Skip to content

De teams van Druk & Dwars en Klassenfeestjes wensen u een geweldig 2021!

Voor ons begint het jaar goed, want per 1 januari is Laura Batstra benoemd tot hoogleraar in de Orthopedagogiek. Hoe het zo ver kwam? Ze was druk, ze was dwars, en ze vierde veel feestjes…

Druk
Binnen het project Druk & Dwars gebeurt ontzettend veel. Met een klein team ontwerpen en organiseren we online en live voorlichting over ADHD en druk gedrag, oudercursussen, leerkrachttrainingen, en trainingen voor pedagogisch medewerkers. We doen onderzoek en publiceren daarover, en we staan in voortdurende interactie met de praktijk om onze vragen daar op te halen en onze bevindingen er weer naar toe te brengen. Laura is bij deze verschillende activiteiten trekker of betrokken, en doet dat naast haar – door studenten hoog gewaardeerde – onderwijs bij de afdeling Orthopedagogiek en haar moederlijke taken ten aanzien van haar zes kinderen.

Dwars
Druk & Dwars ontstond 10 jaar geleden in een tijd dat hulp zonder kindgebonden psychiatrische diagnose nauwelijks denkbaar was en vrijwel niet vergoed werd. Met haar standpunten was Laura haar tijd vooruit, en dat leidde tot nogal wat nare tegenwerkingen, zowel binnen als buiten de universiteit. Dwars bleef ze echter onvermoeibaar in lezingen, interviews en krantenartikelen het dominantie biomedische stoornisdenken bekritiseren en nuanceren. Haar studenten leert ze niet alleen alles over jeugdzorg, psychopathologie, systeemtheorie, oplossingsgericht werken en kwalitatieve onderzoeksmethoden, maar vooral ook om kritisch te zijn op hun docent, hun studiemateriaal en op allerlei andere bronnen van informatievoorziening in hun toekomstige werkveld.

Feestjes
Het meest in haar element zagen we Laura op de klassenfeestjes die we organiseerden binnen het gelijknamige project waarin we kinderen (en hun ouders) op een leuke manier aanzetten om niemand buiten te sluiten bij het vieren van verjaardagen. Bij het snoephappen ging ze bijna net zo hard uit haar dak als de kinderen! Het klassenfeestproject lijkt op het oog vooral grappig, en dat is het ook, maar het idee erachter is bloedserieus. We weten al heel lang dat sociale uitsluiting schadelijk en beschadigend is. Hoe vroeger kinderen leren dat iedereen erbij hoort, hoe beter.

De medicalisering van pech
Kortom, als je druk bezig blijft, dwars je eigen koers volgt en veel feest viert dan kom je er wel? Laura zelf zegt hierover:

“Nee. Succes is evenmin een eigen verdienste  als pech eigen schuld is. Mijn dubbeltje had ook volledig de andere kant op kunnen vallen. Op cruciale momenten waren er echter toevallige kansen en ontmoetingen, en mensen die me hielpen of voor me in de bres sprongen. Bovendien had ik steeds de steun van drie fantastisch teams: team Druk & Dwars, team Klassenfeestjes en team Thuisfront. Ik heb op zoveel manieren geluk gehad, en ben me daar goed van bewust. Sommige mensen hebben op evenveel manieren pech. Hen noemen we dan ziek of gestoord, terwijl het eigenlijk onze intolerante, competitieve en individualistische samenleving is die ziek is. We schieten collectief tekort nu er zoveel kinderen en volwassenen in onze maatschappij buiten de boot vallen. Vanuit mijn leerstoel Medicalisation of behavioral, educational and societal problems blijf ik me samen met mijn collega’s van Druk & Dwars en Klassenfeestjes inspannen voor een eerlijkere verdeling van kansen en geluk, en voor een diverse en vriendelijke samenleving waarin plek is voor iedereen en waarin we ons om elkaar en om elkaars kinderen bekommeren.”

Wij kijken er naar uit om de komende jaren samen met prof. dr. Laura Batstra verder te bouwen aan deze mooie plannen.

Van harte gefeliciteerd Laura!

Foto verfraaid door Julian, zoon van Laura.

Back To Top