Skip to content

Op 10 oktober 2017 vindt een refereeravond plaats georganiseerd door diverse jeugdhulpinstellingen. De avond zal in het teken staan van de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp. Tijdens deze avond spreken twee van onze Druk & Dwars medewerkers Maruschka Sluiter en Bert Wienen.

Maruschka houdt als start van de bijeenkomst een promovendipitch. Ze licht kort haar promotieonderzoek en het project Druk & Dwars toe. Tijdens haar presentatie gaat ze in op de wijze waarop tegenwoordig vaak naar ‘afwijkend’ gedrag wordt gekeken en welke gevolgen dit heeft voor het aantal diagnoses ADHD en de medicatie hiervoor. De visie van Druk & Dwars is om op een andere manier naar ‘afwijkend’ gedrag te kijken en dit vaker als normaal te beschouwen. Daarnaast streeft Druk & Dwars er naar om op verschillende fronten laagdrempelige hulp in te zetten. Voorbeelden van deze laagdrempelige interventies zullen besproken worden tijdens de presentatie. Hierbij zal, gezien het thema van de avond, extra aandacht worden besteed aan interventies in de schoolomgeving, zoals de leerkrachtbegeleiding van Druk & Dwars en een interventie in de klas voor kinderen met zelfcontroleproblematiek.

Bert is als onderzoeker betrokken bij de onderzoeksgroep Druk & Dwars. Bert is buitenpromovendus en werkt als adviseur aan diverse projecten op het snijvlak van onderwijs en jeugdhulp. In zijn bijdrage zal hij aan de hand van twee voorbeelden het belang van samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp onderstrepen. Daarnaast houdt hij een pleidooi om niet alleen samenwerking tussen onderwijs jeugdhulp te bevorderen, maar vooral ook om vanuit het onderwijs en de zorg elkaar morele ordes en rationales rondom professionaliteit ter discussie te stellen en daarop te reflecteren.

Vindt u het interessant om Maruschka en Bert te horen spreken? Inschrijven kan hier.

Back To Top