Workshops SKSG

Het team van Druk & Dwars geeft workshops aan verschillende doelgroepen. Zo stonden op
14 en 21 november workshops op de planning aan ouders van kinderen van Stichting Kinderopvang Stad Groningen (SKSG). De workshops zijn gegeven door Laura Batstra, Jasna Mujakovic, Maruschka Sluiten en Anna de Boer.

Tijdens de workshops is de achtergrond en visie van Druk & Dwars toegelicht. Handvatten zijn aan de ouders gegeven voor het omgaan met druk en dwars gedrag van hun kinderen. Daarnaast vinden wij het van belang dat de ouders vooral veel oefenen, geactiveerd worden, de ervaring centraal staat. Zo is er geoefend met een aantal oefeningen uit de ouderbegeleiding.

Met de oefeningen werden de ouders gemotiveerd naar positief gedrag te kijken, na te denken over de functie van negatief gedrag bij hun kinderen en daarbij alternatief, wenselijk gedrag te bedenken. Dit bleek een uitdaging te zijn, maar het belang hiervan kwam binnen. Ouders bleken het fijn te vinden herkenning te vinden in verhalen van andere ouders. Iets wat we ook vaak te horen krijgen van ouders die de ouderbegeleiding volgen.

Naar aanleiding van de workshop heeft een aantal ouders besloten zich aan te melden voor de ouderbegeleiding van Druk & Dwars. Wij wensen hen veel succes!

Wist je trouwens dat SKSG een aantal locaties gratis ter beschikking stelt voor het deelproject ‘Inclusieve Klassenfeestjes‘? Het SKSG vindt samen met ons dat iedereen een klassenfeest moet kunnen geven, ook de minder rijke ouders en kinderen. We zijn ontzettend dankbaar voor dit prachtige gebaar!

 

Uitgever Noordhoff trekt tekst over ADHD terug uit leerboek biologie

Sinds 2016 zijn huisarts Luc de Vries en Kinder- en jeugdpsycholoog Christel Rolefes uit Diepenheim in conclaaf met uitgever Noordhoff over een hoofdstuk uit de Havo/VWO versie van de biologie lesmethode ‘Nectar’. De Vries had o.a. bezwaar gemaakt tegen verschillende fouten in het lesboek. Zo werd gesuggereerd dat Concerta een chemische onbalans (tekort aan dopamine) zou herstellen in kinderen met een ADHD-classificatie. Aangezien zowel kinderen met als zonder een ADHD diagnose onderling erg verschillen van elkaar met betrekking tot aanwezige neurotransmitters zoals Dopamine, er geen duidelijke norm is over wat normaal is, en neurochemie ook van moment tot moment heel variabel is binnen een individu vonden De Vries en anderen deze voorstelling te simplistisch. Tevens werd bijvoorbeeld in het boek gesuggereerd dat ADHD de oorzaak is van rusteloosheid en concentratieproblemen, terwijl ADHD alleen een naam geeft hieraan.

Noordhoff nam het moedige besluit om de Vries en collega’s te consulteren voor de volgende uitgave van het lesboek. Namens Druk & Dwars heeft Sanne te Meerman meegelezen en het lesboek van commentaar voorzien. Naar aanleiding van de kritiek heeft Noordhoff besloten om de passages over ADHD geheel te schrappen uit deze versie van het boek.

Druk & Dwars feliciteert de Vries met dit initiatief, maar wil ook Noordhoff van harte complimenteren met de constructieve opstelling. Er is zo voorkomen dat veel kinderen met een ADHD-classificatie en vele duizenden mede-scholieren, ten onrechte moeten horen dat de verzamelnaam voor aandachtsproblemen en onrust eenvoudig terug te brengen is tot (neuro)biologie. De gedragingen die we steeds vaker onder het ADHD concept scharen hangen samen met allerlei uiteenlopende factoren, waaronder ook redenen en motieven. Aanleg, maar ook zaken als persoonlijke belangstelling, spanningen in de thuissituatie, (te) grote klassen en zelfs of iemand een vroege of late leerling is, hangen samen met ADHD en voor elk kind kan de mix van factoren volledig anders zijn. Stellen dat de verzamelnaam ADHD een chemische disbalans is die onrustig en ongeconcentreerd gedrag veroorzaakt en gecorrigeerd kan worden door een pil, is simplistisch en misleidend. Wij zijn zeer verheugd dat deze misinformatie een groot aantal scholieren voortaan bespaard blijft.

Druk & Dwars pleit voor eerlijke voorlichting over druk/dwars gedrag en dromerigheid. We participeren o.a. in  de academische werkplaats ADHD en druk gedrag van ZonMW waarin we een themagroep over voorlichting coördineren. Komt u voorlichtingsmateriaal tegen op het gebied van druk gedrag en ADHD waar u twijfels bij heeft? Neem dan contact op met Sanne te Meerman van Druk & Dwars.

 

Workshop Druk & Dwars bij het SKSG

Op woensdag 14 november en woensdag 21 november biedt Stichting Kinderopvang Stad Groningen (SKSG) in samenwerking met Druk & Dwars een gratis workshop aan. De workshop is interessant voor ouders die beter willen leren omgaan met druk en dwars gedrag van kinderen tussen de 4 en 12 jaar.

Veel ouders krijgen tijdens de opvoeding te maken met druk en dwars gedrag van hun kind(eren) en kunnen daardoor veel opvoedstress ervaren. Soms kunnen kleine veranderingen in de dagelijkse bezigheden van het gezin al tot oplossingen leiden. Hierdoor kan opvoedstress afnemen en kan ook het kind zich minder druk en dwars gaan gedragen.

Laura Batstra, Associate Professor bij de faculteit Gedrags- & Maatschappijwetenschappen van de RUG, verzorgt met haar studenten een interessante workshop over dit onderwerp, waarbij je handreikingen krijgt die je kunt toepassen bij je drukke en dwarse kind.

Wat: Workshop Druk & Dwars
Wanneer: Woensdag 14 november of woensdag 21 november, van 19.30 uur – 21.30 uur
Waar: SKSG Melkweg, Poolsterlaan 2, 9742 KR Groningen

Aanmelden
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Je kunt je voor de workshop aanmelden door vóór donderdag 8 november via de website van SKSG. Op vrijdag 9 november krijg je bericht of je kunt deelnemen aan de workshop.

 

0

Klassenfeestproject gaat landelijk!

Ons deelproject ‘Inclusieve Klassenfeestjes‘ is dit jaar het goede doel van het Nationaal Schoolontbijt! Dat betekent dat dit kleinschalige initiatief nu landelijk gaat. Lees er alles over op de gloednieuwe website van het project. De website is vanmorgen, bij de aftrap van het Nationaal Schoolontbijt gelanceerd. Op de website kunt u onder andere het gratis handboek downloaden, waarin allerlei ervaringen, spelletjes en tips voor het geven van een klassenfeest gebundeld staan.

Omdat iedereen erbij hoort!