'Druk & Dwars is een samenwerking tussen de Rijksuniversiteit, het Noorderlijk Onderwijsgilde en de gemeenten Eemsdelta en Groningen en bestaat uit voorlichting, ouderbegeleiding en trainingen voor het onderwijs en de kinderopvang. Doel is waar mogelijk onnodige ADHD-classificaties en behandelingen voorkomen en specialistische zorg bewaren voor kinderen en gezinnen die dit het hardst nodig hebben.'

---

Niet te missen richtlijn voorlichting ADHD

Op 21 juni is de Richtlijn Voorlichting ADHD, geschreven onder leiding van Sanne te Meerman, gepubliceerd. Een niet te missen richtlijn voor zorgprofessionals en inkopers van zorg om na te gaan of voorlichtingsmateriaal voldoende genuanceerd is en niet onnodig stigmatiserend werkt. De richtlijn heeft dan ook als onderlegger gediend bij het opstellen van de voorlichtingsbrochure ‘Druk, impulsief of onoplettend... ADHD?’. Daarnaast heeft Sanne twee toegankelijke Infographics gemaakt die in begrijpelijke taal en in een paar minuten een van de veelvoorkomend misverstanden over ADHD bespreekt. De eerste infographic over de ecologische fout vindt u hier. De tweede infographic over de ‘stofjes’ in het brein bij de ADHD vindt u hier

De richtlijn leest u hier.

In het kader van de lancering van deze richtlijn is er ook een artikel in het Dagblad van het Noorden verschenen en op de rug-website (Engels).

---

College van Laura Batstra over Druk & Dwars

Noard east fryslân organiseert een inspirerende collegereeks over Normaliseren. Op dinsdag 15 juni vertelde Laura Batstra in dit kader over het project Druk & Dwars. In ruim een uur tijd komt aan de orde: wat we niet doen, wat we wel doen, waarom we doen wat we doen, en hoe we het doen. 

Kijk hier het college terug. Dit kan tot 15 juli.

---

Nieuwe leerkrachttraining bij Druk & Dwars!

Heb jij moeite met druk, dwars en ander gedrag van leerlingen in jouw klas? Wat zegt dat over jouzelf en jouw eigen kwaliteiten, uitdagingen en valkuilen? Begin het nieuwe schooljaar met een training kernkwadranten waarbij je achteraf zelf mag bepalen wat je ervoor wilt betalen. De ontwikkeling, implementatie en het onderzoek naar deze training is mogelijk gemaakt door een subsidie van NRO.

Meer informatie vind je hier.

---

Is er toekomst voor ADHD?

Ezeltherapie, een kinderboek uit 1846, dikke moeders, sputterende psychiaters, vergaderstress en tendentieuze berichtgevingen. Het komt allemaal aan de orde in het betoog waarin Laura Batstra antwoord geeft op de vraag ‘Is er toekomst voor ADHD?’. Dit artikel is gepubliceerd in het Juni nummer van De Psycholoog.

U leest het hier

---

Een inclusieve tolerante samenleving

In de Nieuwsbrief voor Alumni Orthopedagogiek staan twee bijdragen vanuit Druk & Dwars. In het eerste artikel beschrijven Marieke van Roy en Laura Batstra hoe het team van Druk & Dwars en de specialisten van het Noordelijk Onderwijsgilde hun krachten bundelen ten behoeve van een sterk, kindvriendelijk en veilig opvoedklimaat in een inclusieve tolerante samenleving. In dit artikel komt de in maart overleden Jeannette Doornenbal, die Druk & Dwars sinds 2014 vleugels gaf, al ter sprake. In de tweede bijdrage blikt Laura samen met Mineke van Essen - vriendin van Jeannette en emeritus hoogleraar historische pedagogiek - terug op het leven en werk van de bijzondere en liefdevolle vrouw die we zo missen.

U leest het hier.

---

Pushpaniek

Een persoonlijk verhaal van Richard Jonkers

De zoon van Richard Jonkers ging van het reguliere onderwijs naar het Speciaal Onderwijs, en vervolgens naar het Speciaal Basis Onderwijs. Achteraf is het de vraag of deze lastige leergang de jongen niet bespaard had kunnen worden als de reguliere basisschool zich wat terughoudender had opgesteld.

U leest het hier.

---

Klassenfeestjes nu ook in het strandpaviljoen op de Luchtstroom

Klassenfeestjes, het deelproject van Druk & Dwars heeft er in Groningen weer een prachtige locatie voor Klassenfeestjes bij! Niet helemaal gratis, maar voor 30 euro krijg je onbeperkt limonade en is de strandtent en het buitenterrein van de Luchtstroom op het Suikerterrein een hele middag voor de kinderen.

Bent u van plan om een klassenfeestje te organiseren? Vergeet dan niet het gratis handboek te downloaden voor tips. 

Meer informatie over de locatie vindt u hier.

---

Nieuwe training ouderbegeleiding in Groningen

Op maandagochtend 13 september start er weer een groepscursus voor ouders van drukke en dwarse kinderen. In de periode van 13 september tot en met 8 november vinden er 7 bijeenkomsten plaats en leren ouders op een positieve manier dit gedrag bij te sturen. Uit onderzoek weten we dat ouders na het volgen van deze cursus minder opvoedstress en minder druk en dwars gedrag van hun kind ervaren. 

Dankzij subsidie van de gemeente Groningen is deelname aan de cursus gratis.

Er zijn nog een paar plekken vrij en u kunt zich dus nog opgeven voor de groep die op 13 september start!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Loes Roeleveld, één van de twee trainers. Loes is bereikbaar via loes.roeleveld@wij.groningen.nl.

Kijk hier voor meer informatie over de ouderbegeleiding en voor aanmelding.

---

Nieuwe Train-de-Trainer voor de groepsoudercursus

Donderdag 30 september wordt er in de stad Groningen weer een nieuwe Train-de-Trainer voor de groepsoudercursus Druk & Dwars georganiseerd. Deze Train-de-Trainer is bedoeld voor zorgprofessionals die ouders van kinderen met (als) druk en dwars (ervaren) gedrag willen gaan begeleiden en ondersteunen middels een groepscursus bestaande uit 7 bijeenkomsten. De training is GRATIS voor alle zorgprofessionals in de provincie Groningen. Professionals uit andere gemeenten kunnen deelnemen tegen een vergoeding van 850,- euro (inclusief boek, Trainersmap, mappen voor een eerste oudergroep & lunch).

---

Het team van Druk & Dwars wenst iedereen een mooie zomer! 

---

Agenda

1 september 2021 - Start basistraining Druk & Dwars voor pedagogisch medewerkers van SKSG

13 september 2021 - Start training ouderbegeleiding in Groningen

30 september 2021 - Train-de-Trainer voor de groepsoudercursus

9 november 2021 - Congres ‘Leve het jonge kind’ met Laura Batstra

18 januari 2022 - Start basistraining Druk & Dwars voor leerkrachten

31 mei 2022 - Train-de-Trainer voor de leerkrachttraining

---
---

In deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van de meest recente ontwikkelingen. Meer informatie vindt u op: www.drukendwars.nl