Skip to content

Als het niet goed gaat met een kind op school, is het gewoon geworden om te vragen om een psychiatrisch onderzoek, hierdoor raken scholen (en helaas ook kinderen) steeds meer verDSMiseerd. Als reactie op dit verschijnsel schreef Druk & Dwars promovendus Bert Wienen samen met orthopedagoog Hans Koppies een pittig opiniestuk in Trouw. Het opiniestuk is een pleidooi om meer te investeren in onderwijs, leraren en kleinere klassen, om zo problemen in de klas terug te dringen.

Op het artikel zijn veel reacties gekomen, onder meer een ingezonden brief van onderwijsjurist Fleur Terpstra die boekdelen spreekt. Zij staat jaarlijks tientallen kinderen bij die zijn vastgelopen in het onderwijs en schrijft: “Het gebrek aan kennis en kundigheid wordt vervolgens omgezet in een zorg- of gedragsprobleem aan de zijde van het kind”. Terpstra wijst net als Bert Wienen en Hans Koppies in de richting van het investeren in onderwijs: “Het verstevigen van de pedagogische basis van en voor leerkrachten is de eerste stap richting beter passend onderwijs en betekent ook minder druk op de gespecialiseerde jeugdhulp.”

Het artikel is hier te lezen. De reactie van Fleur Terpstra leest u hier.

 

Back To Top