Skip to content

“Ik vind het nogal wat, een psychiatrische diagnose ADHD. Je maakt een kind immers probleemeigenaar: ik heb een afwijking. Het kind kan worden gepest, het kan een deuk krijgen in zijn zelfbeeld. Door een psychiatrische diagnose verander je het leven van het kind, dat is een enorme verantwoordelijkheid.”¬†Het is alweer een decennium geleden dat Laura Batstra in dit interview uit 2011 pleitte voor het ondersteunen van ouders van drukke en dwarse kinderen zonder daarbij het kind te belasten met een psychiatrisch stempel. In de afgelopen 10 jaar is Druk & Dwars ontstaan en uitgegroeid tot een invloedrijke beweging. De groepsoudercursus die we in samenwerking met het werkveld en ouders ontwikkeld, geimplementeerd, onderzocht en geoptimaliseerd hebben, heeft gunstige effecten: na het volgen van de cursus rapporteren ouders minder opvoedstress en minder druk en dwars gedrag van hun kinderen. Op verzoek van het werkveld¬† hebben we ons aanbod uitgebreid naar onderwijs en kinderopvang. Daarnaast zetten we ons al tien jaar lang in voor eerlijke voorlichting over ADHD en bekritiseren en corrigeren we bestaande misleidende voorlichting. Drie promovendi hebben binnen Druk & Dwars hun proefschrift geschreven en de vierde is net van start gegaan. Met het publiceren van dit interview uit de oude doos staan wij als team dankbaar stil bij wat we met elkaar bereikt hebben. We zijn alle partijen die ons de afgelopen jaren (financieel) gesteund hebben zeer erkentelijk: Elann (Eerste Lijns Advies Noord-Nederland), het Achterstands Ondersteunings Fonds (AOF), de gemeenten Groningen (in het bijzonder Hinke de Boer), Stadskanaal en Eemsdelta, de provincie Groningen (Transformatiefonds), Stichting Kinderpostzegels (voor de klassenfeestjes), Fonds NutsOhra, Zon-MW, het ministerie van VWS, de SKSG en Effectief Onderwijs. Last but not least, een groot DANKJEWEL naar alle ouders, kinderen, en beroepsopvoeders voor hun enthousiasme en feedback. Zij zijn de motor achter Druk & Dwars.

Back To Top