Skip to content

De afgelopen weken organiseerde de VNG in samenwerking met de Werkplaatsen Sociaal Domein en ZonMw voor de eerste keer de PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein. De bedoeling van deze parade van praktijkvoorbeelden, die op 24 september, 1 en 8 oktober 2018 in respectievelijk Rotterdam, Eindhoven en Zwolle plaats had, was dat gemeenten elkaar konden inspireren met goede ideeën en voorbeelden. Druk&Dwars medewerker Laura Batstra was in Zwolle aanwezig, samen met beleidsmedewerker Hinke de Boer van de gemeente Groningen en ouderbegeleider Marjolein Keulen van stichting WIJ Hoogkerk. Hinke leidde het verhaal in, Laura vertelde over onze voorlichting, leerkrachttraining en ouderbegeleiding, en Marjolein deed een heuse oefening uit de groepsoudercursus met de aanwezigen.

We hadden 5 kwartier de tijd om het initiatief Druk&Dwars op deze manier toe te lichten, en vanwege de vele belangstellende vragen was dit eigenlijk te weinig. Veel gemeenten zijn op zoek naar manieren om het aantal ADHD-diagnoses terug te dringen en hebben hopelijk iets gehad aan het verhaal over onze aanpak. Op dit moment heeft het Druk&Dwars team helaas niet de capaciteit om naast de zes gemeenten waarin we actief zijn ook andere gemeenten volop te ‘bedienen’. Gelukkig kan wel iedereen gebruik maken van ons voorlichtingsmateriaal (zoals het digitaal college: ‘Reïficatie’ door Sanne te Meerman, het boek ADHD: MACHT EN MISVERSTANDEN door Laura Batstra waarin onze visie beargumenteerd staat en verschillende artikelen). Daarnaast kunnen professionals van buiten de aan Druk&Dwars deelnemende gemeenten nu ook onze train de trainer cursus volgen, waarbij ons protocol groepsouderbegeleiding voor ouders van drukke en dwarse kinderen wordt toegelicht en geoefend. Professionals uit de Druk&Dwars gemeente volgen deze dag gratis, van anderen vragen we een bijdrage van 125 euro (inclusief lunch en boek). De eerstvolgende intrainingsdag is op dinsdag 15 januari 2019 en er zijn nog enkele plekken vrij. Neem contact met ons op om je aan te melden.

Al met al was het mooi om te merken dat er veel enthousiasme is voor de visie en werkwijze van Druk&Dwars!

 

Back To Top