Druk & Dwars is een samenwerking tussen de afdeling Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen, het Noorderlijk Onderwijsgilde en de gemeenten Eemsdelta, Groningen, Noardeast-Fryslân en Dantumadiel. Het team van Druk & Dwars zet zich in voor sociale inclusie en geeft voorlichting, ouderbegeleiding, en trainingen voor het onderwijs en de kinderopvang over het omgaan met als druk en dwars ervaren kindgedrag. Doel van deze integrale aanpak is waar mogelijk onnodige ADHD-classificaties en behandelingen voorkomen en specialistische zorg bewaren voor kinderen en gezinnen die dit het hardst nodig hebben.

---

Blog Sanne te Meerman

In 2021 heeft de werkgroep voorlichting ADHD de ‘Richtlijn voorlichting ADHD’ uitgebracht. De richtlijn geeft handvatten om veelvoorkomende misvattingen te voorkomen.

Sanne te Meerman houdt uitspraken over ADHD in publicaties en op websites van relevante organisaties kritisch tegen het licht aan de hand van de richtlijn.

Met deze blogserie nodigen we de auteurs en organisaties van de besproken publicaties en websites uit om hun stellingen en keuzes toe te lichten en zo nodig aan te passen. De auteurs van de Richtlijn kunnen op hun beurt dankzij reacties op de blogs onvolkomenheden in de Richtlijn verbeteren.

Inmiddels zijn er zes verschillende blogs uitgebracht. 

• ADHD & Hersenen -Hersenstichting

• ADHD & erfelijkheid

• Genvarianten bij ADHD

• ADHD een hersenstoornis?

• Wat is ADHD dan wel?

• De belangrijkste risicofactor voor ADHD?

We realiseren ons dat sommigen de terugkoppeling als ‘ongevraagd advies’ kunnen opvatten. Daar staat tegenover dat mensen en hun naasten met een ADHD-classificatie ook ongevraagd geconfronteerd kunnen worden met interpretaties van het huidige ADHD-onderzoek die vaak veel verder gaan dan wat onderzoek daadwerkelijk laat zien. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben. We hopen dat we samen met schrijvers kunnen zorgen voor de accurate ADHD-voorlichting waar kinderen/volwassenen met een ADHD-classificatie recht op hebben.

---

Tutorial Teacherneeds

In deze tutorial roept Laura Batstra leerkrachten op om hun eigen needs te benoemen en te stoppen met het spreken in termen van ‘children with special needs’. We hopen dat veel leerkrachten hier gaan beschrijven wat zij nodig hebben om hun klas goed les te kunnen geven.

 

---

Jonge kinderen hebben geen ADHD

Jan de Graaf van kwartaalmagazine VROEG doet in de lente editie van het blad verslag van het interview dat hij had met Laura Batstra. Een gesprek over de ziekmakende vroegdiagnostiekmanie, de misvattingen over ADHD die nog altijd welig tieren, en natuurlijk over het project Druk & Dwars. U leest het allemaal hier.

---

‘We moeten wat weerstand toevoegen aan het leven’

Als Druk & Dwars zijn we trots op Dr. Bert Wienen, die – zoals Aleid Truijens het in haar column formuleerde – “uit de school van Laura Batstra” (= uit de school van Druk & Dwars :-)) komt.

Ook in dit interview in Sprankmagazine formuleert Bert weer puntig waar we voor staan:
“Er zullen altijd kinderen en jongeren opgroeien in een onveilig gezin of te maken hebben met zware psychiatrische problematiek. En precies voor hen staat de jeugdzorg onder druk. Daarom moeten gemeenteraden de komende tijd écht gaan kiezen voor wie ze jeugdhulp beschikbaar stellen en voor wie niet. Dat is de enige manier om te zorgen dat de budgetten toereikend blijven voor de groepen die het het hardste nodig hebben. Normaliseren is de sleutel. We weten inmiddels veel over wat normaal lijden is en wat niet meer. In de uitvoeringspraktijk komt dit vaak neer op ouders geruststellen: dit is normaal, hier is geen professionele hulp voor nodig. Het moet gebruikelijk worden om bij kinderen die niet kunnen meekomen of lastig gedrag vertonen, andere hypotheses te onderzoeken dan de medische of psychologische.”

---

”Stoornisdenken is nadelig voor kind”

“Sociale omstandigheden zijn heel bepalend voor iemands mentale gezondheid; met pillen en praten los je armoede en uitsluiting niet op” en “We moeten omstandigheden gaan behandelen in plaats van individuen”.

In een interview met OnzeJeugd.NU geeft Laura Batstra haar visie op hoe we met elkaar het stoornisdenken in stand houden en daarmee de eigenlijke problemen niet adresseren. 

Het interview is hier te lezen.

---

Feest mee tegen sociale uitsluiting

Het komt helaas in bijna elke klas voor: kinderen die buiten de groep vallen. Er niet bij horen doet pijn. Je hebt dan vaak niemand te spelen en krijgt nooit een uitnodiging voor een verjaardagsfeestje. Met z’n allen kunnen we voorkomen dat kinderen buiten de boot vallen. Een van de feestelijkste manieren om sociale uitsluiting tegen te gaan is het geven van een klassenfeestje!

Op de site van Klassenfeestjes is een gratis draaiboek te downloaden met tips over hoe u een Klassenfeestje kan organiseren. Er staan leuke spelletjes en lekkere hapjes voor een grote groep in beschreven. En hoe houdt u de kosten laag? Organiseer het Klassenfeestje met meerdere jarigen zodat u met meerdere ouders de kosten kunt delen.

Op deze pagina vindt u een heleboel kant en klare stukken die u kunt downloaden: artikelen, voorbeeldbrieven, actiekaarten, ansichtkaarten, posters, etc. 

Veel feestplezier! 

We horen het graag hoe het Klassenfeestjes is verlopen! 

---

Agenda

1 juli - Lezing 'Zorg op maat: normaliseren en de moed om niets te doen' door Laura Batstra op een bijeenkomst van de gemeente Zwolle over afbakening Jeugdhulp

9 september - Train de trainer educatieve professionals

Voor professionals uit het onderwijs en de kinderopvang die zelf de basistraining willen gaan geven in hun organisatie 

Plaats & tijd: Groningen, 9:30 uur - 16:30 uur
De training is gratis voor professionals uit de Druk & Dwars gemeenten
Opgeven kan via info@drukendwars.nl

22 september - Workshop door Marieke van Roy op VO Congres over Teachers with Special Needs

22 september - Lezing Stoornisdenken door Laura Batstra bij SWV Zuidoost-Friesland

 

---
---

In deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van de meest recente ontwikkelingen. Meer informatie vindt u op: www.drukendwars.nl