Skip to content

Vanaf het ontstaan van Druk & Dwars zet Laura Batstra zich ervoor in om de scheiding tussen wetenschap en praktijk te dichten. Daarnaast heeft ze er een handje van om geen blad voor de mond te nemen en dingen op te schrijven die reuring veroorzaken. In een blog op een internationale wetenschappelijke site heeft ze beide gecombineerd. Bovendien gaat het over ADHD, dus dit pareltje willen we je niet onthouden. De originele Engelse tekst vind je hier.

Laura beschrijft een onderzoek waarover ze samen met de onlangs gepromoveerde Druk & Dwarse Maruschka Sluiter publiceerde. Ze onderzochten het gebruik van ADHD medicatie door kinderen door de jaren heen. Zoals bekend was dat vanaf de begin jaren 2000 sterk stijgend. Ondanks dat er vanaf 2004 steeds meer wetenschappelijk bewijs verscheen dat de effecten van medicatie op de wat langere termijn gemiddeld nihil of zelfs negatief waren. Pas toen hierover op TV een spraakmakende documentaire werd uitgezonden (De ADHD-hype. Zembla18-9-2010) begon het voorschrijven van ADHD medicatie te dalen. Kennelijk hebben de populaire media meer invloed op het voorschrijfgedrag van artsen en het medicatiegebruik door kinderen dan wetenschappelijke bevindingen in wetenschappelijke tijdschriften. Vandaar Laura’s hartenkreet: Als wetenschappelijke onderzoeksbevindingen consequenties voor de dagelijkse praktijk hebben, deel dit dan onmiddellijk met de mensen waar het om gaat. In dit geval de ouders en hun Drukke en Dwarse kinderen. En aan die hartenkreet voldoen we op deze site dus heel graag.

Voor liefhebbers: over het betreffende artikel van Sluiter e.a. is op de volgende spraakmakende Amerikaanse site nog een mooie beschouwing verschenen: https://www.madinamerica.com/2021/04/stimulant-prescribing-adhd-not-linked-changes-evidence-base/

Back To Top