Skip to content

  Nieuw project Druk & Dwars: Klassenfeestjes om sociale uitsluiting tegen te gaan

In samenwerking met Muziekschool Wim Venema en onderzoeker Marc Conradi start het team van Druk & Dwars een project waarbinnen kinderfeestjes voor de hele klas georganiseerd en gepropageerd worden met als doel sociale uitsluiting van kinderen tegen te gaan. Stichting Kinderpostzegels subsidieert dit initiatief.

In elke klas zijn er helaas kinderen die om wat voor reden dan ook buiten de groep liggen; ze zijn bijvoorbeeld arm, lichamelijk beperkt, sociaal onhandig, druk, of ze beheersen de Nederlandse taal nog niet goed. Er niet bij horen is één van de ergste dingen die een kind en zijn/haar ouders kan overkomen. Maar wanneer we interventies direct richten op de kinderen die buiten de groep (dreigen te) vallen, dan benadrukken we hun ‘anders zijn’ nog eens extra. Dit is niet altijd wenselijk.

In Scandinavische landen is het de gewoonte om op kinderfeestjes de hele klas uit te nodigen. Zo wordt op een leuke en onopvallende manier voorkomen dat er kinderen zijn die nooit een feestje hebben. Wanneer drie of vier kinderen samen een feest geven, heeft dit als voordeel dat de kosten gedeeld kunnen worden zodat het voor iedere ouder betaalbaar is. Bovendien delen de kinderen dan de aandacht en leren ouders elkaar kennen.

Dit nieuwe project van Druk & Dwars staat onder leiding van Laura Batstra van Orthopedagogiek (RuG) en start aankomend schooljaar in vier klassen verdeeld over twee scholen in de provincie Groningen. Partycentrum De Halte in Niekerk biedt graag haar perfecte faciliteiten aan ten behoeve van dit kindvriendelijke project. Muziekleraar Wim Venema leidt de klassenfeestjes, bijgestaan door één van zijn gevorderde leerlingen, één van de promovendi van Laura en Laura zelf. Marc Conradi zal de leerkrachten van de betreffende klassen interviewen om een beeld te krijgen van het effect van klassenfeestjes op buitenbeentjes en op de klas als geheel. Er is nadrukkelijk gekozen voor gesprekken met leerkrachten als bron van informatie, om op die manier kinderen niet te belasten met onderzoek.

Het beoogde eindproduct is een gratis handleiding om te verspreiden onder gemeenten, scholen, buurthuizen, en via de Social Media. Deze handleiding bevat een onderbouwing van het belang van sociale inclusie op scholen, tips voor de voorbereiding en uitvoering van klassenfeestjes, alsmede voorbeelden van thema’s en activiteiten.

Hopelijk inspireert de handleiding ouders in Nederland om af en toe, in samenwerking met andere ouders, een verjaardagsfeestje voor de hele klas te geven. Het is één van de vele mogelijke manieren om onze kinderen het goede voorbeeld te geven en bij te dragen aan een sociale samenleving, waarin voor iedereen plek is.

Voor meer informatie: l.batstra@rug.nl

Lees hier een artikel in het Dagblad van het Noorden over dit project.

Back To Top