'Druk en Dwars is een samenwerking tussen de Hanzehogeschool Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen en 6 gemeenten in Groningen en bestaat uit drie pijlers: Voorlichting, Ouderbegeleiding en Leerkrachtondersteuning. Doel is waar mogelijk onnodige ADHD-classificaties en behandelingen te voorkomen, en specialistische zorg te bewaren voor kinderen en gezinnen die dit het hardst nodig hebben.'

---

ADHD of te veel stress bij de leraar?

Op balansdigitaal.nl stond recent een artikel over een onderzoek, uitgevoerd door Druk & Dwars medewerker Bert Wienen, over de relatie tussen het aantal leerlingen dat volgens een leraar moeilijk gedrag vertoont en het oordeel van die leraar over alle leerlingen in een klas.

Uit dit onderzoek is gebleken dat hoe meer leerlingen met problematisch gedrag, des te negatiever het oordeel van de leraar over álle kinderen in een klas. Dit oordeel kan een rol spelen bij het 'labelen' van kinderen.

Lees het artikel hier terug.

---

Druk & Dwars is vruchtbaar

Dat het Druk & Dwars team vruchtbaar is blijkt uit de geboorte van drie nieuwe Druk & Dwars baby’s! Dit schooljaar kregen Druk & Dwars medewerkers: Laura Batstra, Henriëtte Pauwels en Peter de Jonge alle drie een nieuwe aanwinst in de familie. Op de foto zien jullie Carmen & Roos.

---

Boze brief resulteert in mooi ADHD-artikel

Toen Laura Batstra in November 2017 haar boek ‘ADHD: Macht en Misverstanden‘ uitbracht en in verschillende media haar visie toelichtte, leidde dit tot positieve en soms ook boze en negatieve reacties. Eén boze reactie kwam van psychologiestudent Kenth Triesscheijn die onder meer schreef:

‘Ik begrijp niet hoe u de aangetoonde pathologie kunt ontkennen. Ik ga uw artikel melden bij belangenvereniging Impuls, ik denk namelijk dat er meer patiënten en beroepsbeoefenaren in de individuele gezondheidszorg zijn die zich ofwel ernstig beledigd voelen, ofwel kunnen aantonen dat uw uitspraken op lariekoek berusten”. 

Op Laura’s antwoord ‘Veel succes! Onenigheid mag in de wetenschap :-)’ reageerde Kenth bijzonder aardig met ‘Dat vind ik een heel sportieve reactie’. Deze interactie bleek het begin van een inspirerend (digitaal) gesprek, waarbij Laura en Kenth kennisnamen van elkaars standpunten die al rap nader tot elkaar kwamen.

Kenth schreef een uitstekend artikel voor het Impuls en Woortblind Magazine met ruimte en respect voor verschillende visies op ADHD. U kunt zijn artikel hier lezen.

---
Ervaringsverhaal: 'Moet ik me hier nou druk om maken?'

'Moet ik me hier nou druk om maken?'

Recent verscheen het ervaringsverhaal van Nic Giling één van de trainers van Druk & Dwars in de Gemeenteberichten van Delfzijl. 

‘Zonder hulp gaan we hier niet zelf uitkomen’, dacht een wanhopige vader over het gedrag van zijn 8-jarige zoon. Drie keer per dag kreeg het jongetje een driftaanval en hij en zijn vrouw besloten in actie te komen. Op school hing een flyer van de cursus Druk & Dwars. Wat de ouders aansprak, was dat niet hun kind gediagnosticeerd werd, maar dat zij zelf als ouders handvatten en advies in de opvoeding zouden krijgen. Samen met de ouders van nog drie kinderen volgden zij als eersten de cursus Druk & Dwars in de gemeente Delfzijl.

Lees het gehele verhaal hier.

---
Nieuwe flyers en posters

Nieuwe posters en flyers

Benieuwd naar onze nieuwe flyers en posters?

Bekijk de posters en flyers hier.

---

Start nieuwe groepen ouderbegeleiding 

De afgelopen maanden zijn er veel nieuwe aanmeldingen van ouders binnengekomen. Dit resulteerde in vijf nieuwe trainingsrondes voor ouders. Recent is gestart met een trainingsronde in de gemeente Delfzijl en Stadskanaal. Daarnaast starten in maart/april drie nieuwe trainingen in de gemeente Groningen.

Kijk hier voor meer informatie over de ouderbegeleiding.

---

Presentatie 'Reïficatie van ADHD'

Sanne te Meerman heeft op 23 november 2017 een presentatie gehouden over de reïficatie van ADHD bij de GGZ-Drenthe. De presentatie is goed ontvangen, met name de toelichting op hoe onbetekenend verschillende breinplaatjes zijn die op het internet circuleren wekte verbazing. Door een deelneemster werd aan Sanne toe vertrouwd dat ze dit nog nooit beseft had, ondanks haar wetenschappelijke achtergrond. Dat is niet verbazend. Zo laat een onderzoek van Sanne naar studieboeken zien dat studieboeken vaak een verkeerd beeld geven van o.a. erfelijkheid en anatomie. Sanne is naar aanleiding van de presentatie uitgenodigd een presentatie te geven bij het 2-jaarlijkse congres van Stichting Rehabilitatie 92. Dit evenement vindt 1 oktober 2018 plaats. Inschrijven kan hier

---

Intrainingsdag professionals

Op dinsdag 24 april vindt van 10.00 uur tot 16.00 uur een intrainingsdag van Druk & Dwars plaats. Tijdens de dag bespreekt Laura Batstra de visie en werkwijze van Druk & Dwars en oefenen ze met de deelnemers de sessies van onze groepsoudercursus. De training vindt plaats in de Brugsmaborg van de Hanzehogeschool.

De training is bedoelde voor iedereen die werkzaam is in het werkveld en geïnteresseerd is om de training te gaan geven. Daarnaast is de training bedoeld voor hen die geïnteresseerd zijn in het protocol van Druk & Dwars.

Deelname is gratis voor behandelaars die de training gaan geven in het kader van het Druk & Dwars project. Voor de overige deelnemers bedragen de kosten 125,- inclusief lunch, oefenmateriaal voor de dag en het boek ‘ADHD: Macht en Misverstanden’ geschreven door Laura Batstra.

Belangstellende binnen de gemeentes: Haren, Groningen, DAL en Stadskanaal kunnen ze zich opgeven via: e.v.hondebrink@pl.hanze.nl

---

Agenda

21 maart – Start ouderbegeleiding Hoogkerk

29 maart - ADHD, wiens probleem is dat eigenlijk' van Laura Batstra bij Proloog in het WTC te Leeuwarden

3 april - Gastcollege 'Psychopathologie in vogelvlucht' van Laura Batstra bij SPO te Groningen

5 april – Bijeenkomst Academische Werkplaats ADHD en druk gedrag te Haren

6 april - Gastcollege bij de master Talentontwikkeling & Diversiteit door Elin Hondebrink en Maruschka sluiter 

11 april - Start ouderbegeleiding Beijum

23 april – Start ouderbegeleiding Lewenborg

24 april – Intrainingsdag Druk & Dwars voor de professionals

24 april - Lezing door Bert Wienen voor NJi Lezing integrale specialistische jeugdhulp

24 mei – Workshop door Sanne te Meerman en Maruschka Sluiter tijdens het Congres Jeugd en onderzoek

1 oktober - Presentatie door Sanne te Meerman tijdens het 2-jaarlijks R92-congres 'Maatschappelijk Herstel is (g)een Kunst?!

---

In deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van de meest recente ontwikkelingen. Meer informatie vindt u op: www.drukendwars.nl