Skip to content

Enquête buitensluiting

Fijn dat u mee wilt doen aan onze mini-enquête bestaande uit 1 vraag. U kunt zoveel antwoorden geven als u maar kwijt wilt. Uw antwoorden kunnen niet herleid worden naar uw persoon, maar worden samen met alle andere inzendingen anoniem verwerkt in een verslag waarin we inventariseren welke praktische manieren leerkrachten, ouders en verzorgers gebruiken om te bevorderen dat alle kinderen erbij horen en niemand buitengesloten wordt?

Met het opsturen van uw reactie geeft u toestemming voor het gebruik van uw antwoorden ten behoeve van dit verslag. We hopen op veel respons en zullen de resultaten van deze enquête na afloop publiceren via drukendwars.nl

Welke praktische manier gebruikt u om buitensluiting van kinderen tegen te gaan?