'Druk en Dwars is een samenwerking tussen de Hanzehogeschool Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen en 6 gemeenten in Groningen en bestaat uit drie pijlers: Voorlichting, Ouderbegeleiding en Leerkrachtondersteuning. Doel is waar mogelijk onnodige ADHD-classificaties en behandelingen te voorkomen, en specialistische zorg te bewaren voor kinderen en gezinnen die dit het hardst nodig hebben.'

---

Wat is er mis met een stoornis?

Sociale allergie, Misofonie, Motivational Deficiency Disorder, ADHD en Common Sense Deficit Disorder. Druk & Dwars medewerker Laura Batstra vertelt in het juninummer van het Passend Onderwijs Magazine (Instondo) over de zin en onzin van psychiatrische labels.

Lees hier haar betoog.

---

‘Ik ben helemaal niet tégen Ritalin’

''Ouders met drukke kinderen worden vaak als slechte opvoeders gezien” en “Zou ADHD bestaan als er geen scholen waren?”. In het juninummer van GezondNU staat een uitgebreid interview met Druk & Dwars medewerker Laura Batstra, over onder andere luizenmoeders, inkomensongelijkheid en ouders in de spagaat.

‘Ik ben helemaal niet tégen Ritalin’ uit gezondNU 6 – 2018, www.gezondnu.nl 

Het gehele artikel is te bestellen op de webshop van gezondNU.

---

Binnenkort heeft iedereen ADHD. Over reïficatie en bijgeloof.

Sanne te Meerman stelt dat sommige uitspraken over ADHD niet veel verschillen van bijgeloof. 'Rusteloosheid en concentratieproblemen zijn zeer a-specifiek en hangen met van alles samen, maar steeds wordt gesuggereerd dat ADHD, het containerbegrip voor rusteloosheid de oorzaak is van rusteloosheid. Circulair, correlatie-causaliteitsverwarring en reificatie. Lees hier het artikel in GGZTotaal waarin Sanne te meerman dit soort verwarring vergelijkt met bijgeloof.

---

Focusgroep bij Balans: druk en dwars gedrag en ADHD

Naast bijval en lof krijgt het team van Druk & Dwars ook veel boze en kritische reacties op haar standpunten. Om zicht te krijgen op de pijnpunten organiseerde Druk & Dwars medewerker Sanne te Meerman met hulp van Karin Horvat van Balans op woensdag 30 mei j.l een gespreksavond. Deze vond mede plaats in het kader van de academische werkplaats ADHD en druk gedrag, in opdracht van ZonMW.

Een verslag van de avond is hier te lezen. 

---

Laura Batstra over de misverstanden van ADHD

In het tijdschrift voor Remedial Teaching staat een interview met Druk & Dwars medewerker Laura Batstra. In het interview stelt Laura Batstra dat ‘ADHD geen hersenziekte maar een maatschappelijk probleem is’

Het gehele interview is hier te lezen.

---

Puur en hecht beurs – 7 juli

Op zaterdag 7 juli vindt in de Hanze Plaza in Groningen een markt voor (aanstaande) ouders plaats. Behalve de markt met meer dan 70 kraampjes is er ook een uitgebreid aanbod aan lezingen, workshops en kinderactiviteiten. Laura Batstra van Druk & Dwars verzorgt één van de lezingen.

Meer informatie is hier te vinden.

---

Druk & Dwars is uitgekozen voor de PraktijkvoorbeeldenParade van de VNG!

In het najaar van 2018 organiseert de VNG, in samenwerking met de Werkplaatsen Sociaal Domein en ZonMw voor de eerste keer de PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein. Drie regionale dagen waarin gemeenten en hun partners een podium krijgen om aan elkaar te laten zien wat zij waarmaken. Op 8 oktober 2018 zijn het team van Druk & Dwars en gemeente Groningen aanwezig om een presentatie te geven over de visie en werkwijze van Druk & Dwars en de manier waarop het Lectoraat Integraal Jeugdbeleid van de Hanzehogeschool Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen en de zes noordelijke gemeenten (Groningen, Haren, Stadskanaal, Delfzijl, Appingedam en Loppersum) samen werken aan een tolerant en gezond opvoedklimaat voor kinderen.

Locatie & datum
Maandag 8 oktober in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle. De sessie van Druk & Dwars vindt plaats in ronde 1, van 10.15-11.30 uur

Doelgroep
Het programma richt zich op bestuurders, ambtenaren, zorgprofessionals en professionals bij maatschappelijke organisaties en gemeenten.

Inschrijven
Inschrijven voor de PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein is alleen mogelijk via het inschrijfformulier, het inschrijfformulier vindt u hier.

---

Start nieuwe groepen ouderbegeleiding 

De afgelopen maanden zijn er veel nieuwe aanmeldingen van ouders binnengekomen. Dit resulteert in twee nieuwe ouderbegeleidingsronden voor ouders. In juni start een ouderbegeleidingsronde in de gemeente Stadskanaal en in augustus in de gemeente Groningen (Corpus den Hoorn).

Kijk hier voor meer informatie over de ouderbegeleiding.

---

Intrainingsdag professionals

Op dinsdag 10 juli vindt van 10.00 uur tot 16.00 uur een intrainingsdag van Druk & Dwars plaats. Tijdens de dag bespreken Laura Batstra en Maruschka Sluiter de visie en werkwijze van Druk & Dwars en oefenen ze met de deelnemers de sessies van onze ouderbegeleiding. De training vindt plaats in de Brugsmaborg van de Hanzehogeschool.

De training is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in het werkveld en geïnteresseerd is om onze ouderbegeleiding te gaan geven. Daarnaast is de training bedoeld voor hen die geïnteresseerd zijn in het protocol van Druk & Dwars.

Deelname is gratis voor behandelaars die de ouderbegeleiding gaan geven in het kader van het Druk & Dwars project. Voor de overige deelnemers bedragen de kosten 125,- inclusief lunch, oefenmateriaal voor de dag en het boek ‘ADHD: Macht en Misverstanden’ geschreven door Laura Batstra.

Belangstellende binnen de gemeenten Haren, Groningen, DAL en Stadskanaal kunnen ze zich opgeven via: e.v.hondebrink@pl.hanze.nl

---

Klassenfeestjes

Door ons werk met drukke en dwarse kinderen en hun ouders, merkten we dat kinderen die ‘anders’ zijn vaak sociaal buitengesloten worden. ‘Anders’ zijn kan komen door druk gedrag, maar ook doordat kinderen bijvoorbeeld uit een ander land komen, in een arm gezin opgroeien, of heel verlegen zijn. Wat de reden ook is, er niet bij horen is één van de ergste dingen die kinderen en hun ouders kan overkomen. Sommige kinderen krijgen bijvoorbeeld nooit een uitnodiging voor een verjaardagsfeestje. Dat kan erg pijnlijk zijn. Daarom bedachten wij in samenwerking met Muziekschool Wim Venema het project ‘feestjes voor de hele klas’. Als een paar kinderen af en toe de hele klas uitnodigen voor hun feestje, dan zijn er geen kinderen meer die nooit een uitnodiging krijgen!

Lees hier meer over het project

---

Agenda

Juni – Start ouderbegeleiding gemeente Stadskanaal

7 juli - Lezing door Laura Batstra tijdens de Puur en hecht beurs

10 juli - Intrainingsdag voor professionals

September - Start ouderbegeleiding gemeente Groningen (Corpus den Hoorn)

1 oktober - Presentatie door Sanne te Meerman tijdens het 2-jaarlijks R92-congres 'Maatschappelijk Herstel is (g)een Kunst?!

8 oktober - Presentatie door het team van Druk & Dwars in samenwerking met gemeente Groningen tijdens de PraktijkvoorbeeldenParade van de VNG

9 oktober - Workshop door het team van Druk & Dwars tijdens de Healthy Ageing week, meer informatie volgt in de volgende nieuwsbrief

---

In deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van de meest recente ontwikkelingen. Meer informatie vindt u op: www.drukendwars.nl