'Druk & Dwars is een samenwerking tussen de Hanzehogeschool Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen en 5 gemeenten in Groningen en bestaat uit drie pijlers: Voorlichting, Ouderbegeleiding en Leerkrachtondersteuning. Doel is waar mogelijk onnodige ADHD-classificaties en behandelingen te voorkomen, en specialistische zorg te bewaren voor kinderen en gezinnen die dit het hardst nodig hebben.'

---

Vloggenserie gestart met verrassende invalshoeken over druk gedrag en ADHD

De Academische werkplaats ADHD en druk gedrag, gefinancierd door ZonMW, heeft een verrassende vloggenserie over druk gedrag en ADHD opgeleverd, waarbij wetenschappers antwoord geven op vragen die bij veel ouders en/of kinderen met druk gedrag leven. In de eerste vlog geven Nanada Rommelse en Druk & Dwars medewerker Sanne te Meerman antwoord op de vraag: Is ADHD gewoon jongensgedrag? De vlog is hier te vinden. Eveneens is er een vlog die duidelijk maakt dat bewegelijkheid sommige kinderen juist lijkt te helpen om zich te concentreren. Hoe vreemd is het eigenlijk dat we het dan als ‘symptoom’ van een stoornis zijn gaan zien?

---

Ervaringsverhaal van Nellie met de ouderbegeleiding

Ongeveer 4 à 5 jaar geleden zijn Nellie en haar man terecht gekomen bij Druk & Dwars. Op de website van Druk & Dwars delen ze hun verhaal.

Eerst dachten we dat we dit alleen deden voor onze zoon, maar uiteindelijk beseften we ook dat het niet alleen voor onze zoon goed was, maar ook voor onze dochter en onszelf.

Wij deden de trainingen samen met nog een gezin en een alleenstaande ouder. De ervaring en kennis die wij met elkaar deelden was voor mij inspirerend. Alle drie hadden we een verschillende achtergrond, verschillende kinderen en een verschillende opvoeding. Ondanks deze verschillende vonden we herkenning bij elkaar.

Het mooiste van dit alles is dat wij niet moeten verwachten dat de kinderen naar ons luisteren, maar dat wij naar hen luisteren, zodat de kinderen daardoor kunnen groeien in hun geest en hun houding.

Voor mij was de ervaring van de cursus die wij volgden heel leerzaam en vol van nieuwe kennis.

Lees het volledige verhaal hier

---

Betrokkenheid genen bij ADHD zeer gering

Recentelijk publiceerde de Radboud Universiteit van Nijmegen een persbericht over onderzoek van Barbara Franke met de kop ‘eerste genen voor ADHD gevonden’. Druk & Dwars medewerkers Sanne te Meerman en Laura Batstra gaven een kritische reactie op deze conclusie. Het Algemeen Dagblad publiceerde een ingekorte versie van hun kritiek en argumenten.

Bij de voorlichting over de erfelijkheid van ADHD gaat al langere tijd iets goed mis. Veel bronnen noemen percentages van 75% of hoger. Deze getallen zijn echter gebaseerd op tweelingstudies die nauwelijks de invloed van genen en omgeving van elkaar kunnen scheiden. Echt DNA-onderzoek, schat de invloed van genvariaties op ADHD op slechts een paar procent. De meeste mensen met ADHD hebben die genvariaties dus niet, en heel veel mensen zonder ADHD hebben ze wel.
 

Lees het artikel uit het Algemeen Dagblad hier.

---

Stoornisdenken: de visie van Laura Batstra

Op maandag 7 januari is door Druk & Dwars medewerker Laura Batstra een lezing verzorgd over 'Stoornisdenken'. Zij deelde haar visie op het labelen van kinderen en gaf inzicht in de wereld van stoornissen en labels. Ook schetste zij een beeld van de gevolgen van het labelen voor kinderen, ouders en leerkrachten. De blog, die hier te lezen is, omschrijft de kern van de lezing.

Tijdens de lezing is er onder andere gesproken over woorden en etiketten. Woordkeuze is belangrijk. Of zoals een leerkracht het verwoordt: “Als een kind ‘niet zo goed in lezen of rekenen is’, dan spuug ik in mijn handen en ga ik aan de slag om te kijken hoe ik hem/haar kan helpen. Als een kind zegt dat hij/zij verdrietig of somber is, ga ik met hem/haar in gesprek. Als iemand mij vertelt dat een kind dyscalculie, dyslexie of een depressie heeft, kijk ik naar de medicus, de orthopedagoog of de psycholoog en blijf ik uit de buurt. Want er is al iets mis. Het kind heeft pillen nodig en een dokter. Geen leerkracht. Maar ik heb ze wel in de klas”. Kortom: als je andere woorden gebruikt, verandert de wereld mee.

---

Uitgever Noordhoff trekt tekst over ADHD terug uit leerboek biologie

Sinds 2016 zijn huisarts Luc de Vries en Kinder- en jeugdpsycholoog Christel Rolefes uit Diepenheim in conclaaf met uitgever Noordhoff over een hoofdstuk uit de Havo/VWO versie van de biologie lesmethode ‘Nectar’. De Vries had o.a. bezwaar gemaakt tegen verschillende fouten in het lesboek op het gebied van ADHD. Zo werd bijvoorbeeld gesuggereerd dat ADHD de oorzaak is van rusteloosheid en concentratieproblemen, terwijl ADHD alleen een naam geeft hieraan.

Noordhoff nam het moedige besluit om de Vries en collega’s te consulteren voor de volgende uitgave van het lesboek. Namens Druk & Dwars heeft Sanne te Meerman meegelezen en het lesboek van commentaar voorzien. Naar aanleiding van de kritiek heeft Noordhoff besloten om de passages over ADHD geheel te schrappen uit deze versie van het boek.

Wij zijn zeer verheugd dat de misinformatie die in het boek stond een groot aantal scholieren voortaan bespaard blijft.

Lees het volledige nieuwsbericht hier

---

Project Klassenfeestjes verspreidt zich door Nederland en België

Sociale uitsluiting kan ernstige gevolgen hebben voor psychisch en lichamelijk welzijn. Met ons project klassenfeestjes hopen we te laten zien dat iedereen iets kan betekenen voor kinderen die buiten de boot (dreigen te) vallen.

In korte tijd is er veel aandacht gekomen voor het project. Zowel landelijke media als de media in België pakten het project op. Een nieuwe website is gelanceerd. Verschillende locaties stellen zich gratis beschikbaar voor het geven van een klassenfeestje. Een gratis draaiboek is op te vragen. Het Nationaal Schoolontbijt koos ‘inclusieve klassenfeestjes’ tot het goede doel van 2018, dat betekent extra subsidie voor ons project. Onze eerste nieuwsbrief is gepubliceerd. 

Oftewel, genoeg ontwikkelingen en wij zijn trots! 

Volg de ontwikkelingen van het project op Twitter en via onze website.

---

Intrainingsdag Druk & Dwars

15 januari trainden Druk & Dwars medewerkers Laura Batstra en Maruschka Sluiter een nieuwe groep ouderbegeleiders in, die nu onze ouderbegeleiding kunnen geven. 

Tijdens de intrainingsdag waren er onder andere mensen van de SKSG en van de GGD. Fijn dat deze organisaties zich bij ons aansluiten. Via deze organisaties zullen we weer veel ouders bereiken met onze laagdrempelige en kind- en oudervriendelijke aanpak. Onder de deelnemers bevond zich zelfs een leerkracht die helemaal uit Brabant was gekomen. Ze is erg enthousiast over onze aanpak en wilde er meer over weten.

Al met al was het weer een enerverende, leerzame en bijzondere dag waarop de informatie twee kanten op ging: van ons naar de cursisten, maar zeker ook van de cursisten naar ons. Bedankt allemaal voor jullie aanwezigheid en input en heel veel succes en plezier met het geven van de ouderbegeleiding!

---

Forse daling in gebruik ADHD-medicatie

Goed nieuws! Er is een forse daling in het gebruik van het ADHD-medicatie zichtbaar. De laatste jaren was deze trend al zichtbaar, maar in 2018 was er een forsere daling van 7,8 procent.

De NOS heeft hier op 24 januari 2019 een nieuwsbericht over geschreven, waar ook jeugdarts Geja Rikkers aan het woord komt. “Er heerst nog steeds de aanname dat alle drukke kinderen in de klas Ritalin zouden moeten slikken. Maar de diagnose ADHD is geen kwestie van: juf vindt een kind druk, een psycholoog kijkt er een keer naar en de psychiater schrijft wel een pilletje voor. Van dat beeld willen we afkomen”, aldus Geja. In het nieuwsbericht vertelt Geja onder andere over het advies van de Gezondheidsraad uit 2014 waarin wordt benadrukt dat terughoudendheid geboden is bij het voorschrijven van medicatie en de nieuwe zorgstandaard die is ontwikkeld voor diagnostiek en behandeling van ADHD.

Lees het volledige bericht hier

---

Workshop verkorte pabo


Op 10 januari hebben Druk & Dwars medewerkers Anna de Boer en Jasna Mujakovic een workshop gegeven aan studenten van de verkorte pabo van de Hanzehogeschool Groningen. 

Tijdens de workshop is zowel theorie behandeld als gesproken over goede praktijkvoorbeelden. De misverstanden rondom ADHD zijn uitgebreid aan bod gekomen. De groep studenten was actief, enthousiast en zeer betrokken, waardoor het een erg nuttige ochtend was. Het bleek een mooi moment om hindernissen met elkaar te bespreken en elkaar om advies te vragen. 

Het project Druk & Dwars is al met al goed onder de aandacht gebracht en de visie van ons project is uitgebreid gedeeld met de groep. Fijn om te merken dat onze visie op veel steun kan rekenen van de aankomende leerkrachten. 

Heeft u ook interesse in een workshop en/of voorlichting van het team van Druk & Dwars? Vraag hier de mogelijkheden aan. 

---

Nieuwe startdata voor de ouderbegeleiding 

In 2019 staan weer een aantal nieuwe startdata op de planning. De ouderbegeleiding bestaat uit zeven groepsbijeenkomsten. Samen met een professional zal u kijken naar uw thuissituatie en worden er gedurende de groepstraining verschillende handvatten toegereikt die eenvoudig toepasbaar zijn in uw thuissituatie.

De volgende startdata staan op de planning:

• Februari, start ouderbegeleiding in de DAL-gemeenten (gemeente Delfzijl, Appingedam & Loppersum) & gemeente Groningen;

• Maart, start ouderbegeleiding in DAL-gemeenten, gemeente Groningen & Stadskanaal;

• 19 maart, start ouderbegeleiding in Lewenborg (gemeente Groningen)  

Kijk hier voor meer informatie over de ouderbegeleiding en voor aanmelding.

---

Academische werkplaatsdag 

Druk & Dwars is onderdeel van de Academische Werkplaats “ADHD en druk gedrag”. De werkplaats bestaat uit drie themagroepen, namelijk: voorlichting, niet-medicamenteuze hulp en ADHD-medicatie. In deze themagroepen komen verschillende experts op het gebied van wetenschap, zorg, onderwijs en beleid samen. 

Op 28 januari kwamen de leden van de werkplaats samen om te overleggen over verschillende onderdelen die betrekking hebben op de hulp voor kinderen met druk  en ongeconcentreerd gedrag. De dag bestond uit twee onderdelen. Tijdens het ochtendprogramma gingen de themagroepen apart van elkaar in gesprek over mogelijkheden tot verbetering in voorlichting, hulp zonder medicatie en het doorschieten in gebruik van medicatie. 

Tijdens het middagprogramma hebben alle themagroepen gepresenteerd waar ze mee bezig zijn, wat hun doelen zijn en hoe ze deze willen bereiken. Meerdere experts spraken in deze context over het gebruik van bijvoorbeeld vlogs en participatieonderzoeken, om beter te ontdekken wat er speelt en welke behoeften er zijn. Ook de Zorgstandaard ADHD, die begin februari officieel uitgebracht wordt, zal ten grondslag liggen aan veel van het werk dat de themagroepen gaan verrichten.

Een interessant en leerzaam onderdeel van de middag was een presentatie van een ervaringsdeskundige. Een vader vertelde uitgebreid over zijn ervaringen met basisscholen, leerkrachten, Accare en andere betrokkenen bij de zorg voor zijn zoon. Ontzettend goed en dapper dat hij hiervoor de tijd heeft genomen!

Het bleek een nuttige dag te zijn waarin de groepen allen uiteenlopende, maar relevante discussies hebben gevoerd. Hoewel er punten zijn waarop de verschillende experts van mening verschillen zijn alle groepen gekomen tot duidelijke doelen en zullen een gezamenlijk implementatieplan vormgeven. Van belang is gebleken dat er een gedeeld gevoel van urgentie moet zijn om de hulp en voorlichting voor deze kinderen en hun ouders te verbeteren. Iedereen was het ermee eens dat medicatie niet het uitgangspunt moet zijn en dat de oorzaken van druk en ongeconcentreerd gedrag multi-factoriaal zijn. 

Het is van belang dat, hoewel het een divers gezelschap was, men allemaal hetzelfde doel voor ogen blijft houden: het belang van het kind!

---

Workshops SKSG

Het team van Druk & Dwars geeft workshops aan verschillende doelgroepen. Zo stonden op
14 en 21 november workshops op de planning aan ouders van kinderen van Stichting Kinderopvang Stad Groningen (SKSG). 

Tijdens de workshops is de achtergrond en visie van Druk & Dwars toegelicht. Handvatten zijn aan de ouders gegeven voor het omgaan met druk en dwars gedrag van hun kinderen. Daarnaast vinden wij het van belang dat de ouders vooral veel oefenen, geactiveerd worden, de ervaring centraal staat. 

Met de oefeningen werden de ouders gemotiveerd naar positief gedrag te kijken, na te denken over de functie van negatief gedrag bij hun kinderen en daarbij alternatief, wenselijk gedrag te bedenken. Dit bleek een uitdaging te zijn, maar het belang hiervan kwam binnen. Ouders bleken het fijn te vinden herkenning te vinden in verhalen van andere ouders. Iets wat we ook vaak te horen krijgen van ouders die de ouderbegeleiding volgen.

Naar aanleiding van de workshop heeft een aantal ouders besloten zich aan te melden voor de ouderbegeleiding van Druk & Dwars. Wij wensen hen veel succes!

Wist je trouwens dat SKSG een aantal locaties gratis ter beschikking stelt voor het deelproject ‘Inclusieve Klassenfeestjes‘? Het SKSG vindt samen met ons dat iedereen een klassenfeest moet kunnen geven, ook de minder rijke ouders en kinderen. We zijn ontzettend dankbaar voor dit prachtige gebaar!

---

Agenda

Februari 2019 - Start ouderbegeleiding in de DAL-gemeenten (Delfzijl, Appingedam & Loppersum) & gemeente Groningen

Maart 2019 - Start ouderbegeleiding in DAL-gemeenten,  gemeente Groningen &Stadskanaal;

7 maart - Hanze Jeugdlezing door Bert Wienen van half 4 tot 5, Zernike energy building 

12 maart – IB-dag, met o.a. presentatie van Sanne te Meerman 

19 maart - Start ouderbegeleiding in Lewenborg (gemeente Groningen)

12 februari – ‘the human in the equation in Utrecht. Paneldiscussie over (o.a.) ADHD.

---

In deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van de meest recente ontwikkelingen. Meer informatie vindt u op: www.drukendwars.nl