Skip to content

“Nog steeds wordt vanuit de medisch-psychiatrische hoek geadviseerd om kinderen met een classificatie ADHD te vertellen dat ze een hersenziekte hebben (Hoogman et al., 2017). Dit maakt kinderen tot probleemeigenaar en onderbelicht contextuele factoren als armoede, overbelaste en onderbetaalde leerkrachten, (v)echtscheidingen, problematische verwenning, verwaarlozing, et cetera; zaken waarin de (ortho)pedagogiek gespecialiseerd is.”
In het NVO blad De Pedagoog (nr 3) roept Laura Batstra pedagogen en orthopedagogen op om op te komen voor hun vak en daarmee voor het kind.

U leest het gehele artikel hier.

Back To Top