Druk & Dwars is een samenwerking tussen de afdeling Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen, het Noorderlijk Onderwijsgilde en de gemeenten Eemsdelta, Groningen, Noardeast-Fryslân en Dantumadiel. Het team van Druk & Dwars zet zich in voor sociale inclusie en geeft voorlichting, ouderbegeleiding, en trainingen voor het onderwijs en de kinderopvang over het omgaan met als druk en dwars ervaren kindgedrag. Doel van deze integrale aanpak is waar mogelijk onnodige ADHD-classificaties en behandelingen voorkomen en specialistische zorg bewaren voor kinderen en gezinnen die dit het hardst nodig hebben.

---

Blog Sanne te Meerman

In 2021 heeft de werkgroep voorlichting ADHD de ‘Richtlijn voorlichting ADHD’ uitgebracht. De richtlijn geeft handvatten om veelvoorkomende misvattingen te voorkomen.

Sanne te Meerman houdt uitspraken over ADHD in publicaties en op websites van relevante organisaties kritisch tegen het licht aan de hand van de richtlijn.

Met deze blogserie nodigen we de auteurs en organisaties van de besproken publicaties en websites uit om hun stellingen en keuzes toe te lichten en zo nodig aan te passen. De auteurs van de Richtlijn kunnen op hun beurt dankzij reacties op de blogs onvolkomenheden in de Richtlijn verbeteren.

Inmiddels zijn er negen verschillende blogs uitgebracht. De blogserie leest u hier. In de vorige nieuwsbrief las u al over de eerste zes blogs. Inmiddels zijn er drie nieuwe blogs toegevoegd:

• ADHD bij meisjes

• Kun je ADHD herkennen?

• ADHD levenslang 

We realiseren ons dat sommigen de terugkoppeling als ‘ongevraagd advies’ kunnen opvatten. Daar staat tegenover dat mensen en hun naasten met een ADHD-classificatie ook ongevraagd geconfronteerd kunnen worden met interpretaties van het huidige ADHD-onderzoek die vaak veel verder gaan dan wat onderzoek daadwerkelijk laat zien. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben. We hopen dat we samen met schrijvers kunnen zorgen voor de accurate ADHD-voorlichting waar kinderen/volwassenen met een ADHD-classificatie recht op hebben.

---

Teacherneeds needs: een top 10

Stop in het onderwijs met praten in termen van Children with special needs en Kinderen met speciale behoeften! Dat was ons pleidooi in dit vrij beschikbare artikel in het tijdschrift Frontiers in Sociology.

Children with special needs is een wijdverbreid maar subjectief label dat problemen die zich voordoen in een context ten onrechte overwegend bij het kind legt. Als we voortaan spreken van Teachers with special needs oftewel Leerkrachten met speciale behoeften dan heeft dat veel voordelen. We leggen daarmee de verantwoordelijkheid terug waar ze hoort, bij het onderwijssysteem dat leerkrachten zo goed mogelijk zou moeten ondersteunen bij het geven van onderwijs aan alle kinderen. Onze boodschap in het genoemde artikel is: Investeer niet aan de achterkant in Jeugdzorg, maar aan de voorkant in onderwijs en dus in leerkrachten.

Om de focus alvast wat te verschuiven van kinderen naar leerkrachten, riepen we in deze tutorial leraren en leerkrachten (po, vo, regulier, speciaal) op om antwoord te geven op 1 simpele vraag: “Wat heb JIJ nodig om al je leerlingen goed les te kunnen geven?”.  Er kwamen in totaal 160 reacties binnen, en elke reactie benoemde gemiddeld iets van 5 special needs. Benieuwd naar de top 10 van meest genoemde special needs? U leest het hier

---

Brein (niet!) in beeld bij ADHD

Stichting Brein in Beeld (BiB) bestaat uit een groep enthousiaste studenten en wetenschappers en heeft als doel om wetenschap in de maatschappij te bevorderen. Onlangs verscheen in hun nieuwsbrief een interview met Druk & Dwarser Laura Batstra, waarin zij onder meer betoogt dat ADHD niet in beeld kan worden gebracht in het brein :-). Daarnaast komen onderwerpen als prolonged grief disorder, stepped diagnosis en inclusie aan de orde. Nieuwsgierig geworden? U leest het hele interview hier.

---

Het team van Druk & Dwars breidt uit!

Twee nieuwe toppers zijn toegevoegd aan het team van Druk & Dwars. Ze stellen zich graag voor.

Anouk van Vilsteren
Mijn naam is Anouk van Vilsteren en ik loop dit academisch jaar stage bij Druk en Dwars vanuit het Honoursprogramma van de universiteit. Ik ben 18 jaar en ik studeer pedagogische wetenschappen. Ik ga onderzoek doen naar hoe een light versie van de groepsoudercursus het beste vormgegeven kan worden. Ik kijk er heel erg naar uit om te beginnen met dit onderzoek!

Benieuwd naar het onderzoek? Neem dan contact op met Anouk: a.m.van.vilsteren@student.rug.nl

Wietske de Vries
Sinds 1 september ben ik onderdeel van het Druk & Dwars team als onderzoeker vanuit de Rijksuniversiteit Groningen. De komende tijd zal ik o.a. onderzoek doen naar de effectiviteit van de Druk & Dwars trainingen die worden gegeven in het onderwijs en de kinderopvang. Ik kijk er erg naar uit om hiermee aan de slag te gaan en om een bijdrage te leveren aan dit mooie en waardevolle project!

Neem vooral contact op als u meer wilt weten over het onderzoek: wietske.de.vries@rug.nl

---

Feest bij Het Dok en Tuinindestad 

Het leidt tot verdriet, woede en spanningen: kinderen die nooit worden uitgenodigd voor een kinderfeestje. Als elk schooljaar één kind in iedere klas een klassenfeestje geeft en alle kinderen uitnodigt, dan zijn er geen kinderen meer die nooit een verjaardagsfeestje hebben!

In de gemeente Groningen zijn een aantal locaties die u gratis mag gebruiken. Zo kunt u bij onze nieuwste locaties, Het Dok in Lewenborg en TuinindeStad voor Vinkhuizen, De Held en Hoogkerk, een fantastisch klassenfeest organiseren.”

Lees hier meer over Het Dok en  TuinindeStad

Het team van Klassenfeestjes is in Noardeast-Fryslân druk bezig met de introductie van het project. In deze regio zijn we hard op zoek naar locaties voor Klassenfeestjes. Heeft u tips? Dan horen wij het graag via drukendwars@rug.nl.

---

Enquête buitensluiting

Uitsluiting is een manier van pesten die minder de aandacht trekt dan schelden en vechten. De gevolgen zijn echter minsten zo ernstig. Elk kind wil graag gezien worden en positieve relaties met leeftijdgenoten hebben. 
In pestprogramma’s op school is hier natuurlijk aandacht voor. We zijn echter heel erg benieuwd wat u zelf hiertegen doet. Hoe bevordert u op een praktische manier dat alle kinderen erbij horen?

De enquête vindt u hier

Op deze manier hopen we zoveel mogelijk praktische handvatten te verzamelen voor het tegengaan en voorkomen van sociale uitsluiting. We hebben uw hulp hard nodig! 

---

Agenda

• 11-10-2022 Start Leerkrachttraining Druk & Dwars regio Noordoost Friesland (VOL)

• 13-10-2022 Lezing Sanne te Meerman gemeente Hoeksche Waard. Over Druk & Dwars 

• 18-10-2022 Lezing laura Batstra over de zin en onzin van Psychische labels Publieksacademie Rijksuniversiteit Groningen. De zaal is volgeboekt, maar u kunt nog meekijken via de Livestream

• 24-11-2022 Lezing Laura Batstra over Druk & Dwars op ‘De dag van de kwaliteitcoördinator’. Academia University of Aplied Sciences

• 16-02-2023 Lezing Laura Batstra. VCPO Noord-Groningen. Over Druk & Dwars

• 17-02-2023 Train-de-trainer Educatieve professionals in Drachten. Voor meer informatie kijk hier. Opgeven kan via Info@noordelijkonderwijsgilde.nl

• 07-03-2023 Start Leerkrachttraining Druk & Dwars Noordoost Friesland. Opgeven kan via info@noordelijkonderwijsgilde.nl

• 15-03-2023 Start Training Druk & Dwars Pedagogisch medewerkers regio Noordoost Friesland. Opgeven kan via info@noordelijkonderwijsgilde.nl

---
---

In deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van de meest recente ontwikkelingen. Meer informatie vindt u op: www.drukendwars.nl