Skip to content

Uitsluiting op de basisschool is een manier van pesten die minder de aandacht trekt dan schelden en vechten. De gevolgen zijn echter minsten zo ernstig. Elk kind wil graag gezien worden en positieve relaties met leeftijdgenoten hebben. Binnen ons project ‘Druk en Dwars’ richten we ons op drukke en dwarse kinderen, hun ouders en leerkrachten. We proberen door trainingen en voorlichting te voorkomen dat deze kinderen het hulpverleningscircuit in gaan en/of op school worden buitengesloten.

Uitsluiting is echter niet alleen een risico voor drukke en dwarse kinderen. Ook rustige kinderen, kinderen die afwijken van de groep of een andere sociaal-culturele achtergrond hebben en bijvoorbeeld kinderen met een taalachterstand lopen het risico buitengesloten te worden. In pestprogramma’s op school is hier natuurlijk aandacht voor. We zijn echter heel erg benieuwd wat je zelf hiertegen doet. Hoe bevorder jij op een praktische manier dat alle kinderen erbij horen?

De enquête vind je hier

Op deze manier hopen we zoveel mogelijk praktische handvatten te verzamelen voor het tegengaan en voorkomen van sociale uitsluiting.

Back To Top