Druk & Dwars is een samenwerking tussen de afdeling Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen, het Noorderlijk Onderwijsgilde en de gemeenten Eemsdelta, Groningen, Noardeast-Fryslân en Dantumadiel. Het team van Druk & Dwars zet zich in voor sociale inclusie en geeft voorlichting, ouderbegeleiding, en trainingen voor het onderwijs en de kinderopvang over het omgaan met als druk en dwars ervaren kindgedrag. Doel van deze integrale aanpak is waar mogelijk onnodige ADHD-classificaties en behandelingen voorkomen en specialistische zorg bewaren voor kinderen en gezinnen die dit het hardst nodig hebben.

---

Drok & Dwers: Gronings project gaat over de grens!

We hebben prachtig Druk & Dwars nieuws. Want na het Groninger Transformatiefonds en diverse Groninger gemeenten gaat nu ook een Friese regio investeren in het implementeren van de integrale Druk & Dwars aanpak in twee Friese gemeenten. U leest er alles over in dit nieuwsbericht van de RuG.

---

Veel breder kijken naar druk gedrag

Gedrag is vaak een normale reactie op abnormale dingen in de omgeving,’ stelt Maruschka Sluiter. In haar proefschrift pleit zij voor meer ruimte voor een psychosociaal perspectief, naast de biomedische blik op ADHD: ‘Leg niet het probleem bij het kind, stel ook geen schuldvragen, maar zoek samen naar de best mogelijke ondersteunende context.’

De afgelopen tijd verschenen verschillende artikelen om de zienswijze van Maruschka en het team van Druk & Dwars op druk gedrag onder de aandacht te brengen. 

In Onze Jeugd bepleit Maruschka op overtuigende wijze een brede kijk op als druk en dwars ervaren kindgedrag. U leest het artikel hier.

In het Balans Magazine van juli 2021 staat Maruschka Sluiter met een artikel over het versterken van de omgeving van het kind. U leest het artikel hier

---

Voorlichting ADHD

Druk & Dwarser Sanne te Meerman heeft niet alleen gezorgd voor het ontstaan van de broodnodige Richtlijn Voorlichting ADHD, hij maakt ook korte begrijpelijke en aantrekkelijke Infographics waarin hij steeds ingaat op een belangrijk punt uit de richtlijn. De eerste Infographic ging over de veelgemaakte ecologische fout en de tweede over de wijdverbreide maar onterechte bewering dat mensen met ADHD een tekort aan dopamine en noradrenaline in hun hersenen hebben.

U vindt de Infographics hier.

De komende tijd gaat Sanne meer Infograhics maken. Houd hiervoor onze website in de gaten!

---

Je leeft het fijnst samen als je elkaar de ruimte geeft

In de rubriek Ouderschap in Balans Magazine gaat Laura Batstra in op ongevraagde adviezen, de altijd aanwezige bezorgdheid, het belang van elkaar ruimte geven en nog veel meer. Opvoeding is af en toe een worsteling. Met haar zes kinderen kan Laura hier goed over meepraten. 

U leest het artikel hier.

---

Meer luisteren en minder labelen: De vondst van Vermeiren?

Laura Batstra keek zondag 1 augustus naar de aflevering Zomergasten met hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie Robert Vermeiren. Naar aanleiding hiervan schreef ze en blog over ‘De vondst van Vermeiren’. 

"Het verbaasde me niet dat Vermeiren de decentralisatie van Jeugdzorg onder vuur nam zonder de belangrijkste oorzaak ervan te benoemen. Wel verrassend was hoe hij zichzelf opwierp als initiator van de paradigmaverandering binnen de psychiatrie die in werkelijkheid door zijn collega’s is ingezet. Vermeiren was er zelf in eerste instantie niet eens een voorstander van."


U leest de volledige blog hier.

---

Eerste Druk & Dwars trainingen in kinderopvang zijn groot succes!

Bij Stichting Kinderopvang Stad Groningen (SKSG) zijn de eerste Druk & Dwars trainingen specifiek voor de kinderopvang van start gegaan. In een zestal bijeenkomsten krijgen groepen van circa 15 pedagogisch medewerkers informatie over druk en dwars gedrag en praktische handvatten om het in goede banen te leiden.

U leest hier meer over de training. 

---

Klassenfeestjes in coronatijd

Veel kinderen, ouders en leerkrachten zijn de corona meer dan moe. Misschien is een feestje een leuke opkikker? Nu is het vaak moeilijk om een feestje, thuis of op locatie, te organiseren. Dat kan echter wel op school. Lees in ons gratis draaiboek hoe! Organiseer als leerkracht - samen met ouders - eerst een klassenfeestje op school voor alle 'vergeten jarigen' en bereid al vast een klassenfeestje voor als het weer kan!

Download hier het gratis draaiboek.

---

Nieuwe Train-de-Trainer voor de groepsoudercursus

Vrijdag 4 maart wordt er weer een nieuwe Train-de-Trainer voor de groepsoudercursus Druk & Dwars georganiseerd. Deze trainingsdag is bedoeld voor zorgprofessionals die ouders van kinderen met (als) druk en dwars (ervaren) gedrag willen gaan begeleiden en ondersteunen middels een groepscursus bestaande uit 7 bijeenkomsten. De Train-de-Trainer is GRATIS voor alle zorgprofessionals in de provincie Groningen en de Friese gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân die de oudercursus binnen hun organisatie willen en kunnen geven. Professionals uit andere gemeenten kunnen deelnemen tegen een vergoeding van 850,- euro (inclusief boek, Trainersmap, mappen voor een eerste oudergroep & lunch). De training vindt plaats op de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. 

Opgeven kan via a.c.m.van.roy@rug.nl

---

Nog plek bij de Druk & Dwars leerkrachttraining die 1 februari start

Dinsdag 1 februari start er in Groningen weer een Druk & Dwars basistraining voor leerkrachten. Gedurende 6 tweewekelijkse bijeenkomsten oefenen leerkrachten met positief contact maken met drukke en dwarse leerlingen, gewenst gedrag en goede bedoelingen zien en prijzen, communicatievaardigheden inzetten, en het kindvriendelijk bijsturen van uitdagend gedrag. Daarnaast worden er casussen besproken en is er veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. Er zijn nog enkele plaatsen vrij in deze groep! De training is gratis voor leerkrachten uit de regio Noordoost Friesland. Leerkrachten uit de provincie Groningen kunnen voor de halve prijs deelnemen. Voor meer informatie of opgeven mail Marieke van Roy: a.c.m.van.roy@rug.nl.

---

Agenda

28 januari 2022 - Start basistraining voor 3e groep pedagogisch medewerkers van SKSG

18 januari 2022 - Start basistraining Druk & Dwars voor leerkrachten (Groningen)

1 februari 2022 - Start basistraining voor leerkrachten in Groningen

februari 2022 - Start training ouderbegeleiding Druk & Dwars in gemeente Eemsdelta

4 maart 2022 - Train-de-Trainer voor de groepsoudercursus 

---
---

In deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van de meest recente ontwikkelingen. Meer informatie vindt u op: www.drukendwars.nl