’ over de eerste resultaten van zijn onderzoek naar factoren die de perceptie van leerkrachten van het het gedrag van hun leerlingen beïnvloeden.

Hier vindt u meer informatie over het ZonMw congres ‘Jeugd in onderzoek’.
Onder het kopje: “De rol van de school bij specifieke behoeften” vindt u een toelichting op deze lezing.