Skip to content

Blog Sanne te Meerman

In 2021 heeft de werkgroep voorlichting ADHD de Richtlijn voorlichting ADHDuitgebracht. De richtlijn geeft handvatten om veelvoorkomende misvattingen te voorkomen, bijvoorbeeld over erfelijkheid en vermeende tekorten aan stofjes in de hersenen.

De komende maanden houdt Sanne te Meerman, onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen, om de 1 of 2 weken uitspraken over ADHD in publicaties en op websites van relevante organisaties kritisch tegen het licht aan de hand van de Richtlijn voorlichting ADHD.

Met deze blogserie nodigen we de auteurs en organisaties van de besproken publicaties en websites uit om hun stellingen en keuzes toe te lichten en zo nodig aan te passen. De auteurs van de Richtlijn kunnen op hun beurt dankzij reacties op de blogs onvolkomenheden in de Richtlijn verbeteren.

We realiseren ons dat sommigen de terugkoppeling als ‘ongevraagd advies’ kunnen opvatten. Daar staat tegenover dat mensen en hun naasten met een ADHD-classificatie ook ongevraagd geconfronteerd kunnen worden met interpretaties van het huidige ADHD-onderzoek die vaak veel verder gaan dan wat onderzoek daadwerkelijk laat zien. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben. We hopen dat we samen met schrijvers kunnen zorgen voor de accurate ADHD-voorlichting waar kinderen/volwassenen met een ADHD-classificatie recht op hebben.