'Druk & Dwars is een samenwerking tussen de Hanzehogeschool, de Rijksuniversiteit en 5 gemeenten in Groningen en bestaat uit drie pijlers: Voorlichting, Ouderbegeleiding en Leerkrachtondersteuning. Doel is waar mogelijk onnodige ADHD-classificaties en behandelingen voorkomen en specialistische zorg bewaren voor kinderen en gezinnen die dit het hardst nodig hebben.'

---

Druk & Dwars 2.0: Druk & Dwars op de groep

Het is u vast niet ontgaan dat we de afgelopen jaren – gemeentes, onderzoekers, ouders en jeugdhulpverleners - gewerkt hebben aan het ontwikkelen, uitvoeren en onderzoeken van onze groepscursus voor ouders met drukke en dwarse kinderen. Het doel is om ouders in een vroeg stadium te ondersteunen bij de opvoeding van hun kind dat zij als druk en dwars ervaren, zodat zij minder snel en vaak een beroep zullen doen op zwaardere en duurdere vormen van zorg.

Het onderzoek naar de effectiviteit van deze ondersteuning aan ouders is nog bezig en we kunnen nog geen definitieve resultaten geven, maar er lijken positieve effecten te zijn op het ervaren drukke en opstandige gedrag, de opvoedstress die ouders ervaren en de communicatie binnen het gezin. Ook blijkt dat het merendeel van de ouders die hebben deelgenomen aan de cursus, geen beroep meer heeft gedaan op andere vormen van zorg omdat de handvatten die zij gekregen hebben helpend zijn voor het dagelijkse opvoeden. We hopen u in de volgende nieuwsbrief de definitieve resultaten van het onderzoek te kunnen meedelen.

De komende jaren gaan we een vergelijkbare interventie ontwikkelen voor educatieve professionals: voor leraren basisonderwijs en pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en de buitenschoolse opvang. Het blijkt dat zij het met regelmaat lastig vinden om om te gaan met drukke en dwarse kinderen op de groep. De principes waarmee we in de ouderbegeleiding werken, gaan we doorontwikkelen voor educatieve professionals, passend bij hun behoeftes en wensen.

De grootste maatschappelijke kinderopvangaanbieder SKSG in Groningen doet al mee. In opdracht van SKSG gaat het team van Druk & Dwars de komende 4 jaar 80 pedagogisch medewerkers intrainen. Om de training optimaal af te kunnen stemmen, doet onze stagiaire Lisa Hofstede op het moment onderzoek naar de wensen en mogelijkheden van de pedagogische medewerkers. Leerkrachten kunnen tevens deelnemen aan de training.  

Ook een aantal schoolbesturen in het Noorden ondersteunen inmiddels ons plan. Met hen gaan we de komende maanden kijken wat hun vragen zijn. Het Druk&Dwars team streeft ernaar om in Groningen een consistente benadering van kinderen door ouders, onderwijs en kinderopvang te realiseren.

Bent u ook geïnteresseerd of wilt u meedoen met Druk & Dwars op de groep, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze coördinator Maruschka Sluiter: m.n.sluiter@pl.hanze.nl 

---

Wildebras Adriaan van Dis

Adje is een energiek ventje, een wildebras. Op school kliedert hij alles vol met inkt, thuis onder de douche knijpt hij een halve fles shampoo leeg en tijdens het eten trekt hij de aardappelpuree met tafelkleed en al op de vloer.

‘Adje doet heel druk’, een speelse verwijzing naar ADHD, is het eerste kinderboek van schrijver Adriaan van Dis. Het boekje heeft een hoog autobiografisch gehalte. “Ik was ook een heel druk jongetje”, vertelt de schrijver. “Voor straf stond ik de helft van de tijd in de hoek van de klas. Ik moest ook voorin zitten, want achterin giebelde ik steeds.”

Van Dis heeft moeite met ADHD en aanverwante labels. “Ik sprak laatst een lerares. Ze vertelde dat in haar klas zestien kinderen met een ‘medisch label’ zaten. Ik vind dat raar. Kinderen die vroeger gewoon druk waren, worden tot patiënt gemaakt. Met mijn boekje steek ik mijn tong uit naar die medicalisering.”

Lees het artikel van Sander Becker dat op 26-11-2019 op trouw.nl verscheen hier.

Adje

‘Adje doet heel druk’ tekst Adriaan van Dis en illustraties Lotte Klaver Uitgeverij Rubinstein.

---

Druk & Dwars medewerker Sanne te Meerman valt in de prijzen!

Zijn boek over de reïficatie van ADHD blijkt een van de meest opgevraagde proefschriften van de universiteitsbibliotheek. Sanne ontving hiervoor de felbegeerde ‘Request a copy award’. Wij zijn zeer trots op Sanne, en blij met de nationale en internationale aandacht die er terecht is voor het belangwekkende onderzoek. Geïnteresseerden kunnen het proefschrift of hoofdstukken ervan downloaden via deze link.

---

Zes drukke kinderen en een drukke baan

‘’Het is hard werken en soms ook worstelen. Het kan niet anders of er gebeuren ook dingen die minder plezierig zijn. Mensen geven dat niet gauw toe. Als we Facebook mogen geloven, leidt de één een nog gelukkiger leven dan de ander. Facebook staat vol glorieuze en gelukkige dingen die we beleven. Niemand schrijft: Ik had een rotzaterdag. Er was geen land te bezeilen met mijn kinderen’’.

 Een interview in het Dagblad van het Noorden met Laura Batstra over het combineren van zes drukke kinderen met een drukke baan. 

 Lees het interview hier

---

Sanne te Meerman houdt samenleving spiegel voor over ADHD

Het team van Druk & Dwars maakt zich druk om misleidende voorlichting over ADHD. Druk & Dwars medewerker Sanne te Meerman gaf hier een interview over. Door het neerzetten van een verkeerd beeld over ADHD zadelen we kinderen op met onnodige psychiatrische labels: ''We vertellen hen dat er iets mis is met hun hersenen en dat het ongeneeslijk is''. 

Benieuwd naar wat het onderwijs, de hulpverlening en een zorgvuldige voorlichting hierin kunnen betekenen? Lees dan hier het hele interview.

---

Help mee oplossingen te vinden om sociale uitsluiting tegen te gaan!

Helpt u ons met het onderzoek naar sociale uitsluiting door het invullen van onze vragenlijst?

Sociale uitsluiting bij kinderen. Niemand wil het, toch gebeurt het te veel. Vanuit de vakgroep Pedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen proberen we daar op verschillende manieren iets aan te doen. Bijvoorbeeld via het project Druk & Dwars waar we ouders en leerkrachten hulp bieden bij het omgaan met drukke en dwarse kinderen zonder direct naar medicatie te grijpen. Of via het project Klassenfeestjes waar we de uitsluiting heel direct tegengaan door te promoten dat er in elke klas minstens eens per jaar een klassenfeestje wordt gegeven. Een feestje waarbij alle kinderen van de klas door de jarige(n) worden uitgenodigd. Hierdoor heeft elk kind tenminste eens per jaar een kinderfeestje.

Omdat er nog weinig bekend is over de oorzaken en vooral ook de oplossingen voor sociale uitsluiting van kinderen, doen we onderzoek onder ouders van basisschoolkinderen.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer een kwartier. 

Alvast bedankt!

---

Sociale uitsluiting doet pijn

Sociale uitsluiting doet pijn. Pijn in je moederhart als je merkt dat je kind nooit gevraagd wordt voor een feestje of een andere leuke activiteit. Je doet je best om voor je kind een netwerk op te bouwen en dan hoop je dat er voor hem ook eens een uitnodiging op de mat valt. Dan doet het zeer als die mat toch leeg blijft…. Ankie Schevers maakte het mee met haar jongste kind en schreef een blog.

Lees de blog hier.

---

‘Ik voel me schuldig’

Zo begon Laura vandaag haar verhaal tijdens de ‘docent van het jaar verkiezing’ van de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, waar ze, hoe ironisch, een minicollege gaf over de onzin en schadelijkheid van wedstrijdjes.

De studenten van de opleiding Orthopedagogiek kozen Laura als beste docent van de opleiding. Vervolgens ging de ‘strijd’ van Laura door binnen de faculteit. Voor Laura gaf deze wedstrijd een uitgelezen podium om haar punt te maken over de huidige prestatiemaatschappij en de negatieve gevolgen daarvan, waarvan ze nu nota bene zelf in het middelpunt stond.

De aanwezigen werden meegenomen in het kritische verhaal, maar ook vooral aan het lachen gemaakt door de mooie voorbeelden en zelfspot. En als kers op de taart werd Laura aan het einde van de rit als winnaar van de faculteit gekozen door de jury.

Het leukste van het evenement was eigenlijk dat er drie fantastische docenten stonden (en er zijn er vast nog veel meer), en daarnaast is Laura heel blij met het feit dat de studenten haar inzet zo waarderen. Wij als team zijn uiteraard trots op haar dat ze zoveel anderen weet te inspireren. Op 29 januari gaat Laura verder in de strijd om de titel 'Docent van het jaar 2019' van de Rijksuniversiteit Groningen te bemachtigen.

---

Sabbatical van Sanne te Meerman 

Tijdelijk nemen wij afscheid van onze collega Sanne te Meerman. Sanne zet zich al lange tijd in voor Druk & Dwars. Zo heeft hij al veel professionals en ouders geadviseerd, de denkwijze van Druk & Dwars verspreid in Nederland en een waardevol proefschrift geschreven. De komende tijd gaat hij zich focussen op de muziek, na deze muzikale periode verwachten wij dat hij zich weer bij ons aansluit.

Sanne bedankt voor je inzet en veel succes gewenst de komende tijd!  

---

Nieuwe trainingen ouderbegeleiding

Op 24 januari start er in Groningen weer een ouderbegeleiding op de vrijdagochtend. Er zijn nog enkele plekken vrij voor deze groep, vol=vol! 

Ervaart u tijdens de opvoeding druk en dwars gedrag bij uw kind(eren)? En gaat dit samen met stressvolle situaties in het gezin? Wellicht is de ouderbegeleiding van Druk & Dwars dan iets voor u. Wij bieden handvatten om met deze situaties om te gaan.

Aan de ouderbegeleiding zijn geen kosten verbonden.

Woont u niet in de gemeente Groningen, maar in één van de andere deelnemende gemeenten? Geef u op en we zoeken een geschikte startdatum. 

Kijk hier voor meer informatie over de ouderbegeleiding en voor aanmelding.

---

Agenda

16 januari 2020 - lezing bij de IJsselgroep in Hardenberg

24 januari 2020 - start training ouderbegeleiding Groningen

29 januari 2020 - verkiezing docent van het jaar van de Rijksuniversiteit Groningen met als genomineerd docent Laura Batstra

4 februari 2020 - lezing door Sanne te Meerman bij RENN4 in Emmen

6 februari 2020 - bijdrage van Laura Batstra aan een studiemiddag voor ab'ers en orthopedagogen van SWV PO Veld Vaart & Vecht

20 februari 2020 - Scholing 'Onderwijs over ADHD' bij de Noordelijke Onderwijsgilde, met Laura Batstra

28 september 2020 - lezing door Laura Batstra op het Landelijk congres ouderbetrokkenheid 

---

In deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van de meest recente ontwikkelingen. Meer informatie vindt u op: www.drukendwars.nl