Skip to content

Druk & Dwars gaat over de grenzen! En wel naar buurprovincie Friesland. De regio Noord Oost Friesland organiseert namelijk een online collegereeks over Normaliseren waarbij drie van de vier sprekers uit het team van Druk & Dwars komen. Bert Wienen is in 2019 bij ons gepromoveerd op een proefschrift over de rol van medicalisering en leefstijlpolitiek in het onderwijs. Hij is nu (onder andere) projectleider bij het onderwijszorgproject Foar Fryske Bern en vertelt donderdag 27 mei over diagnosedenken in het onderwijs. Laura Batstra is op dinsdag 15 juni de tweede spreker, zij vertelt over Druk & Dwars en over wat Klassenfeestjes met normaliseren te maken hebben. Marieke van Roy is onze nieuwste promovendus, haar verhaal op 16 september gaat over de rol van IB’ers, gedragsdeskundigen en leerkrachten bij het al te medisch klinisch benaderen van leer- en gedragsproblemen van kinderen. Job van ‘t Veer is geen Druk & Dwarser maar Lector Digitale Innovatie Zorg en Onderwijs aan de NHL/Stenden. Hij sluit de collegereeks op 30 september af door op basis van de voorgaande colleges verder in te gaan op de hamvraag: Hoe kunnen we creatief werk maken van normaliserende initiatieven?

De organisatie is in handen van de regio Noord Oost Friesland en hun primaire doelgroep is dan ook professionals, ouders en andere betrokkenen uit Noord Oost Friesland. De Friezen zijn echter een gastvrij volk, waardoor iedereen uit andere gemeenten en provincies ook van heel hartelijk welkom is. 

Deelname is GRATIS en kan via aanmelding bij l.neuvel@noardeast-fryslan.nl

Back To Top