Skip to content

Onze promovendus, Bert Wienen, heeft zijn artikel “Do troublesome pupils impact teacher perception of the behaviour of their classmates?” gepubliceerd in The European Journal of Special Needs Education. In het artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek in 184 klassen in basisscholen waarbij de perceptie van leraren ten opzichte van het gedrag van leerlingen in de klas werd gemeten. Uit deze metingen blijkt dat leraren in een ‘moeilijke klas’ het gedrag van een leerling eerder als problematisch ervaren dan in een klas die als makkelijk wordt ervaren. Er werd een verband aangetroffen tussen het aantal kinderen dat problematisch gedrag vertoont (vanuit de perceptie van de leraar) en de mate waarin de leraar het gedrag van de andere kinderen negatiever percipieert. Dit maakt het belang van de context bij diagnostiek en interventies duidelijk. Daarbij maakt ook de leraar onderdeel uit van de context. Er werden geen verschillen tussen scholen gevonden, wel tussen leraren.

 

Back To Top