Skip to content

Geannuleerd Symposium Druk & Dwars

21 januari 2021

Samenvatting

Druk & Dwars is een samenwerkingsverband tussen de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool Groningen en de vier noordelijke
gemeenten Groningen, Appingedam, Delfzijl en Loppersum. Vanuit Druk & Dwars participeren we in de landelijke Academische Werkplaats ADHD en druk gedrag waarin onder meer wordt samengewerkt met Accare en de Vrije Universiteit.

Druk & Dwars biedt voorlichting en training over ADHD en druk en dwars
gedrag aan ouders en professionals die druk en dwars gedrag van kinderen ervaren. Op deze manier hopen we psychiatrische classificaties en
behandelingen te voorkomen, zodat deze specialistische hulp bewaard blijft voor kinderen en gezinnen met de meest ernstige en hardnekkige
problematiek. Inmiddels zijn we een slagvaardig achtkoppig team en delen we graag onze kennis en ervaringen met geïnteresseerden tijdens dit symposium.

Wat is onze visie op ADHD en druk en dwars gedrag? Hoe kan je omgaan met druk en dwars gedrag in de klas of in de jeugdhulp? Hoe zorgen we voor een integrale aanpak tussen school, jeugdhulp en gezin? En hoe laten we merken aan kinderen dat iedereen erbij mag horen of je nou rustig, druk of dwars bent? Tijdens het symposium komen we hierover graag met u in gesprek.

Vanwege het coronavirus is besloten om het symposium niet door te laten gaan.

Doel

Voor wie?

Het doel van dit symposium is u kennis laten maken met de visie van Druk & Dwars en het bieden van handvatten die u in uw dagelijkse praktijk kan gebruiken.

Dit symposium is voor professionals en aankomende professionals in het basisonderwijs en de jeugdhulpverlening.

Programma

Aanvangstijd

14:00 uur, inlooptijd vanaf 13:30 uur

Opening door dagvoorzitter Laura Batstra
UNIVERSITAIR HOOFDDOCENT ORTHOPEDAGOGIEK
14:00- 14:20 uur
Stoornisgericht denken

ADHD is geen aanwijsbare stoornis in de hersenen, maar een naam die we geven aan problematisch hyperactief, impulsief en afleidbaar gedrag. En dit gedrag is het gevolg van een complex van factoren. Naast aanleg van het kind, spelen zaken als school, buurt en de veeleisende maatschappij een rol. Laura vertelt over de impact van stoornisgericht denken en hoe we als (educatieve) professionals en ouders om kunnen gaan met het drukke en dwarse gedrag dat we bij kinderen ervaren.

Sanne te Meerman
COÖRDINATOR VOORLICHTING
14:25- 14:45 uur
Voorlichting over druk gedrag en ADHD

Sanne heeft voor zijn promotieonderzoek geanalyseerd hoe studieboeken schrijven over ADHD. Vaak wordt ADHD, wat eigenlijk een containerbegrip is, voorgesteld als een soort (erfelijke) hersenstoornis of ziekte. Op basis van zijn bevindingen heeft hij, met experts uit het veld, een richtlijn voor betere voorlichting gemaakt. Hij vertelt over deze richtlijn, laat aan de hand van pakkende voorbeelden zien wat er allemaal misgaat in voorlichting -dat is heel veel- en hij laat zien hoe het beter kan.

Pauze

Van 15:15 – 15:45

Bert Wienen
ASSOCIATE LECTOR
LECTORAAT JEUGD WINDESHEIM
14:50 – 15:10 uur
De verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp

Hoe kan het dat zoveel kinderen jeugdhulp nodig hebben in deze tijd? En als deze extra hulp dan nodig is, wat kom je dan tegen in de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp? Deze vragen vormen het uitgangspunt van de interactieve lezing van Bert.

Maruschka Sluiter
PROMOVENDUS & PROJECTCOÖRDINATOR, LECTORAAT JEUGD EDUCATIE & SAMENLEVING
15:45 – 16:05 uur
Omgaan met druk en dwars gedrag in het gezin

Veel ouders krijgen tijdens de opvoeding te maken met druk en dwars gedrag van hun kind(eren) en ervaren daardoor opvoedstress. Soms kunnen kleine veranderingen in de dagelijkse bezigheden van het gezin al tot oplossingen leiden. Hierdoor kan opvoedstress afnemen en kan ook het kind zich minder druk en dwars gaan gedragen. Maruschka geeft samen met een trainer praktische handvatten uit de ouderbegeleiding van Druk & Dwars en zet u aan het werk met een oefening.

Elin Hondebrink
COMUNICATIE-ADVISEUR
LECTORAAT JEUGD EDUCATIE & SAMENLEVING
16:10 – 16:30 uur
Klassenfeestjes tegen sociale uitsluiting

Klassenfeestjes zetten we in om sociale uitsluiting te verminderen. Sommige kinderen worden nooit uitgenodigd op een feestje. Ze liggen om wat voor reden dan ook buiten de groep; ze zijn bijvoorbeeld arm, sociaal onhandig of druk en dwars. Hoe gaan we dit tegen met Klassenfeestjes? Samen met de 11- jarige Vera vertelt Elin over het project en sociale uitsluiting.

Afsluiting & borrel

16:30 – 17:15 uur

Kosten

De kosten voor het symposium bedragen €50,-,
Ben je student? Dan bedragen de kosten €10,- 

Locatie

Energy Academy Europe
Nijenborgh 6
9747 AG Groningen

logo_1