'Druk & Dwars is een samenwerking tussen de Hanzehogeschool, de Rijksuniversiteit en 5 gemeenten in Groningen en bestaat uit drie pijlers: Voorlichting, Ouderbegeleiding en Leerkrachtondersteuning. Doel is waar mogelijk onnodige ADHD-classificaties en behandelingen voorkomen en specialistische zorg bewaren voor kinderen en gezinnen die dit het hardst nodig hebben.'

---

Verhoogt ADHD de kans op ongewenste zwangerschap en criminaliteit?

Verhoogt ADHD de kans op ongewenste zwangerschap en criminaliteit In deze vlog legt Sanne te Meerman uit dat het ook heel goed mogelijk is dat er sprake is van een gemeenschappelijke oorzaak voor zowel ADHD als andersoortige problematiek.  

 Bekijk de vlog hier.

---

De nadelen van stoornisgebonden denken in onze maatschappij

Op dinsdag 24 september was Laura Batstra vanuit het team Druk & Dwars aanwezig bij een studiedag voor leerkrachten van het Dollard College, een scholengemeenschap met verschillende vestigingen in Oost-Groningen. Zij mocht daar zowel de openingslezing verzorgen als twee workshops geven. De keynote over het stoornisgebonden denken in onze maatschappij en de nadelen daarvan werd goed ontvangen. Aansluitend zette Laura tijdens haar workshops de leerkrachten aan het werk met een methode om meer in termen van interactie en minder in termen van stoornissen bij leerlingen te denken. Deelnemers gaven terug dat zowel de lezing als de workshop hen aan het denken hadden gezet en met andere ogen naar leerlingen en hun gedrag lieten kijken. Bent u ook geïnteresseerd in ons lezingaanbod? Neem dan contact met ons op en informeer naar de mogelijkheden. Dollard College, bedankt voor jullie uitnodiging en een enerverende dag!

---

Voorschrijfbeleid ADHD-medicatie onvoldoende aangepast na nieuwe onderzoeksbevindingen

Druk & Dwars promovendus Maruschka Sluiter heeft in een toonaangevend tijdschrift voor beleidsmakers in de GGz een artikel gepubliceerd waarin zij trends in het voorschrijven van ADHD-medicatie afzet tegen belangrijke publicaties over de effectiviteit van deze medicijnen. Op basis van gegevens van meer dan 60 Nederlandse apotheken van 1995 tot 2015 concludeert Maruschka dat voorschrijftrends niet veranderen nadat er nieuwe onderzoeksresultaten naar buiten zijn gekomen. Zo blijkt dat langdurig gebruik van ADHD-medicatie nog steeds toeneemt, ondanks publicaties die wijzen op het gebrek aan effectiviteit op de lange termijn. Maruschka hoopt met haar artikel te bereiken dat er in de toekomst meer aandacht is voor actuele onderzoeksbevindingen, zodat deze kunnen bijdragen aan een zorgvuldig en passend voorschrijfbeleid.

Lees het artikel hier.

---

‘Diagnoseloos goede dingen doen’

Omgevingsfactoren beïnvloeden de manier waarop een leerkracht naar een kind kijkt en hebben zo effect op het ‘label’ dat een kind krijgt. Dat is het belangrijkste resultaat van het promotieonderzoek van Druk & Dwars medewerker en onderzoeker Bert Wienen.

Voor zijn proefschrift Inclusive Education: from individual to context onderzocht Wienen welke contextfactoren hierop van invloed zijn. Steeds meer kinderen in het regulier onderwijs krijgen psychische hulp of medicatie vanwege AD(H)D, angst of depressie. Het aantal kinderen dat jeugdhulp krijgt steeg de afgelopen jaren met 12 procent. In Assen – waar Wienen in de gemeenteraad zit – krijgt zo’n een op de zeven kinderen jeugdhulp.

En dat baart Wienen zorgen: ,,Er groeit een generatie op die professionele hulp nodig heeft om staande te blijven in onze samenleving. Die stijging heeft onder meer te maken met de manier waarop ons onderwijs georganiseerd is en de verwachtingen die we hebben van kinderen”, legt de onderzoeker uit. ,,Omgevingsfactoren die bepalend zijn voor een diagnose.”

Wienen pleit er daarom voor dat er niet alleen naar het kind gekeken wordt, maar ook naar zijn of haar onderwijsomgeving. ,,Er zijn veel factoren rondom het kind die van invloed zijn op of een kind als ‘normaal’ of ‘afwijkend’ gezien wordt. Denk aan de klas of het perspectief van de leerkracht.”

Lees het gehele artikel hier.

---

Lezing over druk gedrag & erfelijkheid

Op woensdag 9 oktober, in de week van de opvoeding, heeft Sanne een verhaal gehouden in Harlingen voor onderwijzers van de zeevaartschool en het gebiedsteam Harlingen. Omdat het de week van de opvoeding was heeft hij vooral het accent gelegd op druk gedrag en erfelijkheid. Wat kun je nog met opvoeding? Over erfelijkheid en druk gedrag bestaan namelijk veel misverstanden. Alhoewel temperament en andere karaktertrekken zeker een behoorlijke erfelijke basis hebben, maakt dat een classificatie als ADHD nog niet tot een erfelijke stoornis. Er zit veel interactie met de omgeving verborgen in de hoge erfelijkheidsschattingen. Denk bijvoorbeeld maar aan het oordeel van de maatschappij over kinderen die zich niet prettig voelen als ze moeite hebben met lang stilzitten en opletten in de klas. Je kunt dus heel veel met opvoeding! De lezing werd heel positief ontvangen. 

Bekijk hier een vlog van Sanne over de vraag of ADHD een erfelijke stoornis is. 

---

Nieuws vanuit Klassenfeestjes

Ben jij al bekend met de nieuwe website van het Druk & Dwars deelproject Klassenfeestjes? Lees er alles over in de laatste nieuwsbrief, met daarin ook aandacht voor het supergeslaagde feestje van een tweeling uit Belgie, het feest dat leerlingen van basisschool de Singel uit Leiden cadeau kregen van Stichting Kinderpostzegels, het interview met onze Elin op RadioNoord en nog veel meer!

Gratis locatie in Veghel

Niet alleen in Groningen stellen verschillende locaties zich gratis beschikbaar voor het geven van een Klassenfeestje. Ook in Veghel is een gratis locatie beschikbaar!

Benieuwd naar de locatie? Je leest het hier.

---

Intrainingsdag

Afgelopen 10 september hebben Druk & Dwars medewerkers Laura Batstra en Maruschka Sluiter een intrainingsdag gegeven om professionals in te trainen in het gedachtegoed van Druk & Dwars en het protocol van onze ouderbegeleiding. 

Na een informatieve ochtend met veel interessante discussies en ideeën gingen de deelnemers ’s middags zelf aan de slag. Er werd druk geoefend met de verschillende sessies uit de ouderbegeleiding, zodat er straks weer nieuwe ouders bereikt kunnen worden met onze laagdrempelige en kind- en oudervriendelijke aanpak. Er waren deelnemers vanuit de WIJ-teams uit Groningen, maar er waren ook deelnemers vanuit het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad-Dronten.

Al met al was het weer een enerverende en leerzame dag voor beide partijen. We zijn enorm blij met het enthousiasme en de input van de deelnemers aan de intrainingsdag en hopen dat we nog veel mensen mogen bereiken met ons gedachtegoed en onze aanpak. Nieuwe trainers: veel succes en plezier met het geven van de ouderbegeleiding!

---

Onderzoek ouderbegeleiding, sneak preview

Zoals velen weten, is er aan de ouderbegeleiding van Druk & Dwars een onderzoek gekoppeld naar de effectiviteit hiervan. Vele ouders die deelnamen aan de ouderbegeleiding hebben over langere tijd vragenlijsten ingevuld, waarvoor veel dank!

Op dit moment is de dataverzameling compleet en kan het analyseren van alle data eindelijk echt beginnen! Er zijn ons al vele positieve reacties ter ore gekomen, maar wat zullen de gemeten effecten op het gedrag, de opvoedbelasting en het gezinsklimaat zijn?

Benieuwd hoe het verder gaat met het onderzoek? Lees het in de volgende nieuwsbrief!

---

Voorstellen Lisa

Mijn naam is Lisa Hofstede, ik ben 22 jaar en tweedejaars student Pedagogische Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Via het Honoursprogamma van de opleiding ben ik als stagiair bij het team van Druk & Dwars terechtgekomen. Tijdens de stage bij Druk & Dwars hoop ik voornamelijk kennis te maken met de praktijk van de opleiding. Zo ga ik bezig met het opstellen en geven van een oudercursus en verschillende workshops. Daarnaast ga ik een vooronderzoek verrichten dat relevant zal zijn voor het project. Al met al een super interessante toevoeging aan mijn opleiding! 

---

Nieuwe trainingen ouderbegeleiding

De ouderbegeleiding van Druk & Dwars bestaat uit zeven groepsbijeenkomsten. Samen met een professional kijkt u naar uw thuissituatie en krijgt u gedurende de groepstraining verschillende handvatten aangereikt die eenvoudig toepasbaar zijn in uw thuissituatie.

Mocht u een ouder zijn of weten die (mogelijk) geïnteresseerd is in de ouderbegeleiding van Druk & Dwars: kijk dan hier voor meer informatie, ervaringsverhalen en aanmelding.

---

Agenda

20 november - Workshopdag voor PABO-studenten van de Hanzehogeschool Groningen

31 oktober t/m 19 november - Week van de Intern Begeleider, met Sanne te Meerman 

6 februari 2020 - Bijdrage van Laura Batstra aan een studiemiddag voor ab'ers en orthopedagogen van SWV PO Veld Vaart & Vecht

20 februari 2020 - Scholing 'Onderwijs over ADHD' bij de Noordelijke Onderwijsgilde, met Laura Batstra

---

In deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van de meest recente ontwikkelingen. Meer informatie vindt u op: www.drukendwars.nl