professionals & gemeenten

Druk & Dwars binnen de gemeenten

Voor professionals

In de gemeente

Zowel thuis, als op school zijn er situaties waarin kinderen zich onrustig, dwars, druk en pittig kunnen gedragen. Als deze situaties problematisch worden, dan worden de oplossingen voor dit gedrag worden vaak gezocht bij het kind, zoals een medicatie behandeling of gedragstherapie. Het project Druk en Dwars biedt ook hulp aan voor deze situaties, maar richt zich op de omgeving van het kind. Uit onderzoek blijkt dat het versterken van de omgeving gunstige effecten heeft op het gedrag van het kind. Zodoende staat het kind niet centraal in onze hulp, maar de ouders en leerkrachten.

De hulp biedt zich aan in twee vormen; een ouderbegeleiding en een leerkrachtbegeleiding. Het project wordt in zes gemeenten het noorden van Nederland uitgevoerd (Appingedam, Loppersum, Haren, Delfzijl, Groningen en Stadskanaal). Aan dit project zich een grootschalig onderzoek gekoppeld naar de effectiviteit van deze vorm van hulp.

Mocht u werkzaam zijn in deze gemeenten, dan kunt u ouders/leerkrachten in uw praktijk op de hoogte stellen van dit project en eventuele deelname adviseren. Mocht u belang hebben bij folders/posters van dit project, dan horen wij dit graag. U kunt zowel telefonisch als per mail contact met ons op nemen.

Met de transitie van de Jeugdzorg naar gemeenten hebben de gemeenten in Nederland vanuit de overheid de opdracht gekregen om te demedicaliseren, te ontzorgen en te normaliseren. Het doel is om onnodige inzet van dure specialistische zorg bij relatief milde problematiek te voorkomen.

De gemeenten Appingedam, Loppersum, Delfzijl, Stadskanaal en Groningen, werken samen met het team van Druk & Dwars aan deze doelen, door op grote schaal voorlichting en handvatten te bieden aan alle betrokkenen rondom drukke en dwarse kinderen.

Wat biedt Druk & Dwars?

Voorlichting

Ouderbegeleiding

Leerkrachtbegeleiding

Klassenfeestjes

Voorlichting over druk en dwars gedrag (voor professionals, leerkrachten, ouders én andere geïnteresseerden)

Ouderbegeleiding voor ouders van kinderen tussen de 4 en 12 jaar met druk en dwars  gedrag.

Leerkrachtenbegeleiding voor het reguliere basisonderwijs, groep 3 tot en met groep 8.

Klassenfeestjes om sociale uitsluiting tegen te gaan.

Onderzoek

Interesse in het project?

Rondom het project van Druk en Dwars wordt onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de ouder-en leerkrachtenbegeleiding. Daarbij wordt gekeken of het aanbieden van hulp zonder diagnose en medicatie aan kinderen met milde problematiek effectief is, zodoende dat specialistische hulp bespaard blijft voor kinderen met ernstige gedragsproblematiek.

Mocht u als gemeente interesse hebben in het project van Druk & Dwars, naam dan contact met ons op.