'Druk & Dwars is een samenwerking tussen de Hanzehogeschool, de Rijksuniversiteit en 5 gemeenten in Groningen en bestaat uit voorlichting, ouderbegeleiding en trainingen voor het onderwijs en de kinderopvang. Doel is waar mogelijk onnodige ADHD-classificaties en behandelingen voorkomen en specialistische zorg bewaren voor kinderen en gezinnen die dit het hardst nodig hebben.'

---

Laura Batstra benoemd tot hoogleraar

De teams van Druk & Dwars en Klassenfeestjes wensen u een geweldig 2021!

Voor ons begint het jaar goed, want per 1 januari is Laura Batstra benoemd tot hoogleraar in de Orthopedagogiek. Hoe het zo ver kwam? Ze was druk, ze was dwars, en ze vierde veel feestjes…

U leest het hier

Vragenlijst sociale uitsluiting

Foto verfraaid door Julian, zoon van Laura.

---

Promotie Maruschka Sluiter

De afgelopen jaren heeft Maruschka Sluiter bij de afdeling Ontwikkelingspsychologie van de Rijksuniversiteit Groningen en bij het lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving binnen het project Druk & Dwars haar promotieonderzoek uitgevoerd. Op donderdag 4 februari zal zij haar proefschrift 'Wild and willful – shifting perspective and approach towards ADHD' verdedigen. 

Wij zijn erg trots op Maruschka en wensen haar alvast veel succes!

U leest hier meer over het proefschrift en hoe u de verdediging op 4 februari online kan volgen.

---

Orthopedagogen kom op voor jullie vak

“Nog steeds wordt vanuit de medisch-psychiatrische hoek geadviseerd om kinderen met een classificatie ADHD te vertellen dat ze een hersenziekte hebben (Hoogman et al., 2017). Dit maakt kinderen tot probleemeigenaar en onderbelicht contextuele factoren als armoede, overbelaste en onderbetaalde leerkrachten, (v)echtscheidingen, problematische verwenning, verwaarlozing, et cetera; zaken waarin de (ortho)pedagogiek gespecialiseerd is.”
In het NVO blad De Pedagoog (nr 3) roept Laura Batstra pedagogen en orthopedagogen op om op te komen voor hun vak en daarmee voor het kind.

Lees het artikel hier.

---

Passend onderwijs: Anders handelen Anders denken

Het in 2014 ingevoerde Passend Onderwijs zou alle kinderen een passende plek in het onderwijs bieden, bij voorkeur op een reguliere school. De ondersteuningsbehoefte van het kind zou voortaan centraal staan en een DSM-diagnose was niet meer nodig voor het verkrijgen van extra ondersteuning. De verwachting was dat classificaties als ADHD of autisme hierdoor minder voor zouden komen. In hoeverre zijn deze verwachtingen uitgekomen?

U leest het hier

---

Nieuwe versie van de brochure: Druk, impulsief of onoplettend… ADHD?

Met trots presenteren wij u de nieuwe versie van de brochure “Druk, impulsief of onoplettend… ADHD?” waaraan de themagroep Voorlichting van de Academische werkplaats ADHD en Druk Gedrag de afgelopen maanden hard heeft gewerkt. De brochure besteedt aandacht aan de mogelijke oorzaken van onrustig, impulsief en onoplettend gedrag, en geeft tips en adviezen over wat je als ouder zelf kunt doen en wanneer en waar je hulp kunt vragen.

Deze brochure is in lijn met de zorgstandaard 2019 en is onder leiding van Monique Verburg (kinder- en jeugdpsychiater, GGZ centrum Wageningen) en Sanne te Meerman (socioloog, Druk & Dwars) en met medewerking van de leden van de werkgroep Voorlichting van de Landelijke Academische Werkplaats voor ADHD en Druk Gedrag tot stand gekomen.

Bekijk de digitale versie van de brochure hier.

---

Ontclassificeerpoli's

In het NPO radio programma Reporter Radio pleitte Druk & Dwarser Laura Batstra voor ‘ontclassificeerpoli’s’. Het stikt van de poliklinieken waar je een psychiatrische classificatie kunt krijgen, maar het is vaak lastig om weer van zo’n eenmaal gesteld label af te komen. Het zou goed zijn als er een plek komt waar mensen naar toe kunnen om te laten onderzoeken of ze nog wel aan de criteria voor een bepaalde psychiatrische stoornis voldoen. Op een dergelijke poli zou het mogelijk moeten zijn om formeel weer van je classificatie af te komen, aldus Laura.

Lees hier meer. 

---

Corona en kinderen: tips & tricks

Corona, we hebben er allemaal genoeg van. Volwassenen en kinderen. Met de sluiting van ons land zijn veel volwassenen en kinderen nu bij huis. Dat geeft onvermijdelijk meer reuring in en rondom onze huizen. En anders dan volwassenen kan je kinderen niet ‘uit’ zetten. Omdat veel mensen toch wat meer gestrest zijn door corona en alles wat daar mee te maken heeft, zijn de lontjes wat korter dan normaal en ga je je sneller ergeren aan elkaar. En dat maakt het voor iedereen nog weer lastiger om deze rare tijd door te komen.

En hoewel we begrip hebben voor alle korte lontjes, willen we toch een pleidooi houden voor meer tolerantie voor kinderen en hun ouders.

Lees het pleidooi hier

---

Gratis handboek Klassenfeestjes voor leerkrachten!

Het team van Klassenfeestjes, het deelproject van Druk & Dwars, heeft een speciale editie van het draaiboek uitgebracht voor leerkrachten om ook in coronatijd klassenfeestjes mogelijk te maken. En wij zijn trots dat leerkrachten dit draaiboek massaal opvragen! Juist nu is het van belang om sociale uitsluiting te voorkomen.

Al bekend met de downloadpagina van Klassenfeestjes? Op deze pagina vind je een heleboel kant en klare stukken die je kunt downloaden: draaiboeken, artikelen, voorbeeldbrieven, actiekaarten, ansichtkaarten, posters, etc. 

Download het gratis draaiboek hier en bekijk hier de downloadpagina.

---

Wat te doen bij druk en impulsief gedrag?

In de rubriek Frictie van Kind en Adolescent Praktijk is vanuit de Academische werkplaats ADHD en Druk Gedrag een gemeenschappelijke artikel verschenen. Aan de hand van casus Joël lichten een aantal personen toe wat de verschillende visies binnen de Werkplaats zijn en waarin deze elkaar ontmoeten. 

Laura Batstra, Sanne te Meerman en Jeannette Doornenbal van Druk & Dwars pleiten in dit artikel voor Stepped Diagnosis en dus terughoudendheid met de classificatie ADHD.

Lees het artikel hier.

---

Agenda

4 februari 2020 - Verdediging proefschrift 'Wild and willful – shifting perspective and approach towards ADHD’ door Maruschka Sluiter

---
---

In deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van de meest recente ontwikkelingen. Meer informatie vindt u op: www.drukendwars.nl